fredag, augusti 23, 2019

Jag köpte fler Johnson & Johnson


Idag har det varit hårda bud mellan Kina och USA i handelskriget. Nya tullar och hot om kraftiga åtgärder fick börsen att falla brant. Jag passade på att nyttja tillfället att köpa kvalitet till reducerat pris. Det blev ett knippe Johnson & Johnson på $127,7.

Johnson & Johnson är världens största hälsovårdsbolag och har en mäktigt stark finansiell ställning med AAA-rating. För ett stort bolag i denna bransch är det inget ovanligt med stämningar om det ena än det andra och nu är ett par case som fått mycket uppmärksamhet. Det är stämningar kring barnpuder och det är stämningar kring opiodberoende och hur bolagen pushat preparatet. De närmsta dagarna väntas ett utfall i ett opiodcase.

De här stämningarna har varit lite av en våt filt över bolaget och aktien. Inte för att det är jordens undergång om worst case scenario skulle hända men det rör sig om rejäla böter/pengar. Jag har läst på så gott jag kan och bedömer risken kring dessa stämningar som låg. Barnpudret är bevisat från en rad olika institut och statliga organ att vara fritt från skadligt innehåll. Inga bevis finns för att det innehåller det farliga som påstås. Beträffande opiodcasen så är Johnson & Johnson ett av bolagen som hade minst del i det där medan de som verkligen hade stor exponering redan har gjort upp i godo och pyntat några 100 miljoner. Johnson & Johnson menar att de är fria från skuld och har valt att gå till rätten och bestrida detta.

Johnson & Johnson väntas göra en justerad vinst per aktie kring $8,5 för 2019 och på kursen 127,7 som jag pyntade idag ger det p/e 15 och en direktavkastning om 2,98 procent. Nästa kvartalsutdelning är för övrigt nära med X-datum nu på måndag vilket betyder att den som ägde aktier idag kommer få utdelningen. Pay date är 10 september och som vanligt tar det några dagar extra innan vi ser pengarna på våra svenska depåer.

Jag tror på Johnson & Johnson och dess verksamhet i det långa loppet. Vi kommer använda allt mer medicin, tamponger mm framöver i takt med att vi lever längre, ökat välstånd i världen samt befolkningstillväxt.

Länk till Johnson & Johnson hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Vart tar dina pengar vägen egentligen?


Idag och de närmsta dagarna får de flesta av oss lön och kanske är du en av alla de som ofta ställer sig frågan; Vart tar mina pengar vägen egentligen? Varje månad är den andra lik. Pengarna trillar in på kontot och lika snabbt som de dyker in är de borta känns det som. Det är elräkning, mobiltelefon, mat, boendekostnader och vips är slantarna slut.

Om du inte har med ett rimligt spar i den där cocktailen av saker som pengarna går till så är det läge att fixa det nu. Pengarna kommer fortsätta att gå åt och tiden har en tendens att bara rulla på.

Med ett bra spar kan du ha en annorlunda sits i framtiden. Utan sparet kanske du finner dig sjäv i samma sits om 15 år. Utan ett spar kanske du står där på ålderns höst och har det riktigt knapert.

Ett bra långsiktigt spar är börsen och det gör man bäst via billiga fonder. Storbankerna har billiga indexfonder de också om man letar ordentligt medan nätmäklare som Avanza och Nordnet faktiskt har fonder helt fria från avgifter.

Läs mer: Spara i fonder hos storbank.

Läs mer: Spara 100 kronor per månad gör skillnad.

torsdag, augusti 22, 2019

Nu har cashen från Sampo kommit hos Avanza


Nyligen delade Sampo ut aktier i Nordea och man fick 1 aktie per 10 stycken Sampo. Det antal aktier som understeg 10 fick man istället cash för. Exempelvis fick man om man ägde 29 stycken Sampo, ja då fick man 2 stycken aktier i Nordea samt motsvarande värde i cash för de där 9 st aktierna. I runda slängar 50 spänn kanske. Värdet på Nordea-aktien var vid tiden för utdelningen kring 60 kronor varpå man kan höfta värdet 6 kronor per del (9x6=54).

