Idag börjar handeln med Corems D-aktie

 


Fastighetsbolaget Corem Property har givit ut en D-aktie som pyntar lika mycket utdelning som preferensaktien från samma bolag; 20 kronor per år. Preffägare fick nyligen möjlighet att byta till dessa D-aktier till en lockande växlingskurs (1,12 st per preff). De håller på och köper upp fastighetsbolaget Klövern och har erbjudit preferensaktieägarna i det bolaget sådana här D-aktier också.

Idag börjar handeln och vi får ett pris av marknaden. Eftersom en D-aktie har lite sämre villkor/rättigheter än en preferensaktie väntas priset vara lägre än de cirka 320 kronor som preffen handlas till.

Ökat i Heimstaden pref

 


Igår slog jag till på fler Heimstaden preferens för 33,4 kronor stycket. Jag gillar egentligen inte att betala mer än den lägsta inlösenkursen som för Heimstaden är 33 kronor men nu pyntar de ju 50 öre utdelning om bara några dagar så det kan man ju liksom dra bort från priset i tanken.

Utdelningen om 2 kronor i årstakt ger på 33,4 kronor en direktavkastning om 6 procent. I nuvarande ränteläge, relativt andra preffar och sett till den låga risken i hyreslägenheterna så tycker jag det är en rimlig deal.

Olika fastighetstyper har olika grad av risk och just hyreslägenheter är bland det minst riskfyllda man kan äga. Sedan spelar det såklart roll om kåken ligger i Åmål eller på en ort som inte är precis öken. Belåningsgrad varierar i olika bolag där risken stiger ju högre andel lån man har. Heimstaden har en sund belåningsgrad, kåkar på rimliga orter och dessutom just hyreslägenheter. Sammantaget är riskbilden låg i Heimstaden relativt de flesta andra preffar och D-aktier på Stockholmsbörsen. 

Jag har en sida där jag samlat inlösenkurs för de flesta preferensaktier. Länk nedan.

https://petrusko.blogspot.com/2015/01/inlosenkurs-for-preferensaktier.html

ISK är där helt vanligt folk sparar till pension

 


ISK är där helt vanligt folk sparar till pension och minsta lilla ändring av skatten blir till stora belopp i långa loppet. Det är inte en Fanta och en pizza utan snarare en husvagn eller thailandsresa för hela tjocka släkten du går miste om.

Så stor är effekten av ränta på ränta. Gemene man har inte koll på det och politiker pratar gärna i helt andra termer som att det är de rika knösusarna de plockar på pengar. Well, det här med ISK är inte primärt rika knösusar utan det handlar även om helt vanligt folk som går miste om stora belopp fram till sin pension om minsta ändring av skatten genomförs.

Bilden ovan är ett exempel på pensionsspar. 40 års spartid till pension har kanske den som är runt 30 år idag. 1000 spänn per månad är klart rimligt för helt vanligt folk och 10 procent per år har börsen avkastat i genomsnitt historiskt. 

Antaget att regeringen tallar på skatten på ISK så det årligen tas ut 0,1 procentenheter mer skatt blir skillnaden cirka 150.000 kronor 

(slutsumma 5 441 943 kr mot exemplet ovan räknat som 10 procent efter skatt).

1000 spänn per månad är bara ett exempel och det blir väldigt stor skillnad oavsett hur mycket eller lite man sparar per månad. Den som sparar 500 spänn per månad går miste om en lite mindre husvagn eller en thailandsresa för en mindre familj.

Cibus gör stort förvärv

 


Fastighetsbolaget Cibus aviserade idag ett stort förvärv om 72 fastigheter i Finland. Säljare är Sagax som delvis får betalt med aktier i Cibus. Det här älskar jag. När bra fastighetsbolag pyntar förvärv med nytryckta aktier. Det håller belåningsgraden på rimlig nivå och när ett bra bolag gör en sådan här deal leder det till högre vinst per aktie på sikt. Utspädning av aktier är alltså inget problem i ett sådant här bolag. I dåliga bolag leder det till lägre vinst per aktie. Stor skillnad alltså.

Fler aktier men rejält högre hyresintäkter från de nya kåkarna. Kablam, pow!

Köpeskilling noteras till 71,6 miljoner euro där 37,6 miljoner euro betalas via 2 miljoner nyemitterade aktier i Cibus.

Ytterligare en sak jag verkligen gillar med den här dealen är att Sagax blir en av de största ägarna i bolaget med en andel om 4,8 procent. Det är en mäkta bra ägare i min bok. Sagax har ett mycket gott sinne för fastighetsmarknaden och långsiktigt tänk kring den. Bland de skarpaste i branschen.

Fastigheterna har i snitt en hyreslängd på drygt 5 år. 71 av dem har Kesko som hyresgäst och 1 är uthyrd till S-Group.

Så här säger David Mindus VD för Sagax i ett pressmeddelande:

"Merparten av de fastigheter som nu avyttras ingick i den opportunistiska investering om 186 livsmedelsfastigheter som Sagax genomförde 2016 och som i och med försäljningen avvecklas. Sagax har under innehavstiden renodlat beståndet och förlängt hyresavtalen. Långsiktigt bedömer vi dock att fastigheterna passar Cibus bättre. Vi ersätter därför ett direkt fastighetsinnehav med ett indirekt sådant i ett specialiserat bolag vilket vi bedömer skapar förutsättningar för en högre långsiktig riskjusterad avkastning"

Välkomna som aktieägare i Cibus säger jag till Sagax. Som sagt gillar jag den här dealen av flera anledningar. Cibus har en grymt bra inriktning i sina fastigheter där dagligvaruhandel bedrivs. Jag hoppas jag får möjlighet att äga det här bolaget under en mycket lång tid framöver. 

