torsdag, mars 21, 2019

Bra att tänka på för dig som gillar utdelningar


Jag kallar mig själv för utdelningsinvesterare och sysslar med något som benämns utdelningsinvestering. Det finns gedigna studier som talar för det här med utdelningsaktier men nu skall vi inte snurra in allt för djupt kring det utan vi skall snarare kolla på en vanlig tabbe.

När jag kallar mig för utdelningsinvesterare så kommer ofta högutdelare på tal och det är också just den typ av aktie som många tänker på i det här perspektivet. Det kan stå dig dyrt för det finns utdelningsaktier som kan ge en bättre totalavkastning än de som ger högst direktavkastning.

Med totalavkastning menas avkastningen från både kurstillväxt och utdelning. Direktavkastning är utdelningen i förhållande till aktiekursen. En aktie som kostar 100 kronor och pyntar 6 kronor utdelning har 6 procent direktavkastning.

Bolagen som har riktigt hög direktavkastning är ofta mogna bolag där tillväxten bromsat in. De har en stabil verksamhet som medger att stor del av vinsten delas ut. Ett exempel är Telia som har en direktavkastning strax under 6 procent. Det är en saftig utdelning men sedan är det inte så mycket mer gött i Telia. Bolaget är moget och är inget tillväxtcase. Aktiekursen har gått sidledes på flera års sikt. Så här kan det ofta vara i högutdelarna, de pyntar saftig utdelning men aktiekursen är ingen raket direkt.

Vad jag vill komma till är utdelningshöjarna. Bolagen som presterar stadigt växande vinster och utdelningar. Ofta har de en lägre direktavkastning och investerar i tillväxt. Med växande vinst och utdelning följer oftast också en stigande aktiekurs. Därför kan tex Lundbergs vara en bättre utdelningsaktie än Telia. Lundbergs har cirka 1 procent direktavkastning men höjer stadigt sin utdelning samtidigt som bolaget växer och genererar mer och mer pengar.

Jag tycker tex att Investor och Latour är mäkta fina utdelningsaktier med cirka 3 respektive 2 procent direktavkastning. De höjer stadigt sin utdelning och de genererar mer värde över tid.

Visst kan högutdelare vara bra men missa inte utdelningshöjarna för då går du miste om något riktigt förträffligt. Det är en tabbe att bara titta efter hög utdelning. De bästa utdelningsaktierna jag känner till är utdelningshöjare. Bolag som Latour, Johnson & Johnson och Castellum som höjt sin utdelning stadigt över tid samtidigt som aktiekursen utvecklats väl.

onsdag, mars 20, 2019

Sampo laddar för extrautdelning


Inför Sampos bolagsstämma har de lämnat förslag där de vill ha bemyndigande att fram till nästa års stämma kunna dela ut upp till 500 miljoner euro i kontanter eller aktier.

Det är inte ristat i sten alltså att det blir en extrautdelning men de ber inte om ett sådant här bemyndigande i onödan så det är väl troligt att det kommer att användas.

Jag tolkar det som att det kan vara aktier i Nordea som skulle kunna vara föremål för en utdelning från Sampo om de väljer att dela ut aktier. I samma pressmeddelande tar de nämligen upp att Nordeaaktierna förändrat Sampos kapitalkrav. Att dela ut en del utav dem vore således inte ett orimligt förfarande.

Den här extrautdelningen rör sig om upp till 0,9 euro per aktie i kontanter eller aktier medan den vanliga utdelningen är 2,85 euro med X-datum 10/4.

När som helst senare under året kan Sampo komma att verkställa bemyndigandet om extrautdelningen. Det är en möjlighet de har men inte en skyldighet.

Jag äger Sampo som jag tycker är ett väldigt bra bolag med bla försäkringsbolaget if och banken Nordea som stora delar. Det är ett finanskonglomerat med lång och angenäm utdelningshistorik. På nuvarande kurs om cirka 43 euro ger utdelningen på 2,85 euro en direktavkastning om 6,6 procent.