Anyhow. Medan aktierna blixtrande snabbt dök upp på depån hos Avanza har det tagit lite längre tid med cashen. Anledningen till detta är att det är lite manuell handpåläggning bla för detta.

Nu har cashen dykit in på depån, i vart fall på min KapitalFörsäkring som torde vara sist ut om nu något tagit olika lång tid. Ja det kan vara så att pengarna dök in snabbare på ISK eller vanligt värdepapperskonto då ett sådant här upplägg är lite speciellt i en KapitalFörsäkring där man inte äger aktierna egentligen utan snarare värdet av dem. Det är Avanza Pension som äger aktierna och därför också de som får en sådan här utdelning som de sedan fördelar ut till oss. Hmm onödigt vetande kanske men en förklaring till varför det skulle kunna skilja i tid mellan en KF och andra kontotyper.

In och dubbelkolla nu då så du fått dina cash.

Har du Nordnet så skall du redan ha fått cashen.

Om du har Nordea och använder en KF så får du cash för hela beloppet eftersom man inte kan ha Nordea-aktier i Nordeas kapitalförsäkring precis som att man inte kan äga Avanza i Avanzas KF. Regeljox.

tisdag, augusti 20, 2019

Sålt innehav och ökat i Sampo


Idag sålde jag mitt innehav i Omega Healthcare Investors och kommer inte bevaka bolaget så noga framöver. Jag har ägt det amerikanska fastighetsbolaget i ett par år och det har blivit en grymt bra investering nu i slutändan. Kring 60 procent avkastning inräknat utdelning och en stärkt dollar. Det har inte varit en skumpfri resa dock då bolaget haft rejäla problem som de nu rett ut. En hyresgäst som stod för en allt för stor del av totala hyresintäkterna gick i konkurs/omstrukturing och det har lett till hyresbortfall. Omega Healthcare Investors har agerat mycket bra genom det hela och löst det på ett imponerande sätt.

Det har en tid växt på mig att bolaget inte längre attraherar mig värst mycket. Utdelningshöjningar har pausats och den brokiga tiden jag tagit mig igenom med bolaget är negativt. Jag har inte följt bolaget lika noga på sistone, det har inte varit lika intressant och jag känner att jag tappat intresset att äga det. Då jag redan har en tung viktning mot fastighet i min portfölj var det inget svårt beslut att ta när jag känner så här för bolaget.

I början där för ett par år sedan såg det mörkt ut men jag läste så mycket jag kunde och hade tro på ledningen och de åtgärder de presenterade. De presterade tillräckligt FFO för att behålla utdelningen. Aktien var ned rejält och det såg mörkt ut men nu står vi här och de stora problemen är utredda vilket också satt fart på aktiekursen.

Jag sålde Omega Healthcare Investors och köpte istället Sampo som jag har ett stort intresse och engagemang i. Ett bolag jag tror på och följer noga och som just nu handlas till en mycket attraktiv värdering. Omega vägde cirka 1 procent av min portfölj och hela den slanten tryckte jag in i Sampo som nu väger strax under 5 procent.

För bara någon vecka sedan rapporterade Sampo och i samband med konferenssamtalet kring rapporten uttalade de sig om framtida utdelningar och ingav tro på fortsatta höjningar. Länk till mitt inlägg om detta: Sampo står fast vid att höja sin utdelning.

Så här värderar Latour sin onoterade industridel


Idag presenterade Latour sin rapport för det andra kvartalet 2019 som jag också skrev ett inlägg om här på bloggen. En av er läsare flikade in en bra fråga som jag tror att många fler kan uppskatta svaret på varpå jag skapar detta inlägg för ändamålet.

När det kommer till Investmentbolag pratar vi småsparare ofta om substansvärde och använder det för att avgöra priset på aktien. Är Latour dyr eller billig. Substansvärdet är värdet av bolagets tillgångar minus skulder och för ett investmentbolag är tillgångarna andra bolag.
Värdet på de börsnoterade aktierna är ju ganska enkelt att ta fram då de har en aktiekurs och prissätts dagligen. Det är ju bara att ta senaste aktiekursen multiplicerat med det antal aktier Latour äger i tex Securitas.

