iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF


Det här är är en börshandlad fond med inriktning mot amerikanska bolag med sund finansiell ställning och god utdelningspotential. iShares är världens största kapitalförvaltare (Blackrock heter bolaget som ligger bakom iShares) och det känns stabilt. Fonden har sitt säte på Irland och är reglerad likt vanliga fonder. Det där med säte på Irland innebär att det inte dras någon utländsk källskatt på utdelningarna från den här fonden. Så ser skatteavtalet ut mellan länderna i dagsläget. Sådant skulle kunna ändras men det är inte vanligt och man kan ju inte göra annat än förhålla sig till det som gäller nu. Det är ju nice att slippa vänta några år på att få skatten åter. Eftersom det ej dras utländsk källskatt funkar det bra att ha fonden i ett ISK.

Det finns en fasligt många olika fonder och väldigt många är olika trots att namnet kan antyda att inriktningen är liknande. En utav sakerna som jag gillar med den här fonden är sektorfördelningen. Hälsovård och Konsument/Dagligvaror är de två största sektorerna medan i andra fonder kan de bestå av upp till 30 procent fastigheter eller bank/finans. I ett riskperspektiv är det ju lite lugnare med hälsovård och dagligvaruhandel.

Fonden innehåller 140 olika bolag. De 10 största enligt nedan:

Jag har spanat igenom hela innehavslistan och det är verkligen kvalitetsbolag rakt igenom.

Avgiften för fonden är 0,35 procent. Utdelningen betalas halvårsvis och på de senaste två utdelningarna är direktavkastningen cirka 3 procent. Utdelningen betalas i maj och i november.

Det här är en riktigt bra fond i mina ögon. Avgiften är ganska låg och man får en bred exponering i amerikanska kvalitetsbolag. Några av världens bästa bolag. Flera utav dem är utdelningsaristokrater, bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25  år.

Länk till fonden hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Jag köpt mer Cibus


Nu har jag skalat ned ytterligare lite i banksektorn och istället investerat pengarna i Cibus. Det är ett svenskt fastighetsbolag som äger fastigheter i norden där det bedrivs dagligvaruhandel. Hyresgäster är stora dagligvarukedjor som Kesko i Finland och Coop i Sverige. Den verksamhet som bedrivs i Cibus fastigheter har än så länge sett en försäljningsökning i spåren av coronakrisen. Vi klarar oss inte utan mat och vi kommer fortsätta handla oavsett hur coronakrisen utvecklas framledes. Naturligtvis är det inte riskfritt men den verksamhet som bedrivs i lokalerna kan nog anses höra till sådant som står sig bättre än mycket annat i krisen.

Jag ägde Cibus sedan tidigare och efter dagens ökning väger det nu kring 2 procent i min portfölj. Det är ett litet bolag men de växer på sikt. Under 2020 har de förvärvat fastigheter från Coop och de har i sin strategi att årligen använda en del av cashen de genererar till att förvärva fler fastigheter. Fler fastigheter som tickar in hyra.

Inför årsstämman har de meddelat att de avser dela ut 0,89 euro de efterföljande 12 månaderna. De har inte allt det praktiska på plats ännu för att införa månadsutdelning men det är planen. Därför kommer de på ordinarie stämma nu i april bara besluta om en kvartalsutdelning som pyntas i juni. De kommer sedan hålla en extra bolagsstämma och besluta om resterande belopp att betala månadsvis.

På nuvarande aktiekurs om 114 kronor innebär 0,89 euro utdelning en direktavkastning om cirka 8,6 procent. Substansvärdet är på runt 125 kronor. Belåningsgraden är cirka 59 procent och räntetäckningsgraden 3,4 gånger. Generellt sett är det inte en låg belåningsgrad men ihop med den konjunkturokänsliga verksamheten i fastigheterna är det ändå rimligt.

Länk till Cibus hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Fastpartner D nytt innehav


Som jag nämnt tidigare finner jag preffar och D-aktier attraktiva nu generellt sett. Nu har jag tagit in Fastpartner D i portföljen och det tycker jag är väldigt kul. Det är ett riktigt bra bolag och jag har stor respekt för Sven Olof Johansson som lärt sig den hårda vägen att hålla risken på en sund nivå. Han har varit med i flera decennier och gått igenom riktigt tuffa tider. Det har format honom och bolaget Fastpartner till nuvarande form och skick.