Länk till Sampo hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Se upp med detta när du värderar bolag


Bland oss småsparare är det vanligt att titta på nyckeltalet p/e som står för price/earnings. På svenska betyder det priset genom vinsten. När man värderar ett bolag så är det en rad olika faktorer och nyckeltal som skall vägas in men p/e är något som många tittar noga på och därför handlar detta inlägg uteslutande om det.

Nu pratas det allt mer om en inbromsning i konjunkturen och man har anledning att fundera över hur bolagen kommer prestera framöver. Det kanske inte betyder sjunkande vinster initialt utan snarare en lägre ökning. Att jag nämner det här har att göra med EARNINGS i det där p/e.

Earnings, vinsten alltså är lite av ett aber i det här med att titta på p/e för vilken vinst är det vi baserar det på egentligen? När vi tittar hos en mäklare som tex Avanza så uppger de vinsten på rullande 12 månaders basis vilket betyder att den är baserad på en relativt ny kvartalsrapport och 3 kvartal bakåt innan den. Att jag skriver relativt ny är för att det släpar lite med uppdateringen och man skall inte förvänta sig att de har dagsfräscha uppgifter bara för att ett bolag rapporterat i dagarna. De är dock tydliga med vilket datum siffrorna baseras på och det är ju bra. Ett annat sätt är ju när vi själva väntar in en kvartalsrapport och tittar på vinsten i den, det är ju rykande färska data. Det finns en rad sajter som har sådan här info om bolagens vinst, p/e mm.

Men det är ju gammalt. Alltihop det där jag precis nämnde är ju gamla vinster och det är verkligen inte vad man vill betala för. Man kan inte leva på gamla meriter är ett uttryck som kanske gör sig allra bäst vid just bolagsvärdering.

Det är ju framtida vinster som betyder något och som kan motivera ett visst pris för en aktie. Om ett bolag gjorde en vinst om 10 kronor per aktie förra året är ju värdelöst om de kommer göra 3 kronor vinst i år och sedan än lägre åren som följer efter det. Att då använda de där 10 kronorna i vinst när man tittar på p/e blir ju helknas. Anta att du tycker att p/e 14 är rimligt för bolaget. Om du använder föregående års vinst blir din rimliga aktiekurs 140 kronor medan om du använder innevarande års 3 kronor per aktie så är den rimliga kursen 42 kronor.

Med tanke på den där inbromsningen i konjunkturen är det än större anledning att vara försiktig och titta noga kring det här med p/e. När en sådan här inbromsning kommer så är det långt fler bolag som presterar annorlunda/sämre än vad de gjort i närtid. Risken att gå på en mina blir större. När det är goda tider och börsen tickar på bra generellt så är den ganska förlåtande och man kan rent teoretiskt haft tur i många år när man tittat på "gamla" vinster och baserat köp på det. Det kan ju flyta på när det är goda tider men i sämre tider kan det med kraft visa hur olyckligt det kan bli att göra så.

Framtida vinster är det du skall betala för och att räkna fram dem är inte det enklaste för gemene man men det finns genvägar. En sådan kan vara att läsa och lyssna noga vad bolagets VD säger. I vissa fall lämnar de rentav en tydligt prognos och ibland kan det vara i lite rundare termer. Kan man av VD få en uppfattning kan det vara användbart men ett varningens finger för mindre bolag och framförallt sådana av förhoppningskaraktär. Mindre bolag av en annan karaktär än den jag kan tänka mig att investera i kan ofta gödsla med halvsanningar och alldeles för optimistiska prognoser. I stora sunda bolag är det betydligt större chans att det blir på ett ungefär som de säger.
 Ett annat sätt är att ta stöd av andra. I de flesta sunda bolagen finns det analytiker som följer dem och räknar på framtida vinster. Dessa kan man finna i tidningar, sajter och vissa tjänster som säljer denna typ av data. Detta kan vara ett bra utgångsläge i din värdering av bolaget men kom ihåg att även dessa prognoser kan skilja vida mellan olika typer av bolag. I den typen av bolag som passar in på min strategi finns det ofta flera seriösa aktörer som följer och räknar på dem.