Värdet på den onoterade delen är ju inte lika solklar för oss utomstående eftersom det inte finns någon aktiekurs/daglig prissättning på de bolagen.

Latour upplyser på ett bra och tydligt sätt i sina rapporter hur de beräknar värdet av den onoterade delen. Bilden ovan är från rapporten och visar siffrorna och nedan är ett citat om hur de får fram dessa. Taget från den senaste rapporten (kvartal 2 2019).

"För att underlätta bedömningen av Latours substansvärde,
redovisar Latour ett uppskattat intervall för värdet (EV-värdet)
på varje affärsområde baserat på EBIT-multiplar. Dessa
multiplar har tagits fram genom att jämföra värderingen av
noterade bolag i närliggande branscher. Eftersom det
förekommer variationer i de noterade företagens värderingar,
återspeglas detta i tabellen genom att respektive affärsområde
värderats i ett intervall."

Så går det till när Latour beräknar värdet på sina onoterade bolag. De tittar på hur liknande bolag värderas på börsen. Läs mer om Latour i mitt inlägg om bolagets senaste kvartalsrapport: https://petrusko.blogspot.com/2019/08/latour-rapport-kvartal-2-2019.html

Latour rapport kvartal 2 2019


Investmentbolaget Latour rapporterade idag för det andra kvartalet 2019. Bolaget som har både en onoterad industridel och en portfölj av noterade innehav uppvisade bra prestanda i bägge delarna. Bilden ovan visar de olika noterade innehaven som Latour har i portföljen samt hur de avkastat hittills under 2019. Till och med det andra kvartalet har Latours börsportfölj avkastat 31,2 procent medan breda börsindex avkastat 20,7 procent.

Så här skrev Latours VD Jan Svensson om börsportföljen i sitt VD-ord:

"I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har
rapporterat vid det här laget. Överlag har bolagen lämnat
stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har
kvalitetsföretag i vår portfölj."

Den onoterade industridelen fortsätter att imponera och visar upp en väldigt bra prestanda.
Omsättningen ökade med 18 procent medan rörelseresultatet ökade hela 28 procent. Orderingången ökade med 12 procent.

I de senaste rapporterna har Latour pratat lite vagt om en förestående inbromsning i konjunkturen och i denna rapporten uttrycker de sig lite kraftfullare som att det blivit mer tydligt alltså.

Här är två citat från Jan Svensson om industridelen och konjunkturläget:

”Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och
vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det
alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan
konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen
är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är
emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt
spridda tecken från olika branscher och olika marknader."

"Vår stabila resultatutveckling gör oss trygga i att agera
framåtriktat oavsett marknadsklimat. Med oförminskad takt
fortsätter vi satsa på produktutveckling, försäljning och
marknadsföring i våra affärsområden. "

Latours substansvärde var 127 kronor per sista juni och per igår (19/8) var det 125 kronor. Nuvarande aktiekurs är runt 130 kronor och ger en premievärdering om 4 procent beräknat på gårdagens substansvärde om 125 kronor. Det tycker jag är en okej nivå att köpa Latour på. Jag undviker normalt sett att betala en premie men allting har ett pris och Latours makalösa prestanda berättigar en hög värdering. Historiskt har man fått en grymt bra avkastning även om man betalat ett högt pris för Latour och jag tror att de fortsätter att prestera. Jag äger Latour men det är längesedan jag köpte mer då den handlats kring 10-15 procent premie en tid. Nu när värderingen är lockande öppnar jag för att åter öka på mitt innehav. Latour är det investmentbolag som presterat i särklass bäst på lång sikt med en totalavkastning om cirka 136.000 procent sedan starten 1985. Mäktig historisk avkastning och de har fortsatt att leverera.

Länk till investmentbolaget Latour hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

måndag, augusti 19, 2019

Så här blev Warren Buffett världens rikaste person


Jag har precis läst den igen, boken av Per H Börjesson om världens främsta investerare Warren Buffett. Det finns mängder med böcker om Warren Buffett, jag har 5-8 stycken i min bokhylla men den här skiljer sig från de andra.

