fredag, december 06, 2019

Stuvat om lite i portföljen

Jag har gjort en liten omstuvning med avsikt att höja direktavkastningen i portföljen. Dels minskade jag lite i Latour som har en god bit under 2 procent i direktavkastning vilket inte är fett för mig som lever på utdelningar. Det tar emot att sälja i fantastiska Latour men hey; så är det när det kommer till investeringar. Jag kan inte låta min förälskelse i Latour få styra utan det får jag lägga åt sidan. Latour har gått grymt bra och värderingen är just nu ganska hög med en premie bortåt 10 procent. Parallellt med mitt vanliga innehav i Latour har jag byggt upp ett allt större även i min IPS. Det är där jag primärt siktar på att öka i Latour framöver men kan gott tänka mig att öka även i vanliga portföljen när bra tillfälle bjuds.

Ytterligare ett svårt eller kanske snarare surt beslut var att avyttra hela mitt innehav i EQT. Ett bolag jag gillar och tror på men med en värdering som stuckit iväg rejält. Jag valde att ta hem vinsten där och omplacera till något med betydligt högre direktavkastning.

Istället har jag köpt mer Sagax D för 34,35 kronor och jag har ökat i Cibus. Bägge två har en direktavkastning runt 6 procent.

Jag kan inte ha för stor andel av portföljen i investeringar som pyntar runt 2 procent eller lägre i direktavkastning. Det här handlar alltså om att jag lever på utdelningar och förvaltar mitt kapital med det i åtanke. Att sälja tex Latour skulle jag inte göra annars men nu passade det mig och min strategi bra.

torsdag, december 05, 2019

Mina senaste aktieaffärer


Igår köpte jag fler aktier i Alm Equity preferens och i Peab. Inga stora köp utan en liten påfyllning sådär som jag brukar göra. Jag köper ju regelbundet mer aktier för mindre belopp relativt totala portföljen. Alm Equity preferens är ett litet innehav och jag siktar på att hålla det så på grund av risken men jag har ändå utrymme att göra småköp då och då.

Peab däremot har jag satsat desto mer på och medan mitt senaste köp var litet så äger jag sedan tidigare en hygglig stek. Byggbolaget väger strax under 4 procent i min portfölj där jag gjorde en stor ökning nyligen i samband med att jag sålde Akelius preferens som skall lösas in.

Byggbolaget har kickstartat börsdagen idag i spår av ännu en köprek. Det har varit flera sådana på sistone och nu är det SEB Equities som rekar köp med en riktkurs om 95 spänn. Sådana här rekar brukar vara på 6-12 månaders sikt. Just nu är Peab upp cirka 4 procent för dagen och handlas i 86,5 kronor. Utöver diverse köprekar såg jag en annan kul grej och det är att Erik Selin har Peab i sin aktieportfölj. Procentuellt sett är det en liten del för honom då ägandet i fastighetsbolaget Balder utgör lejonparten men det är bortåt 100 miljoner kronor han har investerat i Peab. Selin har skapat fastighetsbolaget Balder och är känd för det men han är också en duktig investerare. Jag lyssnar med intresse till Selin och hans investeringar. Att han äger Peab tycker jag är kul.

Peab pyntade 4,2 kronor i utdelning förra våren och nu till våren är förväntningarna en liten höjning till 4,3-ish kronor. Anta att utdelningen landar på 4,4 kronor så är direktavkastningen på nuvarande kurs 5,1 procent. Nu är ju året snart slut och det betyder att vi snart  får veta vad utdelningen blir nästa vår.. Den presenteras i bokslutsrapporten som kommer kring månadsskiftet jan/feb.

Länk till Peab hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

onsdag, december 04, 2019

Klövern och Alm Equity i stor gemensam affär

Fastighetsutvecklaren Alm Equity som jag äger preferensaktier i skickade idag ut ett trevligt pressmeddelande om en hyggligt stor affär med Klövern. Det gäller en fastighet i Kista där man gemensamt kommer konvertera kontor till bla bostäder. Planen är att de bägge parterna gemensamt skall utveckla och äga projektet som väntas generera ett årligt driftnetto om 110 miljoner kronor när det står klart.

Så här säger Alm Equitys VD Joakim Alm i ett pressmeddelande:

"Vi ser väldigt mycket fram emot att inleda ett samarbete med Klövern för utvecklingen av fastigheten man har kommit att älska. Med Klöverns starka lokalkännedom kompletterar vi varandra mycket väl i projektet. Tillsammans ska vi göra Kista till en ännu bättre plats där fritid möter arbetsliv i ett levande område. Inte minst ger fler bostäder i relation till kontor en annan samhällelig struktur, vilket både ökar platsens attraktivitet och minskar resorna mellan bostad och arbete."

