Industrivärden utdelningshistorik

 


Investmentbolaget Industrivärden har ingen perfekt utdelningshistorik men de är en hygglig utdelningshöjare ändå. Ovan är siffror för en 10-årsperiod till och med 2021. Jag har gjort ett par markeringar i rött för att belysa en sak kring utdelningshistoriken som har stor betydelse för framtida höjningar.

Mellan 2014 och 2015 sänktes utdelningen i Industrivärden och förklaringen är att de skiftade strategi. Tidigare förde de över en mycket större del av kassaflödet till oss ägare som utdelning. Man ser där längst ned till höger att direktavkastningen var mycket högre i Industrivärden innan.

Strategiändringen i Industrivärden var att behålla en god del av kassaflödet för att investera i verksamheten istället. Kassaflödet är de utdelningar de tar emot ifrån innehaven och verksamheten är ju att äga bolag varpå det rätt och slätt går till att köpa fler aktier. Det här har mynnat ut i att Industrivärden år efter år köper fler aktier. Fler aktier som pyntar utdelning.

Under 2022 tog Industrivärden emot 5479 miljoner kronor i utdelning från bolagen i portföljen. Den nu föreslagna utdelningen om 7,25 kronor summerar till totalt 3131 miljoner kronor. Den kvarvarande delen är pengar som Industrivärden investerar i fler aktier.

Industrivärdens utdelningspotential till oss aktieägare stärks både genom att portföljbolagen höjer sin utdelning och genom att Industrivärden köper fler aktier som pyntar utdelning. Volvos dönarutdelning i år är högre än året innan. Bolaget är största innehavet i Industrivärdens portfölj och den rejäla utdelningen som Volvo betalar i år ligger till grund för den utdelning Industrivärden pyntar nästa år (under 2024 alltså). Utöver att Volvo höjer sin utdelning är det klart tänkbart att Industrivärden dessutom köper fler aktier. 

Undrar du varför det står 0 kronor utdelning för 2019 så är det för att man inte betalade någon för det året pga Covid-pandemin slagit till. Bolag manades till försiktighet där i pandemin som slog till i början av 2020 och det funkar ju så att under 2020 betalar man utdelning för 2019. Därför står det 0 kronor för 2019 (året innan pandemin). Under 2021 pyntade de en extra utdelning för att kompensera för den inställda utdelningen under pandemin. Då betalade de ut 2 kronor extra och det är anledningen att det står 8,25 kronor utdelning för 2020 i bilden ovan (6,25 kronor ordinarie + 2 kronor extra utdelning).Industrivärden höjer utdelningen

 Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza.


Investmentbolaget Industrivärden släppte precis sin bokslutsrapport för 2022 och med den kom förslag till utdelning.

7,25 kronor utdelning är utdelningsförslaget vilket ger en utdelningstillväxt om 7,4 procent mot förra årets 6,75 kronor.

Under 2022 presterade Industrivärden betydligt bättre än breda börsen då substansvärdet backade 10 procent. Att jämföra med SIXRX som backade hela 23 procent.

Alleima är som bekant ett nytt portföljinnehav i Industrivärden som en följd av avknoppningen från Sandvik. Nedan är en bild över Industrivärdens portfölj per årsskiftet. Alleima är som synes ett väldigt litet innehav men ge det tid så kan det växa sig större. Industrivärden brukar investera mer i sina befintliga innehav och medan de redan köpt fler aktier sedan avknoppningen finns det utrymme att köpa mer innan de närmar sig budgränsen vid 30 procent (nu äger de ca 20 procent).Jag äger Industrivärden och tycker det är riktigt kul att de får skina extra med sin prestanda. Oaktat att det var en nedgång var det mycket bättre än breda börsindex. På flera års sikt har Industrivärden presterat lite sämre än breda börsindex men 2022 hämtar ikapp en del här. Det är inte min favorit bland investmentbolagen men jag gillar Industrivärden som en komponent vid sidan av andra fina investmentbolag som tex Investor och Lundbergs.

Länk till Industrivärden hos Avanza (reklamlänk).

Info om reklamlänkar.Fastställd utdelning i Xact Sverige

 


Fondbolaget har fastställt utdelning i den börshandlade fonden Xact Sverige. Den här fonden har som mål att pynta cirka 4 procent i direktavkastning och det hänger ju som bekant ihop med kursen då hur stor utdelningen blir i kronor räknat. Eftersom börsen backat kraftigt senaste året innebär det således en kraftig sänkning av utdelningen.