En uppenbar sak är att den här boken är på svenska medan de flesta (alla andra?) är det ej. En annan sak som gör denna boken lite speciell är det sätt den är skriven på och vilken vinkel författaren valt. Boken är otroligt lättläst och man behöver inte ens ha ett intresse sedan innan för att läsa och förstå den. Börjesson som skrivit boken har också valt att lägga stor vikt vid att lyfta fram bra saker Buffett gjort som även vi vanliga småsparare kan använda oss av framgångsrikt. Det kretsar kring att vara långsiktig och det presenteras på ett kraftfullt sätt som kan övertala och inspirera till ett sunt spar för helt vanligt folk.

Ja den här boken handlar om Buffett men den gör det på ett sätt som kan få helt vanligt folk inspirerade till ett sunt spar. Utan krångliga termer eller konstigheter. Man läser boken och förstår hur man kan göra för att skapa en förmögenhet på börsen.

Ett klassiskt Buffett-citat:

"Alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom"

Jag älskar att läsa böcker och har läst många på temat aktier. Allt från avancerade till otroligt enkla och jag lutar åt att tycka att de böcker med det allra enklaste budskapet är de smartaste. Visst har jag lärt mig otroligt mycket från de böcker jag läst och för mig som har ett stort intresse är det "bra att veta saker" men man behöver inte kunna massa avancerade saker för att lyckas på börsen. Det är väldigt enkelt egentligen; Nyckeln är tid. Tiden gör även den minsta investering till något stort tack vare ränta på ränta-effekten. Om tiden, långsiktighet och ränta på ränta lär du dig i denna bok och det är vad man behöver för ett lyckat spar. Man behöver inga exceptionella stock picking-skills utan ett smart val är fonder med låg avgift. Ränta på ränta gör sedan underverk med dina pengar.

Länk till boken hos de populära e-handlarna:

Bokus:
https://www.bokus.com/bok/9789189212497/sa-har-blev-warren-buffett-varldens-rikaste-person/

Adlibris:
https://www.adlibris.com/se/bok/sa-har-blev-warren-buffett-varldens-rikaste-person-9789189212497

söndag, augusti 18, 2019

Därför är Berkshire Hathaway en bra investering nu

Jag läste precis en artikel som jag vill dela med mig av då jag vet att många är intresserade av Warren Buffett. Artikeln handlar om att investeraren Bill Ackman gjort en stor investering i Warren Buffetts Berkshire Hathaway och han har en bra vinkel på det. Ackman går in på varför Berkshire Hathaway är en bra investering nu.

Ungefär halva verksamheten består i en försäkringsverksamhet och den presterar väldigt bra. Ackman argumenterar att Buffett är världens bästa försäkringsbolagsskapare. När man pratar om Buffett är det ofta hans stock picking skills som kommer på tal och medan han är duktig på den biten så är som sagt försäkringsdelen i Berkshire Hathaway massiv och den genererar bra med cash.

Läs detta och mer i artikeln. Berkshires framtid och värdering mm.

https://finance.yahoo.com/news/bill-ackman-explains-berkshire-hatahway-investment-131145369.html

Bill Ackman är en mycket duktig investerare som kanske mest är känd här i norden för ett dåligt bet på Herbalife. Han blankade bolaget som han menade på är en stor scam men det drog ut allt för länge på tiden och han var tvungen att gå ur det bettet med en stor förlust. Alla går på en mina ibland och han har gjort många bra investeringar i övrigt.

Berkshire Hathaway väger cirka 8 procent i Spiltans globala investmentbolagsfond.

Länk till Spiltan Globalfond Investmentbolag hos Avanza (affiliatelänk).

Berkshire Hathaways A-aktie kostar en förmögenhet men de har en B-aktie som vanligt folk har råd med. Den kallas ibland för "Baby Berkshire".