Lycka till med dina investeringar och må utdelningstrenden alltid vara i din favör.

tisdag, mars 19, 2019

Grymt innehållsrikt och informativt poddavsnitt


Jag har lyssnat på Aktiepodden avsnitt 69 och det var ett grymt bra avsnitt i mina ögon. De bjuder på väldigt bra och informativ info. De pratar bla om misstaget att titta på GAV när man värderar aktier. Det är info om skillnad ISK vs Kapitalförsäkring. Nordnet har en tjänst med utlåning av aktier i sin kapitalförsäkring och de informerar om hur den funkar.

Något jag tycker är intressant att höra om är hur sparkollektivet agerar. Det här pratar de en hel del om hur Nordnets kunder agerar nu och vid vissa händelser historiskt. Exempelvis pratar de om hur Nordnets kunder agerat i Swedbank som nu är i ropet med penningtvätt och dagliga skriverier i media.

De resonerar kring och poängterar vikten av att äga flera olika värdepapper, att sprida risken. Det här kan inte betonas nog och de för ett bra resonemang kring det.

ETF:er och Nordnets stora utbud av dessa. Det finns ett stort utbud av ETF:er noterade i Europa och dessa kan man handla via Nordnet. Från stora amerikanska ETF-bolag som Invesco, Vanguard och iShares mfl. Vissa populära amerikanska fonder finns noterade som en europeisk version. Fondbolagen har bra info på sina sajter om dessa ETF:er. Tex ishares.se

Jag lyssnar på många olika poddar regelbundet men just den här ifrån Aktiespararna får jag erkänna att jag inte följer. Det får jag ju omvärdera ty det här var bland det bästa jag har hört i poddväg. Så här informativt och laddat med nyttigheter är det sällan man skådar.
 Att jag inte lyssnar på Aktiepodden handlar främst om att jag inte riktigt gett den en chans. Jag har kanske hört något enstaka avsnitt historiskt, jag minns inte men nu blir det prenumeration på den i min poddapp Acast.

This is the pod episode you are looking for.

I nördig Star Wars anda använder jag The Force för att få dig att lyssna på det här poddavsnittet.

måndag, mars 18, 2019

Akelius säljer i Tyskland

I ett led av av bolagets fokus på att gå från en stark BBB kredit rating till en ännu starkare BBB+ säljer de cirka 2800 lägenheter i Tyskland.  Försäljningspriset är 7,2 miljarder svenska kronor och likviden skall användas till att minska belåningen med ovan nämnt syfte.

Det finns flera anledningar att vilja sträva efter det här som Akelius fokuserar på. En hög kredit rating innebär att man får lägre finansieringskostnader i form av lägre ränta. En annan del är att vara starkt rustad och stå stadigt i all slags storm som kan tänkas komma. Ja Akelius har länge haft en stark finansiell ställning av just denna anledning, de vill hålla nere risk och stå stadigt när det stormar.

En annan grej som kan nämnas är det här med preferensaktier och att de påverkar vilken kredit rating ett bolag får. Preffar ger en bättre rating än rena lån men preffar sänker ratingen de också. Så att lösa in preffarna ger en högre rating och tar bolaget vidare på sitt mål om finansiell superstyrka.
 Beträffande preffarna och eventuell inlösen så är det så att i maj i år sänks inlösenkursen till 345 kronor som en del av en trappa där 330 kronor år 2024 är lägst. Med tanke på lägre finansieringskostnader som bolaget uppnår är det inte otänkbart att de väljer att lösa in preffen till 345 kronor. De där 15 kronorna de kan spara på att lösa in preffen år 2024 får de väga mot att det faktiskt är 5 år kvar till dess och det är en lång tid de istället kan åtnjuta lägre finansieringskostnader.