Jag har skalat ned lite i banksektorn för att få loss kapital till det här köpet. Sålt lite Resurs och SEB och istället köpt Fastpartner D.

Fastpartners fastigheter är till lejonparten (drygt 70 procent) belägna i Stockholmsregionen. Bilden överst i inlägget visar vilka typer av lokaler beståndet utgör. Kontor och Logistik som är de största typerna är ju nice och inte det som drabbas hårdast i coronakrisen.
Belåningsgraden är på sunda 45 procent och bolaget har god tillgång till kapital.

Jag tycker att Fastpartner är ett riktigt bra bolag som sagt och att jag nu kunnat köpa D-aktien till cirka 73 kronor det tycker jag är trevligt. D-aktien liknar en preferensaktie på det viset att den pyntar en fast utdelning som aldrig kommer bli högre. Den är på 5 kronor fördelat på 1,25 kronor i kvartalet. Närmsta utdelning betalas i maj med X-datum 29/4. På kursen 73 spänn är direktavkastningen 6,85 procent.

Länk till Fastpartner D hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Utdelning från Castellum på kontot idag


Idag plingade det in utdelning från Castellum på mitt konto. Först hittade jag dem inte och vart lite tjurig men sedan insåg jag att de finns på en annan depå än de jag spanade på. Jag har flera konton/depåer dels för att jag varit med länge och även har vanlig aktiedepå men också för att jag har ISK/KF till olika aktier samt att jag är kund hos flera mäklare. Kapitalförsäkring som ofta kallas KF använder jag till utländska innehav för att det är smidigare med hanteringen av utländsk källskatt på utdelningar.

Anyhow, idag kom pengar från Castellum och efter att jag gått igenom mina räkningar samt satt undan pengar till bröd och mjölk blev det en slant över till att handla fler aktier. Jag köpte lite mer Xact Sverige samt Akelius D.

Egentligen är läget lite oklart för mig kring totala utdelningar för året eftersom flera bolag avvaktar med beslut om utdelning. Det kan ju mynna ut i rejält sänkta utdelningar eller helt slopade sådana. Jag stressar inte upp mig utan tar det/löser det som det kommer. Jag började igår att vikta ned bank lite till förmån för annat och det kan nog bli mer av det framöver. Jag ser fina köplägen i annat medan jag tycker att jag har för mycket bank med sina politiska risker och eventuellt slopade utdelningar. Som jag skrev igår blir det ju lite knepigt för mig som lever på utdelningar om bolagen slopar dem. Jag känner mig trygg i att kunna generera tillräckligt med utdelningar från mitt kapital. Inget innehav är heligt och jag omplacerar vid behov. Lite utdelningssänkningar här och var kan jag ta det har jag utrymme för. Mina två största innehav Castellum och Axfood har redan beslutat om utdelningshöjning samt även betalat ut den första delen. Resten kommer till hösten.

Min investeringsstrategi är att generera utdelningar på mitt kapital till en hyggligt låg risk. Det där med risken ser jag relativt breda börsindex. Jag anser mig ta en lägre risk då jag har en hel del defensiva innehav samt fixed income. Det där kan man ju diskutera och ha olika syn på men det är min syn i vart fall. Jag siktar inte på att prestera högsta möjliga avkastning utan värderar lågt risktagande, bevarande av mitt kapital och att generera utdelningar. Jag skippar hellre de där raketaktierna och får lite lägre potential men även lägre risk.

Nu äger jag NP3 preferens och Corem preferens

Jag tycker att preffar och D-aktier generellt sett är mycket attraktiva nu. De ger en god direktavkastning och de har en kurspotential upp till "normalvärdering". De värderas just nu enligt ett börsras och har dragits med ned likt allt annat. När stormen blåst över kommer de åter värderas enligt den vanliga principen.

Samtidigt sitter jag med ett knippe bankaktier som skjutit upp sin utdelning vilket är lite knepigt för mig som lever på utdelningarna. Jag har sålt lite SEB och Handelsbanken för att skrapa ihop pengar att köpa de här preffarna. Medan preffarna har en fin potential så säljer jag ju bankaktierna nere på väldigt låga nivåer. Jag ser det som att pengarna är ute på en resa och vilket fordon de tar sig till slutdestinationen i kvittar. Bankaktierna kommer stiga på sikt och det kommer preffarna göra också. Potentialen är som vanligt större i vanliga aktier varpå bankerna lär ge en bättre totalavkastning på sikt.