Länk till Berkshire Hathaway B hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

fredag, augusti 16, 2019

Jag köpte mer aktier


Jag älskar att köpa aktier och att äga bra bolag. Det är mitt främsta intresse den här aktiegrejen. Det är inte ett nödvändigt ont eller en väg till något mål utan det är själva aktiegrejen som är mitt intresse. Vissa sparar i aktier och fonder till något de drömmer om osv. Aktierna är vägen till deras mål. För mig är aktieägandet grejen och jag bara älskar att äga bra bolag. Att se fram emot nästa del av vinsten i form av utdelning.

Min portfölj är alltid fullinvesterad och jag köper regelbundet mer för en del av utdelningarna jag får och för nyinsättningar. Jag tycker så mycket om att köpa aktier att jag knappt kan låta bli. Min budget för aktiehandel i augusti är redan överskriden men ändå köper jag mer. För jag tycker det är så kul och för att jag ser klart attraktiva köplägen nu.

Både igår och idag köpte jag fler Peab och har liksom hakat upp mig i att göra så. Det känns som att jag skrivit var och varannan dag om att jag köpt fler aktier i byggbolaget.

Peab är ett bra bolag verksamma i en bransch som jag väldigt gärna vill ha exponering i på mycket lång sikt. Det har varit goda tider ett tag i byggsektorn och det kommer gå upp och ned över tid. På mycket lång sikt jämnar det där ut sig och vi kommer alltid behöva nya skolor, vägar, kontor osv.

Idag pyntade jag 77 kronor för Peab och på vårens utdelning om 4,2 kronor ger det en direktavkastning om 5,45 procent. Till nästa vår väntas de höja utdelningen.

Länk till Peab hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Varning för Ratos


Investmentbolaget Ratos rapporterade idag och aktien är just nu ned cirka 16 procent på börsen. Vi småsparare gillar investmentbolag och många av oss är dessutom svaga för aktier som backat mycket. De har ju kostat mycket mer och bara måste gå upp igen ju? (Nej).

Grafen ovan är Ratos kursutveckling sedan 2011. Många år av precis genomusel kursutveckling.

Dagens rapport från Ratos var inte bra och det är för att de äger en samling problembolag och vissa kanske rentav dåliga bolag. Ratos är ett problembolag som i många år arbetat med att få ordning på sin verksamhet. De har kommit till slutsatsen att okej nu äger vi de här skitbolagen och nu måste vi arbeta med vad vi har. Vi måste få dem att prestera bättre innan vi går under eller ens kan tänka tanken att sälja på någon annan de här usla bolagen. Ett av Ratos portföljbolag försattes till och med i konkurs för något år sedan. Det säger en del om nivån på det här.

Ratos har kommit en bit på vägen med sitt arbete men de är absolut inte i hamn. De äger bolag av tveksam kvalitet och de presterar inte alls bra. Dagens rapport känns på något sätt väldigt bekant, en helt vanlig Ratos-rapport.

Jag är övertygad om att Ratos kommer få ordning på bolaget i slutändan men det kommer ta fortsatt tid. Det här bör man vara medveten om. Så känner man sig lite sugen nu för att den backat mycket på dagens rapport kan man kanske avskräckas av 8 års nedgång och att det kan fortsätta länge till innan de är i mål.

Det kan visa sig i framtiden att Ratos var ett bra köp på de här nivåerna idag men det är en klar risk att det blir stor besvikelse. De senaste 8 åren är det nog en del som köpt och tänkt att nu har den backat så mycket och de har nog snart vänt det här.

I dagens rapport uttrycker de sig på ett sätt som inte alls ger intryck av att de är nära att ha ordning på bolagen i portföljen. Vissa saker har försämrats rejält. Det norska byggbolaget HENT var tidigare en presterare som drog in bra cash men nu är det helomvändning och ett problembarn.

Titta gärna på investmentbolaget Ratos men ha koll på risken som jag nämner ovan.