I kallelsen till årsstämman är det en punkt om bemyndigande av nyemission av 500 miljoner stycken stamaktier. Det är väldigt många aktier och skulle kunna vara avsett för en D-aktie liknande de som Sagax och SBB har. De där D-aktierna funkar snarlikt en preferensaktie med den väsentliga skillnaden att de saknar just preferensen och det gör stor skillnad för ratingbolagen. En D-aktie drar inte ned ratingen på samma sätt som en preff gör och därför kan det ligga i korten för Akelius att införa en D-aktie och erbjuda byte från preffarna. Infon kommer uppdateras närmre inpå stämman kring de förslag som är lämnade. Den här biten är ren spekulation från min sida och fler ändringar behövs för att kunna ge ut en D-aktie.

Akelius preffen betalar totalt 20 kronor utdelning per år fördelat om 5 kronor per kvartal. Senast betalt är just nu 345,5 kronor vilket ger en direktavkastning om cirka 5,8 procent. Sett till den låga risken i Akelius så är det rimligt. Man kan till och med räkna hem nuvarande kurs mot en inlösen på 330 kronor om 5 år. Det är 15 kronor kursförlust varpå totalavkastningen blir kring 5 procent per år. Attraktivt sett till den låga risken.

Länk till Akelius preferens hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

lördag, mars 16, 2019

Köpa dippen Vs regelbundna köp


Här har ni en video på 10 minuter som jag verkligen tycker att ni skall spana in. De pratar om att investera regelbundet jämfört med att pricka in de mest ultimata köptillfällena i form av stora nedgångar.

Man får i videon en god uppfattning om det är rimligt eller ej att lyckas med sådan tajming men framförallt belyser de skillnaden. Det bör inte komma som en överraskning men jag hintar ändå om att kontentan är att regelbundna köp är grymt bra. Ja, alltså jag hade inte lagt upp en video där någon argumenterar för att köpa dippen är det man skall göra.

Lägg de här 10 minuterna på denna videon. Jag är övertygad om att du efteråt kommer känna dig mer nöjd eller grymt nöjd med att investera regelbundet.

Vill du grotta ner dig mer i siffrorna kring de påståenden de lägger fram här så finns det ett kompletterande blogginlägg utav Nick Maggiulli. Det är den mörkhåriga killen till höger och det är han som är experten på just det här. Bägge två arbetar på Ritholtz Wealth Management där Nick är Analytics Manager.
Länk till blogginlägget: https://ofdollarsanddata.com/even-god-couldnt-beat-dollar-cost-averaging/

fredag, mars 15, 2019

Videopresentation av Svolders rapport för kvartal 2 2018/2019


Investmentbolagets VD Ulf Hedlundh presenterar rapporten för det andra kvartalet. Han pratar om prestandan, förändringar bland innehaven, generellt kring marknad och en del generellt om investmentbolag.

Svolder har inriktning mot små och medelstora bolag och har historiskt presterat väldigt bra. Dels är det så att småbolag som grupp presterar högre avkastning än breda börsindex och dessutom så är Ulf med sitt team väldigt duktiga på det de gör. Resultatet är en riktigt god avkastning sedan bolagets start 1993.

Videon är på 8 minuter och håller en okej bild och ljudkvalitet. Man skulle kunna pynta 20-30.000 kronor och producera den här korta videon med kickass ljud och bild men för ett litet bolag som Svolder är det helrätt att tänka kostnadseffektivt och välja en rimlig kvalitet som inte kostar skjortan. Bra gjort där Svolder.

Länk till Svolder hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

torsdag, mars 14, 2019

Mycket bra skrivet av Ulf på Svolder


Idag rapporterar Svolder och eftersom substansvärdet är känt är inte själva siffrorna det mest intressanta utan snarare vad de skriver om portföljförändringar och marknad mm. Själva VD-ordet är det jag tycker är mest intressant i just Svolder därför att bolagets VD Ulf Hedlundh skriver väldigt bra sådana.