När projektet är klart kommer Alm Equity äga sin andel via dotterbolaget Svenska Nyttobostäder. Ett bolag som kan komma att börsnoteras på lång sikt.

Jag gillar affären som har bra storlek och att den är med en partner som Klövern. Det mynnar ut i fler bostäder under förvaltning för Alm Equity som på sikt får ett allt starkare kassaflöde från den här verksamheten.

Preferensaktien som jag äger delar ut totalt 8,4 kronor per år och handlas kring 102 kronor. Direktavkastningen är således 8,2 procent vilket signalerar att risken är högre än tex Klövern preferens som handlas under 6 procent direktavkastning. Alm Equity är under omställning från att tidigare varit ett rent projektbolag till att nu även ha förvaltning. Det tar tid att arbeta upp ett bestånd som genererar hyresintäkter men i takt med att det tickar in mer hyra till dem minskar också risken i preffen.

Länk till Alm Equity preferens hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

tisdag, december 03, 2019

Peab miljardbygger åt Castellum

Illustration: Castellum

Peab har av Castellum fått uppdraget att bygga Malmös nya domstolsbyggnad. Kontraktet är på strax under en miljard kronor.

Så här skriver Peab i ett pressmeddelande:

"Byggnaden består av en huskropp i fyra plan med en gemensam grund och ovan på detta fem torn som ligger förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn, där teglet successivt fasas ut för att övergå till enbart glas. Byggnationen omfattar ca 34 000 kvm bruttoarea och kommer att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld."

Byggstart är nu till våren och det hela väntas stå klart hösten år 2022. 

Som ägare till både Castellum och Peab tycker jag naturligtvis att det här är ett trevligt samarbete. En affär på 921 miljoner kronor som bägge mina bolag tjänar pengar på.

Länk till Peab hos Avanza (affiliatelänk).

måndag, december 02, 2019

Jag köpte mer Högutdelande


Nyligen sålde jag mitt innehav i Akelius preferens då den kommer lösas in i december. Jag har redan investerat de där pengarna och egentligen inga mer slantar att handla för. Nu har jag dock betalat alla räkningar för månaden och gjort de överföringar osv som skall göras och det blev en liten slant över.

En sådan slant lämnas aldrig osedd utan den skall ju investeras naturligtvis. Jag köpte fler andelar i min favoritfond Xact Högutdelande. Fonden verkar förövrigt ha gått vidare med att fördela utdelningen på fler tillfällen. De har ju undersökt detta under en period och uttalat sig positivt kring det. Nu har de skridit till verket och ansökt hos finansinspektionen av en ändring som medger utdelning fler gånger per år. Det finns ingen anledning för FI att neka dem utan det är bara så processen ser ut och den skall gås igenom naturligtvis. Enligt en mailkonversation med bloggaren "En passiv inkomst" bekräftar Xact detta och meddelar att det kan bli halvårsvis utdelning under 2020 för att med start år 2021 vara kvartalsutdelning.

Min syn på fonden påverkas inte av den här ändringen kring utdelningsfrekvensen. Jag gillar fonden och bryr mig inte om de pyntar årsvis eller kvartalsvis. Jag är inte negativ till ändringen och visst är ett jämnt kassaflöde över året nice. Tidigare har jag tagit emot en rejäl utdelning på våren och själv smetat ut den över året.

Läs mitt inlägg om fonden Xact Högutdelande. Den här tycker jag verkligen är en suverän långsiktig placering och det är nu mera mitt största innehav. Potentialen är god medan den samtidigt bjuder på sund riskspridning. Xact Högutdelande väger kring 11 procent i min portfölj och det skulle utan vidare kunna vara det dubbla och jag skulle sova gott om natten. De 45 olika innehaven i fonden är ju riskspridning i sig.

Fastpartner erbjuder teckning av D-aktier

Idag kom nyheten som jag väntat mig skulle dyka upp vilken dag som helst. Fastpartner gör en emission av det nya aktieslaget D. Aktierna liknar en preferensaktie men saknar just preferensen. Andra bolag som har liknande aktier är Sagax och Akelius som bägge har sådana här aktier.

Kort förklarat så funkar dessa liknande en ränteplacering. Utdelningen är fast och kan inte stiga oavsett hur bra bolaget presterar. Värderingen baseras därmed heller inte på bolagets prestationer utan det som avgör aktiekursen är det allmänna ränteläget samt riskbilden i bolaget. Med riskbild i bolaget avses dess förmåga att kunna stå för sina finansiella åtaganden. Ju lägre det allmänna ränteläget är desto högre värdering får en investering av det här slaget. Ju lägre risk i verksamheten desto högre värdering.