Själv ägde jag länge Ratos och hade hoppet kvar en bra bit i nedgången. Nu är det många år sedan jag sålde men visst var jag med på en del av den genomusla utvecklingen. Jag kan tänka mig att äga Ratos igen i framtiden men jag vill se bättre prestanda först. Nuvarande VD Jonas Wiström inger förtroende och har gjort ett bra arbete med förändringen hittills. Jag tycker det är intressant att följa bolaget och ser fram emot när de väl är "friskförklarade".

onsdag, augusti 14, 2019

Fortsatt börsnedgång väntas imorgon


Amerikanska börsen fortsatte nedgången efter klockan 17:30 när Stockholmsbörsen stängde och klockade ut 22:00 svensk tid på minus 3 procent ungefär. Imorgon väntas Stockholmsbörsen öppna runt minus 0,4 procent och sedan får vi se vad börsdagen har att erbjuda.

Svenska börsen stängde på minus 2,5 procent idag och jag passade på att köpa till nedsatt pris. Det blev ett nytt innehav i SEB som jag skrev om och jag slog till på fler Peab också.

Jag lade in en köporder en god bit under dagslägsta som gällde för stunden i Peab och den gick till avslut under dagen. Det blev fler Peab på 78,2 kronor vilket också blev dagslägsta men hold your horses; imorgon är en ny dag och börsen väntas backa än mer då. Bjuds det på fint läge imorgon slår jag nog till på fler aktier. Jag är inne och nallar på pengar jag satt undan för att klara mig i december som är en svag utdelningsmånad för min portfölj men det är ju långt kvar till dess så det hinner jag lösa.

Med lite flyt består den här surbörsen en tid framöver så vi kan köpa än mer aktier till lägre pris.

Nytt innehav med 7,2 procent direktavkastning


Grafen ovan visar utvecklingen för OMXS30 det senaste året, i gul kulör. Den blåa grafen är banksektorn och den har utvecklats svagt som synes. Den gröna är utvecklingen för SEB och medan den gått mindre dåligt än banksektorn i övrigt så är det ingen värst munter utveckling ändå.

Marknaden är väldigt svalt inställd till banksektorn nu och har så varit en tid. Om man likt mig tror att bankerna har en framtid kan detta vara ett tillfälle att köpa bra bolag billigt. I det korta perspektivet kan det naturligtvis bli billigare i spåren av fortsatt press bland bankerna på Stockholmsbörsen men på lång sikt kan det visa sig rimligt att köpa nu.

Jag tror ju inte att bankerna kommer gå under. Flera andra duktiga långsiktiga investerare tror att våra svenska storbanker är en rimlig investering. Christer Gardell i Nordea, Wallenberg i SEB, Fredrik Lundberg i Handelsbanken, Simon Blecher med flera bankinnehav varav SEB är störst.

Hur kan man äga bank nu det går ju kass på börsen och alla hatar banksektorn. I det korta perspektivet ja och det får stå för dem. Långsiktiga investerare ser saken på ett annat sätt och ser bra värde på lång sikt. Det kvittar hur uselt det går den närmsta månaden eller det närmsta året. Är det en bra investering på 5-10 år så kvittar ju den usla prestandan i närtid.

Idag köpte jag SEB på 83,44 kronor vilket på vårens ordinarie utdelning om 6 kronor ger en direktavkastning om 7,2 procent. Banken pyntade även en extrautdelning om 0,5 kronor i våras och analytikers snittestimat är att utdelningen nästa vår blir 6,5 kronor. Skulle så bli fallet är direktavkastningen nu 7,8 procent.

SEB presterar bra och har god avkastning på eget kapital jämfört med övriga nordiska banker. De särskiljer sig lite i att de satsat extra stort på företag och har en större del av sin verksamhet med den inriktningen jämfört med de andra bankerna.

Jag har varit med flera gånger tidigare när en hel sektor ratats av börsen. Kring millennieskiftet var det fastighetsbolagen som ansågs för tråkiga jämte alla fancy IT bolag och värderades därefter. 12 procent direktavkastning hade jag i ett av fastighetsbolagen i portföljen. Likt fastighetsbolagen då presterar storbankerna idag rejäla vinster och är redigt lönsamma. Ingen undergång står för dörren alltså. Nu äger jag SEB och köper gärna mer på de här nivåerna.