Ulf är en mycket duktig investerare och skriver bra och informativt om marknadsläge, förväntningar mm. Allt möjligt smart om börs och världsekonomin. I vissa bolag är VD-ord skrivet av någon inhyrd konsult och är av föga intresse men i investmentbolaget Svolder är det högintressant och laddat med skarpa tankar.

I denna rapport ägnade Ulf en del av VD-ordet till att förklara hur Investmentbolag funkar och lite om dess förträfflighet. Han bjuder även på en förklaring av skillnaden mellan förvaltningsbolag som Lundbergs och Latour och investmentbolag som Svolder och Industrivärden.

VD-ordet i Svolders rapport är mycket givande oavsett om man är intresserad av Svolder eller ej. Det här är intressant för alla investerare och just denna gång är det extra intressant för den som gillar investmentbolag. VD-ordet är på cirka 1,5 sida och tar uppskattningsvis 3 minuter att läsa.

Länk direkt till rapporten: https://mb.cision.com/Main/80/2762811/1007171.pdf

Jag gillar Svolder och tycker det är kalasbra men får ta fram skämskudden då jag inte äger den för stunden. Jag påbörjade regelbundna köp i bolaget tidigare i år men sålde mitt lilla innehav tidigt när jag behövde skrapa ihop pengar till en annan affär jag ville göra. Det känns ju inget vidare att inte äga några Svolder men det där rättar jag till snart. Jag tror på Svolder och skall äga dem på sikt.

onsdag, mars 13, 2019

Jag ökade i Latour


Idag köpte jag fler aktier i investmentbolaget Latour. Värderingen är hög med en premie men den är precis på min smärtgräns. Latour är väldigt duktiga på det de gör och förtjänar en hög värdering. Jag har landat i att jag kan tänka mig att öka vid värdering upp till 5 procent premie mot substansvärdet. Fortsätter de prestera som de brukar göra så kommer det ändå bli en betydligt bättre placering än om jag köpt något annat investmentbolag med tex 20 procent rabatt. Det där får framtiden utvisa men jag har stor tro på Latour framåt.

Jag slog till på 119,2 kronor vilket baserat på ett substansvärde strax under 114 kronor blir i runda slängar 5 procent premievärdering.

Latour har en börsportfölj som jag tycker håller mycket hög kvalitet och de har en onoterad del som är en snudd från fantastisk. Den onoterade delen presterar väldigt god lönsamhet och den växer stadigt, både organiskt och via förvärv. Det där med förvärv hör till Latours strategi att stadigt köpa mer bolag som passar befintliga och ibland helt nya affärsområden. De har gjort ett imponerande arbete med de här förvärven historiskt där de köpt bra bolag som går in och bidrar starkt till vinst och tillväxt.

Utdelningen är på 2,5 kronor och betalas i maj. Mot föregående års 2,25 kronor är det en utdelningstillväxt om 11 procent och på kursen 119,2 kronor är det en direktavkastning om 2,1 procent.

Medan direktavkastningen inte är varken hög eller imponerande så är utdelningstillväxten definitivt något att hänga i granen. Latour är en mycket pålitlig utdelningshöjare och det är en egenskap jag verkligen gillar. Bolag som stadigt höjer vinst och utdelning är ofta en bra investering. Aktiekursen hänger ju med upp förr eller senare när vinst och utdelning stiger stadigt.

Länk till Latour hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Fastighetsbolaget Realty Income höjer utdelningen


Ett av mina största innehav är Realty Income eller "The Monthly Dividend Company" som deras slogan är. De meddelar nu en höjning av utdelningen och det är det 86:e kvartalet i följd som de höjer. Ända sedan noteringen 1994 har de höjt sin utdelning flera gånger per år och i år passerar de 25 år av höjningar.

Då de höjer flera gånger per år är höjningarna inte så stora, det brukar bli en lite större höjning per år och några mindre. Det här är en sådan där lite mindre höjning då man höjer från $0,2255 till $0,226 per månad. I årstakt är utdelningen nu $2,712 och på kursen $71,37 är direktavkastningen 3,8 procent.