Xact OMXS30 byter namn och index


Xact Fonder ett dotterbolag till Handelsbanken går vidare med sin utstakade plan om att hållbarhetsanpassa sortimentet. I ett pressmeddelande idag meddelar de att den börshandlade fonden Xact OMXS30 byter namn samt index.

Fonden kommer istället följa indexet: OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG).

Det nya namnet på fonden blir Xact OMXS30 ESG.

Förändringarna träder i kraft 1 juli och så här skriver Xact Fonder i ett pressmeddelande:

"Fonden byter till ett index med hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig.

Fondens nya index består av ett urval av de omkring 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som uppfyller ställda hållbarhetskrav. Kraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in) i index, dels att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer och konventioner samt bolag som är verksamma inom kontroversiella branscher inte får ingå (väljs bort)."

Om detta kan man tycka som man vill och själv tycker jag det är okej med ESG-fonder men jag tycker inte det är toppen när det blir på det här viset att man skrotar alternativet för det vanliga indexet och bara erbjuder ESG. Inga problem dock då den som vill enkelt kan välja ett annat fondbolag om man vill följa ett vanligt index. Vanliga index finns det lång historik på och gedigna studier medan det är oklart vad det kommer betyda på lång sikt när man börjar göra avsteg. Det är enkelt att argumentera för helt vanligt index medan de här nya ESG-indexen mest är ett spel för galleriet. Kriterierna är satta så att väldigt få bolag sållas bort. Det är fräscht med ESG i namnet och man kan slå sig för bröstet men så där värstans PK är inte de här fonderna mer än vanliga indexfonder.

Utfall Corem uppköpserbjudande och utbyte preff vs D-aktie

 


Idag har Corem Property meddelat utfall både i uppköpserbjudandet av Klövern samt erbjudandet till sina egna aktieägare om byte från Corem preff till Corem D-aktie. Corem har nästan 90 procent av Klövern och lär komma över de där sista som behövs för att begära tvångsinlösen. Inga konstigheter där alltså och precis som väntat.

Till det intressanta nu då:

Hur många har valt att behålla preferensaktier/byta till Corem preffar? 

I Corems egna utbyteserbjudande har ägare till cirka 1,7 miljoner preferensaktier valt att acceptera byte till D-aktier. Det utgör strax under hälften av utestående preferensaktier.

I uppköpserbjudandet där preferensaktieägare i Klövern fick välja mellan Corem D-aktie eller Corem preferensaktie har ägare till cirka 4,5 miljoner Klövern preferens valt att byta till Corem D. Mer än dubbelt så många (ca 9,7 miljoner aktier) valde att byta till Corem preferens.

Corem preferensaktie kommer ha god likviditet och väldigt många ägare. Jag var aldrig orolig men det är gött att ha det på pränt. Nu kan de arbeta vidare på sammanslagning medan jag fortsätter att äga mina preferensaktier, till nästa bolagshändelse. Någon regelrätt inlösen av Corem preferens förväntar jag mig inte i framtiden. De där preffarna kommer försvinna från marknaden på annat sätt. Kanske slås Castellum och Corem ihop i framtiden och då blir det ingen inlösen av preffen utan istället ett uppköpserbjudande som inte har något med Corems inlösenkurs att göra. 

När den här dealen är klar kommer det finnas kring 12 miljoner Corem preferensaktier.

Castellum har köpt SBBs aktier i Entra

 


Under en tid hart det pågått huggsexa kring det norska fastighetsbolaget Entra. Castellum och SBB lade var sitt bud på bolaget. Erik Selin med Balder köpte på sig en rejäl stek och är största ägare i Entra. Huggsexan ledde till att de tre parterna kom över en stek var utav bolaget. Nu har SBB gått vidare och sålt sin stek till Castellum. 

Entra skickade idag ut ett pressmeddelande om en sådan här signifikant förändring i ägarbilden. Per idag har Castellum förvärvat aktierna och äger nu 18,2 procent av Entra.

Nu är det två aktörer med var sin stor stek i bolaget. Vart det bär hän härifrån återstår att se. Det kan hända saker snabbt likväl som de kan kvarstå som storägare i flera år framöver. Inget konstigt i det. 

Som jag var inne på i tidigare skede blev det en bra affär oavsett för SBB. Aktierna de nu sålt har de köpt till lägre kurs. Samma sak gäller ju för Castellum och Balder med sina aktier i Entra. Övervärden har synliggjorts i Entra via uppvärdering av fastigheter och budstriden har lyft aktiekursen.

Oavsett vem som vinner kampen om Entra om nu ens det spelar ut på det viset så tippar jag att alla parter är vinnare i slutändan.

Idag börjar handeln med Corems D-aktie

  Fastighetsbolaget Corem Property har givit ut en D-aktie som pyntar lika mycket utdelning som preferensaktien från samma bolag; 20 kronor ...