Länk till SEB hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Önskelista till Xact fonder


Jag gillar börshandlade fonder och om ni inte märkt det kan jag säga att Xact Högutdelande är min favorit. Det ger god riskspridning och potential till en rimlig avgift. Detta samtidigt som den checkar boxen på det här med utdelning som är viktigt för mig. Ja visst kan man sälja utav vanliga fonder och skapa en egen utdelning men det gäller ju även aktier att man kan sälja för att frigöra cash och nu har jag ju fokus och krav på utdelning så är det med det.

Xact Högutdelande har en inriktning mot nordiska aktier med bra utdelning och låg volatilitet. Fondbolaget har en till börshandlad fond som som pyntar utdelning och den heter Xact Sverige. Den är också en indexfond och innehåller kring 80 svenska bolag.

Jag gillar tanken på att handla en fond i svenska kronor och utgiven av en svensk aktör. Det känns tryggt och det håller nere kostnader till ett minimum (valutaväxlingsavgift och courtage). Utbudet lämnar en hel del att önska, det finns bara de där två fonderna från Xact. Ja det finns inga fler börshandlade fonder som pyntar utdelning och handlas i svenska kronor.

Övriga fondbolag och aktörer verkar fat and happy med det de sysslar med och det är bara Xact Fonder som ägs utav Handelsbanken som satsar på börshandlade fonder här i Norden. När jag gör en önskelista är den därför riktad till Xact men visst är andra aktörer varmt välkomna att erbjuda oss bra billiga börshandlade fonder.

Önskelista börshandlad fond utgiven av svenskt fondbolag:

Småbolag:
Ja Xact har redan en börshandlad fond med inriktning småbolag men den är inte bra. Näe den åker raka vägen i soptunnan med sin syntetiska replikering*. En småbolagsfond med fysisk replikering och cash utdelning, det vill jag ha. Primärt en som följer ett index bestående av svenska småbolag. Japp jag fetmarkerar cash utdelning för det är ett krav. Jag ratar fonder utan utdelning.

Globalt:
En rimlig global inriktning av något slag. Antingen som en ren globalindex eller kanske ett utdelningsindex eller småbolagindex med global inriktning. Cash utdelning skall det vara.

Amerikansk version av Högutdelande:
Inriktningen på Xact Högutdelande är smart och uppbackad av gedigna studier. Den funkar utmärkt på andra marknader och i USA finns det en lång rad högkvalitativa bolag som skulle göra sig i en sådan fond. Cash utdelning skall det vara.

Japp det här är en kort lista på mina främsta önskemål om fonder. En sådan här uppsättning fonder kan man använda som byggstenar och sätta samman en sund portfölj efter tycke och smak. Det finns redan gott om sådana här fonder utgivna av världens största fondbolag men de handlas i Euro och dollar. Utgivarna är Blackrock/iShares, Vanguard och Invesco i huvudsak. De går att handla hos Nordnet. Jag håller tummarna för att ett svenskt fondbolag får tummen ur och erbjuder sådana här fonder som handlas i svenska kronor.

En fördel med börshandlade fonder är att de ofta kan erbjuda en förhållandevis låg avgift. Anledningen till det är att de inte behöver betala dyra pengar till mäklare som Avanza och Nordnet. Mäklarna tar nämligen en rejäl del utav avgiften när du handlar en vanlig fond. Vanligt är att de tar 50 procent av avgiften. Så här: Om du investerar i en fond hos Avanza där avgiften är 1,5 procent så går hälften av det till fondbolaget och hälften till Avanza. På 10.000 kronor blir det 75 spänn till Avanza och 75 spänn till fondbolaget. Som kund vore det ju trevligt om man istället bara pyntade 75 spänn till fondbolaget och inget alls till mäklaren. Ja förutom courtage då som man betalar när man köper och säljer börshandlade fonder men det blir en bråkdel jämförelsevis på lång sikt.