Realty Income har en mycket smart och väl fungerande strategi. Dels är det hur hyresavtalen är uppbyggda där de har årliga höjningar men framförallt vad som kallas triple net lease. Innebörden av det är att hyresgästen står för i princip alla kostnader förknippade med fastigheten, till och med skatten.
 De har också noga valt ut hyresgäster med avseende på verksamhet och finansiell ställning. Hyresgästerna har generellt sett investment grade rating men framförallt har de cherry pickat sådana med en verksamhet som ej hotas av "retaildöden" A.K.A e-handel. Exempel på några stora hyresgäster är: FedEx, Gym, Biografer, Dollarstores.

Jag är stolt ägare till det här bolaget som är mitt fjärde största innehav efter Axfood, Akelius preferens och Castellum. Kombinationen av finansiellt starka hyresgäster med god outlook och triple ned lease är en utmärkt strategi och under alla år som jag ägt Realty Income har det visat sig tydligt i stadigt stigande utdelning och intäkter per aktie.

Länk till Realty Income hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

tisdag, mars 12, 2019

Höjd avgift för Avanza Global


Den superbilliga globala indexfonden från Avanza har fått höjd avgift. Procentuellt sett är skillnaden stor då den går från 0,1 till 0,11% i total avgift. Det är dock fortfarande en attans billig och bra fond samtidigt är den här förändringen i kostnad varken konstigt eller unikt för just denna fonden.

Sedan nya regler infördes för något år sedan måste fonder redovisa alla avgifter som tas ut ur fonden. Tidigare informerade man bara om förvaltningsavgiften och dolde alla möjliga avgifter i fondens prestanda. Vissa värre än andra och på sina håll är det rejäl skillnad på den totala avgiften och "förvaltningsavgiften" som är det man historiskt redovisat.

Avanza Global har nu en total avgift om 0,11% och det som föranleder förändringen är kostnader som fondbolaget har i samband med handel av aktier i fonden. Förvaltningsavgiften för Avanza Global är 0,05 procent och utöver det belastas alltså fonden med diverse kostnader förknippade med handel och hantering av fonden.

Nedan är info om avgiften från fondfaktabladet för Avanza Global:

"Det belopp för årliga avgifter som anges är en
skattning. Detta beror på att Fonden startade
2018.
Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,05 procent
och kostnader och avgifter som
mottagarfondföretaget kan debitera Fonden är
0,07 procent.
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för
förvaltning, administration, marknadsföring och
andra kostnader i Fonden. Årlig avgift inkluderar
också mottagarfondföretagets årliga avgifter. Den
årliga avgiften kan variera år från år och minskar
Fondens potentiella avkastning."

Som det uttrycks här skulle man kunna få uppfattning att avgiften kan bli max 0,12 procent totalt men så är det inte, något maxtak finns ej.

Däremot gör jag bedömningen att man inte behöver vara värst orolig för att avgiften kommer sticka iväg kraftigt på sikt. Förvaltningsavgiften är vad den är och det som rör sig från år till år är kostnaderna som fonden dras med. Fonden är superbillig och det baseras också dess existensberättigande på; Att vara en attans billig global indexfond.

För sakens skull lite lull lull kring de totala avgifterna. För Avanza Global kan det alltså hända att avgiften blir både högre eller lägre i framtiden men min bästa gissning är att det inte blir stora skillnader, den kommer fortsätta vara attans billig. Tänk på att kolla till dina fonder och dess avgift löpande. De ändras och för vissa blir skillnaden stor.

Läs mitt inlägg jag skrev vid lansering av Avanza Global.

måndag, mars 11, 2019

Latour säljer resterande innehav i Loomis


Latour meddelar idag att de säljer alla kvarvarande aktier i Loomis och således gör en fullständig exit i det innehavet. Baserat på uppgifter i mitt minne var jag på väg att skriva att de förra året kickade igång den här exiten och sålde B-aktierna.. Det kändes som att det kunde vara lite längre tid tillbaka än så varpå jag dubbelkollade och det var för tre år sedan, i början av 2016.