Det är nu jag lever på mina utdelningar varpå det här är en rimlig affär för mig.

Framåt bevakar jag utvecklingen och kommer se över möjligheter att omplacera ytterligare en del. Historiskt har jag haft upp till 40 procent fixed income och det har jag växlat ned på senare år för att rida på den fantastiska avkastning börsen bjudit på. Nu har jag endast 11 procent fixed income och jag har gärna mer än så. Det är inte idiotsäkra pengar men det är hyggligt pålitliga utdelningar. Jag gillar preffar och D-aktier men är noga med att sprida risken även bland dem.

Nu har jag en liten slurk NP3 preferens och Corem preferens. Bägge handlas kring 8 procent direktavkastning.

Resurs skjuter upp bolagsstämma


Inte helt oväntat kommer nu även Resurs Holding med en respons på Finansinspektionens utspel om att bankerna bör slopa utdelningar. Jag gillar Resurs respons som är att banken har en mycket stark finansiell ställning och bedömer att de kan pynta utdelningen och ändå hantera ev sämre tider. De väljer att skjuta upp sin bolagsstämma som svar på FI:s utspel och betonar sin styrka flera gånger om i samband med det.

Senast i slutet av juni kommer stämman hållas och jag skulle bli förvånad om de sänker utdelningen. Givet att inte läget drastiskt försämras för dem.

Resurs har ett eget upplägg där de beslutar om utdelning två gånger per år. Ordinarie stämma samt vid en extra bolagsstämma på hösten. Vi får väl se hur det blir med höstens utdelning men givet bolagets starka ställning och om verksamheten tickar på något sånt där så tror jag på utdelning till hösten också

Handelsbanken skjuter på utdelningsbeslut


Handelsbanken meddelade idag att de skjuter upp beslut om utdelning till en extra bolagsstämma efter sommaren (som senast i november). Det var ganska väntat efter Finansinspektionens utspel där de uppmanar bankerna att besluta om slopad utdelning. De kan inte tvinga dem att slopa utdelning men de kan kommunicera på ett sådant här sätt och då undviker man gärna att gå rakt emot dem.

Jag tror att Handelsbanken kommer pynta den föreslagna utdelningen senare i år. De påpekar i sitt pressmeddelande idag att de har en mycket stark finansiell ställning och god tillgång till likviditet. Ingen annan bank i världen har en starkare kredit rating än Handelsbanken. Till saken hör också att Handelsbanken som är försiktiga i normalfallet faktiskt varit extra försiktiga inför det här raset. Redan för ett par år sedan valde de att hålla nere på utdelningar för att rusta sig än starkare inför eventuellt sämre tider. De skippade bonusutdelning och de har skippat höjning/höjt mindre än marknaden förväntat sig.

Hela banksektorn står bättre rustad nu i denna krisen jämfört med finanskrisen. De betalar en resolutionsavgift som används som räddning vid en eventuell bankkris. Det är alltså inte staten som räddar några banker i framtiden. Det är bankerna själva och deras ägare som står för det kalaset. Pratet i media om 500 miljarder till bankerna nu i coronakrisen låter ju som att staten är där och öser pengar över dem men faktum är att staten inte skjuter till en enda krona. De där 500 miljarderna är ett lånelöfte. Bankerna får låna de pengarna av staten för att låna ut till företag som har problem i Coronakrisen. Bankerna är dock inte intresserade av de där pengarna som kommer till betydligt sämre villkor än befintliga och med åtaganden som ej är intressanta. Det är banken som får stå för risken. Går företaget som lånar pengar i konken så är det banken som förlorar sina pengar. Det är ett riktigt skitpaket som staten lagt fram. Helt utan kostnad för dem och helt värdelöst för alla andra. Flera politiska poäng blir det dock när folk bara läser rubriker om 500 miljarder till bankerna.

Ja ja nu blev det en lång utläggning om resolutionsavgifter, statliga insater i krisen och what not. Handelsbanken kommer ge staten och dess skitpaket fingret men det blir först i höst man gör slag i saken på allvar och skiftar ut utdelningen som är helt rimligt i Handelsbankens fall. Det är min tro, det där om utdelningen alltså.

iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF

Det här är är en börshandlad fond med inriktning mot amerikanska bolag med sund finansiell ställning och god utdelningspotential. iShares...