*Syntetiskt replikering betyder att fonden inte nödvändigtvis äger aktier utan köper istället finansiella instrument som skall ge en liknande avkastning. Det här är förknippat med extra risk hos en utgivare av instrumenten och handen på hjärtat: Vill du att din fond äger riktiga aktier eller några knepiga finansiella instrument du inte fattar vad det är för något?

tisdag, augusti 13, 2019

Mer Peab med 5,3 procent direktavkastning


I början av sommaren gick jag in i Peab igen och det var till en klart attraktiv värdering kring 76 kronor. Jag gjorde några fler köp under kursuppgång men avvaktade sedan till den var en bit under 85 kronor igen. Jag säger inte att den är tvärdyr över 85 och inte alls går att köpa där men man behöver inte ha så himla bråttom heller. Med lite is i magen och en gnutta tur får man möjlighet att öka på lägre nivåer. Så blev det och nu har jag ökat regelbundet i Peab medan aktiekursen backat.

Bilden ovan är mina köp den senaste månaden och till nuvarande kurs om 79 kronor tycker jag att Peab är väldigt lockande. Antaget en vinst om 7,12 kronor per aktie ger p/e 11. Utdelningen väntas höjas nästa vår men räknat på denna vårens utdelning om 4,2 kronor så är direktavkastningen 5,3 procent.

Jag köpte fler Peab idag för 79,5 kronor. Det var en order med lång giltighetstid som jag haft inne ett tag och bara väntade på att den skulle gå igenom. Kursmässigt just idag är avslutet kring dagshögsta men jag är glad över mitt köp som är en bra bit under den kurs som var för några veckor sedan. Med lite flyt så håller den sig här en tid framöver så man kan tanka ordentligt på de här nivåerna eller lägre. Man har blivit bortskämd de senaste åren när börsen stadigt tuffat på uppåt hela tiden. Ja bortskämd med snabb avkastning alltså. Jag har inget emot en svalare börs som jag snarare ser som ypperligt tillfälle att köpa mer aktier.

Länk till Peab hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

USA backade mer igår kväll


Amerikanska börsen backade beskedligt igår och nedgången tilltog efter kl 17:30 svensk tid efter Stockholmsbörsens stängning. Idag pekar terminshandeln på att vi hakar på nedgången och att börsen inleder handeln cirka 0,3 procent ned. Det är det vanliga som spökar nu, handelskrig och ränteläget. Man börjar bli van vid det där nu då det pågått en längre tid.

Jag kommer spana på börsen under dagen och kanske slår jag till på något läge som bjuds. Annars har jag orders inne redan med lång giltighetstid på lite lägre kurs än nuvarande nivåer. Går tex Peab ned till 79,5 kronor får jag avslut på en order i den. Förr använde jag ofta ordertrappor med allt lägre köpkurs men nu har jag inte lika mycket cash att röra mig med så jag får ta det lugnt. Jag lever ju på mina utdelningar nu och köper därför inte aktier för lika mycket pengar varje månad som jag gjorde förr.

Jag gillar aktier som höjer sin utdelning och jag tror att Peab kommer fortsätta att göra just det. På så vis får jag mer kronor i utdelning utan att ens göra något. Jag äger bra bolag och de betalar mig allt mer för varje år som går. Utöver det köper jag regelbundet fler aktier vilket också ökar på utdelningen. Visst kan det hända att utdelningar sänks men det hör till. Man får gå på en sådan mina då och då och man behöver kunna ta det. Hur man agerar därifrån avgörs bäst från case till case men sänkta utdelningar är sällan bra. Bolag som sänker sin utdelning har ofta problem med prestandan och aktiekursen går inte sällan uselt den med. Man kan ju vänta ut bättre tider eller så byter man bort utdelningssänkaren mot något nytt friskt. Fall till fall som sagt, checka in Securitas utdelning i inlägget i länken nedan. De har gjort ett par små sänkningar över tid men det är ändå en stadig utdelning.
Det handlar om att sia om framtida utdelning/utveckling. Kanske sänkningen är högst tillfällig och framtiden ser klart lovande ut. Det är vad bolagsanalys handlar om, försöka sia om framtiden.

Länk till inlägget om Securitas utdelning.