Årets utdelning blir 20,54 kronor vilket är en sänkning om 25 procent ungefär mot fjolårets utdelning på 27,43 kronor. 

X-datum för utdelningen är 13 juni och utbetalningsdag är 20 juni.

När utdelningen är kopplad till en procentsats mot kursen på det här viset blir den väldigt svängig från år till år. Det är så den här fonden är konstruerad och man får ta det för vad det är. Börsen går bra vissa år och den går dåligt ibland men över tid stiger den. Likadant är det med utdelningen i den här fonden. Jag började investera i den för bortåt 10 år sedan och då var utdelningen kring 15 kronor. Sedan dess har de höjt den flera gånger och sänkt den några när börsen backat.

Generellt sett föredrar jag stadigt stigande utdelningar och är förtjust i amerikanska utdelningshöjare som år efter år höjer sin utdelning. Pålitligt som en klocka. Så är det ju inte i Xact Sverige och det är något jag har i vetskap när jag investerat i den.

Läs mitt inlägg med mer info om Xact Sverige: https://petrusko.blogspot.com/2022/08/xact-sverige-borshandlad-sverigefond.htmlHöjd utdelning i Xact Norden Högutdelande

 


Den börshandlade fonden Xact Norden Högutdelande meddelade idag att de höjer utdelningen under 2023. Utdelningen baseras på de utdelningar fonden tar emot ifrån innehaven. Genom åren har fonden kommunicerat lite olika om utdelningen varav ett tag sade de att utdelningen skall vara kring 4,5 procent. Så står det inte längre utan det är kort och gott som jag nämnde ovan att utdelningarna ifrån innehaven är det som utgör utdelningen de delar ut till oss investerare.

Årets utdelning blir 6,68 kronor. En höjning om cirka 2,5 procent mot förra årets 6,52 kronor. Utdelningen betalas vid 4 olika tillfällen om 1,67 kronor vardera. Dessa tillfällen är likt föregående år; mars, maj, september och november.

Igår var fondkursen 132,66 kronor vilket ger en direktavkastning om cirka 5 procent.

Jag äger den här fonden och det är mitt största innehav. Jag tycker att den är ett smidigt sätt att investera i en samling högutdelande aktier och bara passivt ta emot utdelningar ifrån dem. För mig som även investerar direkt i enskilda aktier är den här fonden ett smart sätt att minska risken i min portfölj. En investering i en sådan här indexfond saknar bolagsrisk samt risken att jag själv gör fel i analysen av bolaget.

Läs mitt inlägg om Xact Norden Högutdelande i länken här: https://petrusko.blogspot.com/2022/04/xact-norden-hogutdelande-etf.html

Abbvie har backat sedan årsskiftet

 


Förra året sålde jag mina Abbvie och tog hem en fin vinst. Det var inte att potentialen saknades utan handlade om en ändring i portföljen som passade mig där och då. Abbvie var ett litet innehav för mig och jag ville minska antalet bolag att följa. Den där "rensningen" är sedan länge avklarad och jag har följt bolaget något sånt där trots att jag inte äger det längre. Jag gillar Abbvie, jag tror på bolaget och jag saknar det i portföljen.

Vid årsskiftet stod aktien kring $165 men har backat nästan 10 procent sedan dess och handlas nu i $146. Marknaden har handlat ned aktien på oro för ökad konkurrens på vissa preparat. Sedan tidigare känd patentutgång samt oro för ökad konkurrens för Botox. Abbvie har en fin pipeline med nya preparat och har gång efter annan visat att de kan parera patentutgångar, lyfta fram nya preparat, ny försäljning osv. Jag är inte orolig.

För 2022 har bolaget guidat en vinst per aktie om $13,84 - $13,88. För 2023 är analytikers snittestimat $11,69 vinst per aktie. Om drygt en vecka; den 9 februari presenterar Abbvie sin bokslutsrapport för 2022 och med den förväntar jag mig bolagets egna prognos för 2023. Den är förmodligen ungefär som analytikers förväntningar.

På en vinst om $11,69 handlas Abbvie nu till p/e 12,5.

Utdelningen höjde de nyligen med 5 procent från $1,41 till $1,48 per kvartal. Direktavkastningen är således på cirka 4 procent och den senaste höjningen var 51:a året i följd varpå Abbvie kan titulera sig Dividend King. Så länge har inte Abbvie varit börsnoterat men de ärver historiken ifrån Abbot labs som de delades ut ifrån för cirka 10 år sedan.