2016 sålde man alltså av B-aktierna som till kapitalet sett var den största delen av innehavet. De starka A-aktierna behöll man och trots att de stod för en liten del av kapitalet utgjorde de en mycket stor del av rösterna i bolaget.

Köparen som nu slår till på A-aktierna i Loomis har för avsikt att omvandla dem till B-aktier. Det rör sig om  2.528.520 aktier.

Det återstår att se vad Latour gör med köpeskillingen om knappa miljarden men de skulle kunna användas till att lösa obligationer som förfaller inom en snar framtid. Latour har innan den här försäljningen utrymme i sin finanspolicy för förvärv och utökad belåning. Efter den här transaktionen blir utrymmet än större. De har fokus på att göra förvärv. Dels i den onoterade delen men också något nytt i börsportföljen om rätt tillfälle dyker upp.

Jag är inte värst förtjust i Loomis som förvisso tuffat på helt okej men jag gillar inte verksamheten i ett mycket långt perspektiv. Den här exiten tycker jag är vettigt agerat av Latour. De har varit med länge och ridit ut den framgången och kliver nu av i vad jag anser är ett bra läge.

Länk till Latour hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Castellum 3500% totalavkastning


Castellum är fastighetsbolaget som höjt sin utdelning varje år sedan noteringen 1997. Totalavkastningen summerar till cirka 3500 procent. Med totalavkastning avses kursuppgång plus återinvesterade utdelningar, avkastningen från både utdelning och kursuppgång alltså.

Värdet på fastigheterna och Castellumaktien har haft medvind från gynnsamt ränteläge men hur ser det ut om räntan stiger?

Om vi får ett högre ränteläge kan det kortsiktigt sätta press på aktiekursen med anledning av att värdet på fastigheterna kan tänkas backa. Hyresavtalen är dock konstruerade så att hyran höjs årligen oavsett vad. Om ränteläget stiger så höjs hyran i en än högre takt. Castellums intjäning från att äga och förvalta fastigheter är inte hotat av högre ränteläge. Detta har Castellum varit öppna och tydliga med så länge jag kan minnas. Jag har hört både nuvarande VD och förre VDn Håkan Hellström säga "Castellum välkomnar högre räntor". Med tillhörande förklaring ungefär i linje med det jag skriver ovan om hyresavtal och stigande hyror.

En del av Castellums strategi är att stadigt förvärva fler fastigheter och medan ränteförändringar kan ge hack i aktiekursen på kort sikt så är ett stadigt växande fastighetsbestånd en viktig faktor för långsiktigt värdeskapande.

Jag äger Castellum och är inte rädd för högre ränteläge. Om aktien ger 3500 procent totalavkastning de kommande 20 åren har jag svårt att sia om men jag tror på Castellum och att de kommer fortsätta prestera bra.

Länk till Castellum hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Telia återköper aktier - Vad är det här?


Nästan varje vecka kommer det ett pressmeddelande om att Telia har återköpt aktier. Om du inte är väl insatt i Telia kanske du undrar vad det här är för något. Här kommer en kort förklaring.

Som ett sätt att återföra värde till sina ägare beslutade Telia förra året om ett stort återköpsprogram. Aktier för hela 15 miljarder kronor skall köpas åter över en 3-års period fördelat om 5 miljarder kronor per år.

Hur kommer detta aktieägarna till gagn då? Jo det är positivt på främst två sätt. Dels är det bra för aktiekursen att stadigt ha en stor köpare, tillgång och efterfrågan ni vet. Framförallt är det positiva att efter Telias återköp så är det färre aktier kvar som skall dela på bolagets resultat. Telia avser att makulera återköpta aktier.
Det här innebär att alla nyckeltal blir starkare per aktie. Vinsten per aktie stiger pga återköpen och likaså utdelningen. Allt annat lika alltså.