Risken i Fastpartner är relativt låg. Det allmänna ränteläget är på superlåga nivåer och kan inte bli värst lägre. Detta tillsammans är faktorer som mynnar ut i en högsta tänkbar värdering av den här typen av investering. Man skall vara medveten om att det finns en klar risk att aktien går ned på sikt samtidigt som potentialen att stiga är närapå obefintlig.

Erbjudandet i korthet:

Priset är satt i ett intervall om 84-88 kronor och man får i efterhand reda på vad det blir. Ett upplägg jag inte alls gillar men som blivit vanligt på senare år. Visst föredrar man ett fast pris så man vet precis vad det handlar om.

Utdelningen på aktien kommer vara 5 kronor per år, aldrig mer. Skulle de någon gång pynta mindre så buffras utdelningsbeloppet upp så att de senare skall betala ut det man "missat". Det här är mest en skrivelse för att stärka förståelsen kring avsikten med utdelningen. De kommer inte betala mindre än 5 kronor annat än om bolaget är närapå att gå under.

Något man skall vara observant på är att ingen utdelning betalas förrän efter nästa stämma. Den första utdelningen på de här D-aktierna är i maj år 2020.

Anta att kursen i erbjudandet landar på 84 kronor så blir direktavkastningen 5,95 procent. Det är i häraden vad jag tycker är ett okej pris för en placering i Fastpartner D-aktie. När jag väger in risken för att kursen kan bli 88 kronor samt att man blir utan ränta i ett halvår (första utdelning i maj) så lutar jag åt att avstå det här erbjudandet. Jag vill inte pynta mer än 84 kronor och jag vill inte pynta 84 kronor och vara utan avkastning i ett halvår. Näe jag spanar nog på Fastpartner D i maj nästa år. Är den rimlig i pris då så slår jag gärna till.

Risken i Fastpartner är rimlig men betydligt högre än i Akelius som har starkare finanser och ett bättre fastighetsbestånd. Hyreslägenheter som Akelius har är bland det bästa man kan ha medan Fastpartner även har industrilokaler, butiker och lite allt möjligt. Fastpartner är bra och har en mycket stark och bra storägare i Sven-Olof Johansson. Jag nämner det här sista stycket för att du skall kunna få en bild av risken i verksamheten och jämföra pris på aktien med Akelius.

Teckningsperioden startar imorgon 3/12 och varar till och med 11/12 för oss vanliga dödliga (till den 12:e för institutionella investerare). Den 13:e december är första handelsdag och då man får info om tilldelning.

AMF Aktiefond Småbolag


Det här här en riktigt bra fond som jag äger i diverse spar (PPM och IPS bla). Jag har nämnt den många gånger och trodde att jag redan hade skrivit ett dedikerat inlägg om den men bättre sent än aldrig, här är inlägget om AMFs småbolagsfond.

Historisk prestanda är en anledning att gilla den men det finns flera starka argument för fonden. Bilden ovan visar avkastningen de senaste 5 åren. Jämfört med storbolagsindex och jämfört med en annan småbolagsfond med en duktig förvaltare. AMF Aktiefond Småbolag är den gröna grafen och som ni kan se gör den mos av de andra två. Tittar man på kortare tidsperioder ser det likadant ut.

Utöver den historiska prestandan lägger jag nu fram två starka argument för fonden:

Den låga avgiften gör det lättare för fonden att leverera en god avkastning till dig som investerare. På lång sikt äter nämligen avgifter upp en stor del av avkastningen. Vissa fonder har 1,5 procent i avgift och det kan låta lite men i det långa loppet blir det till något riktigt stort. AMF Aktiefond Småbolag har i särklass den lägsta avgiften av alla småbolagsfonder.

Starkt argument nummer två tycker jag är den breda riskspridningen i fonden. Den goda avkastningen jag nämnde ovan kommer inte från extra risktagande utan snarare tvärtom. Fonden har en mycket bredare riskspridning än andra småbolagsfonder och har över 100 innehav. Vissa andra småbolagsfonder har bara 25 innehav och om ett par bolag i en sådan fond går åt skogen så svider det hårdare än i en fond där de väger mindre och har över 100 andra bolag som delar risken.