Värderingen är rimlig och jag är lockad att köpa tillbaka min stek i Abbvie. Rapporten som kommer om drygt en vecka kan få aktien att röra sig mycket åt endera hållet; tex om prognosen för 2023 är lägre än marknadens förväntningar. Jag är inte intresserad av att spekulera i kursutveckling en enskild kvartalsrapport varpå jag kan tänka mig att investera före såväl som efter rapporten. Min tro på bolaget i långa loppet kommer med stor sannolikhet inte förändras stort på en rapport. Om jag köper, när jag köper har jag inte klart för mig här och nu. Jag gillar Abbvie och äger det gärna igen.Aktiespararna Direktavkastning en rackarns bra fond

 


Att slå börsindex är svårt men det finns vissa strategier som kan göra det över tid. Bolag med hög utdelning är en sådan strategi som visat sig kunna slå breda börsindex över tid. Historik i både Sverige och USA visar detta. 

Fonden Aktiespararna Direktavkastning har just en sådan här inriktning och den har grundats på ett index med historik ifrån millennieskiftet. Indexet Six Sweden Dividend 15 startades där någon gång kring år 2000 och har uthålligt presterat bättre än breda börsindex sedan dess. Som namnet antyder innehöll det indexet 15 bolag och för några år sedan uppdaterade fonden index till SIX Sweden Dividend 21. Ja det är ett index med samma principer fast med fler innehav. Det var ju en aning få innehav 15 stycken och jag tycker 21 är rimligare. Hur som presterade indexet bra med 15 innehav och det har fortsatt bra med 21.

I bilden ovan är fondens prestanda för de senaste 5 åren. Jämfört med SEB Sverige Indexnära som är en indexfond för hela Stockholmsbörsen samt Avanza Zero som innehar 30 storbolag.

Att välja fonder baserat på god historisk prestanda kan vara bedrägligt men när det gäller en passiv fond och en sådan här bevisad strategi så kan det vara en annan sak. Aktiva fonder som går bra en tid hör väldigt sällan till de fonder som presterar bra även den kommande tiden. Den här indexfonden Aktiespararna Direktavkastning och det index den följer har slagit index i 20 år och det finns god anledning att tro den gör det även kommande 20 åren. Jag investerar i den och både hoppas och tror att den kan prestera bättre än börsen på lång sikt.

Bilden ovan är ifrån andelsklass "A" medan jag investerar i andelsklass "B". Det är samma fond med skillnad att andelsklass B pyntar utdelning. Läs mitt inlägg om Aktiespararna Direktavkastning B med utdelning i länken nedan:

https://petrusko.blogspot.com/2022/10/aktiespararna-direktavkastning-b.htmlSnart meddelas utdelning i Xact Norden Högutdelande

 


Nu får vi snart veta vad utdelningen blir det här året i fonden Xact Norden Högutdelande. Ja i alla fall om de meddelar det ungefär i samma tid som förra året. Den första av fyra utdelningar skall dessutom betalas i mars.

Förra året meddelade de utdelning fredagen den 4 februari. Jag var hoppfull om att det kunde bli idag men inget nytt än så länge och min förväntan är att infon kommer nästa vecka.

Vad utdelningen landar på under 2023 återstår att se men jag har skrivit ett inlägg med lite tankar om det. Länk till inlägget nedan:

https://petrusko.blogspot.com/2023/01/uppdatering-av-utdelning-i-xact-norden.html

Förra året fastställdes utdelningen till 6,52 kronor och betalades i 4 lika stora delar om 1,63 kronor. Utdelningstillfällen under 2022 var mars, maj, september och november. Jag förväntar mig utdelning samma månader även framledes. Det är inte lika lång tid mellan de olika tillfällena och det hänger ihop med fondens stadgar som utökats för fler utdelningstillfällen. Att ändra i de där dokumenten skall synkas med finansinspektionen och det kostar pengar. Av den anledningen är det rimligt att fonden håller sig till de månaderna trots att det kan tyckas konstigt att det inte är prick 3 månader mellan varje tillfälle.

Xact Norden Högutdelande är en börshandlad indexfond som pyntar rejäl utdelning. Den innehåller utdelningsaktier ifrån norden. Läs mitt inlägg med info om fonden i länken nedan:

https://petrusko.blogspot.com/2022/04/xact-norden-hogutdelande-etf.htmlIndustrivärden utdelningshistorik

  Investmentbolaget Industrivärden har ingen perfekt utdelningshistorik men de är en hygglig utdelningshöjare ändå. Ovan är siffror för en 1...