Det här återköpsprogrammet är faktiskt en viktig del i mitt beslut att satsa lite tyngre på Telia just nu. Utöver att bolaget väntas prestera ett starkare kassaflöde och utdelning under 2019 så har jag effekten av återköpsprogrammet i ryggen.

Varje vecka köper Telia mer aktier och det är nästan varje dag som de finns där på köpsidan. Förra veckan köpte de för ungefär 17 miljoner kronor per dag.

Länk till Telia hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

söndag, mars 10, 2019

FIRE - Mr Block och över 10 år av FIRE


Det här är ett inlägg om FIRE och kretsar kring vad man gör efter man uppnått det. FIRE står för Financial Independence Retire Early och det är precis vad Mr Block gjorde. Han var tidigare i skobranschen innan han skjöt ut sig och satsade på att bara vara en go FIRE-gubbe.

Jag betonar att det här inlägget handlar om vad man gör med sitt FIRE och anledningen till det är att Mr Block cashade ut med ett enormt kapital när han gjorde sin exit. Mr Block heter egentligen Kenneth men kallas för Ken. Somliga känner till honom för det han sysslar med nu för tiden i sitt FIRE men här kommer storyn om Kenneth från förr.

I sin ungdom sysslade Kenneth med det mesta som fick adrenalinet att pumpa till max. Han körde motocross, BMX, skateboard mm. Han tyckte inte att det fanns tillräckligt bra skor för att maxa upplevelsen och tricken på skateboard varpå han helt enkelt startade ett eget skoföretag. Kenneth Block grundade DC Shoes som blev väldigt populärt och hajpat. Efter en rad år sålde han företaget till Quicksilver för 87 miljoner dollar. Han hade en partner i bolaget och jag har inte riktigt koll på ägandeförhållandena men antar att de ägde hälften var. I runda slängar var det alltså med 400 miljoner kronor på fickan han gjorde sin exit.

Med kapitalet och FIRE i hamn valde han att jobba vidare ett tag inom företaget men det riktigt intressanta är den här andra grejen han satsade på. Att bli en soffpotatis är knappast drömmen för någon oavsett om man har 400 eller 4 miljoner på fickan. Att bara rulla tummarna blir vem som helst less på ganska snart varpå man sysselsätter sig med annat när man inte längre går till sitt "day job".
Kenneth köpte en fet bil och körde som en tok, han blev Ken Block.

Ken Block som han kallas är nog mest känd för sin fullkomligt galna bilåkning, han är en driftmästare av sällan skådad rang. Adrenalinpumpet från motocross och skateboardåkandet i sin ungdom var precis vad han ville satsa på och levde ut det i bil. Ganska tidigt i den där satsningen så filmade han när han körde som en tok och lade upp på Youtube. På den vägen är det, Ken Block är viral på Youtube och har postat en lång rad videos där han bränner gummi och leker med livet på en skör tråd.

Jag tycker att Ken Block är stenfräsig och är imponerad av hans skills bakom ratten och de olika tuffa fordon han framför. Jag tycker också han är fräsig och inspirerande för den resa han gjort med actionsporter, skoföretag och living the dream i räserbilar på Youtube.

Det här är Ken Blocks story och vad han gjorde med sitt FIRE. Poängen är att alla lär göra något med sitt FIRE. Något nytt, spännande, satsa mer på en aktivitet som alltid fått stå tillbaka. Starta företag, ta ett mycket sämre betalt jobb men syssla med något attans kul/något man brinner för. Listan kan göras oändligt lång. Alla är vi olika men en sak har vi gemensamt: Att göra ingenting suger och därför sysselsätter vi oss.

Du behöver inte 400 miljoner kronor för att uppnå FIRE men om du skall bränna gummi och spränga bilar likt Ken Block så är det nog en bra start. Vill du vara lite mer alldaglig i ditt FIRE så klarar du dig med långt mindre belopp. Om detta finns det mycket skrivet på världsliga vida webben.