Förvaltaren av fonden heter Angelica Hanson och hon har gjort ett mäkta bra jobb. Avkastningen talar ju sitt tydliga språk men jag har träffat Angelica och pratat med henne om fonden och det stärkte min bild ytterligare. Hon har en mycket sund strategi och jag gillar verkligen den här bredare portföljen som hon arbetar med jämfört med andra smalare portföljer. Det gör det liksom extra bra att uppnå så här god prestanda med såpass låg risk/bred riskspridning. Angelica har förvaltat fonden sedan 2006.

Produktens avgift: 0,44 procent.
Fondförmögenhet: 8,6 miljarder kronor.
Minsta köp man kan göra hos Avanza: 50 kronor.
Köp och sälj innan klockan 13 sker samma dag och syns på kontot dagen efter.

När du ser den låga avgiften om 0,44 procent tänker du kanske att det här är en passiv fond men nej det är aktiv förvaltning till ett attans lågt pris. Det är fondbolaget AMFs signum, låga avgifter. Historiskt är statistiken tydlig att småbolag presterar högre avkastning än breda börsindex. Det är en god anledning till att ha exponering mot småbolag i ett långsiktig spar.

Länk till AMF Aktiefond Småbolag hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

torsdag, november 28, 2019

Nu har jag köpt Resurs Holding


Jag har vurmat för Resurs Holding ett tag och nu har jag slagit till på en stek i bolaget. Aktien har gått knackigt en tid på börsen och det har främst med marknadens syn på sektorn att göra. Banker generellt, stora som små har ratats av aktiemarknaden och kursutvecklingen är därför svag. Jag bryr mig inte om att marknaden tycker att bank och Resurs Holding är iskallt för stunden. Min investering är långsiktig och när jag tittar på bolagets prestanda och potential ser jag ett bra köpläge. Jag vurmade som allra mest för Resurs när den handlades i 50,7 kronor för ett tag sedan men då hade jag inte pengar att köpa för. Nu har jag slagit till på 54,9 kronor som jag fortsatt tycker är ett klart attraktivt pris för bolaget.

Resurs Holding presterar hög avkastning på eget kapital och trots investeringar i digitalisering, nya tjänster osv har de klarat av att öka både vinst och utdelning. Bolagets satsningar ryms i nuvarande kostnader och inga stora kostnadsökningar väntas i samband med tex digitalisering. Det här tycker jag är riktigt starkt. Det är vanligt annars att bolag tar kostnader som sänker resultat för att peka några år fram i tiden och större vinster då. Resurs gör de där satsningarna, presterar god vinst och har framtiden för sig.

Utdelningen är fet likt storbanker men Resurs är en nischbank och sticker ut lite som sådan. Övriga nischbanker pyntar ingen eller liten utdelning. Upplägget är lite speciellt då de pyntar utdelningen halvårsvis och beslutar om en del på ordinarie stämma på våren och en andra del på en extra stämma på hösten. Den senaste utdelningen summerar i årstakt till 3,75 kronor vilket ger en direktavkastning om 6,8 procent.

Verksamheten har fokus kring konsumentkrediter och retail. Betalningsförmågan här i norden är hög och inte ens i brinnande finanskris var kreditförluster ett nämnvärt problem. Kreditförlusterna ligger nu på 2,1 procent och vid svåra tider kanske vi ser 3 procent och det är inga problem. Resurs arbetar proaktivt för att hålla nere risken i kreditportföljen. Jag är inte orolig för verksamheten och ev svåra tider utan jag ser det snarare som en styrka. Med så bra betalningsförmåga som vi har i norden är det här en riktigt bra verksamhet.

Banksektorn är i frysboxen och jag väntar mig ingen snar förändring utav det. Jag förlitar mig till bolagets  goda prestanda och tror på god avkastning i det långa loppet. Utdelningen tror jag att de höjer nästa år. De har presterat såpass bra hittills 2019 och har finanser som klarar det utan vidare.

Länk till Resurs Holding hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Jag sålde Hemfosa


Fastighetsbolaget Hemfosa är under uppköpsbud från ett annat fastighetsbolag. Som jag har sagt tidigare är jag inte intresserad av att acceptera det där budet då det delvis består av aktier i det köpande fastighetsbolaget. Därför har jag nu sålt mina aktier i Hemfosa över börsen.

Jag har klurat en tid på vad jag skall investera i istället och igår gjorde jag affär. Då sålde jag mina Hemfosa och köpte istället Alm Equity preferensaktie. Läs mitt inlägg om köpet.

Idag kan det bli mer affärer då jag fortfarande har en del av likviden kvar från Akelius Residential preferens. Den kommer ju lösas in nu i december och jag valde att sälja den över börs. För en stor del av slanten köpte jag SEB som gick starkt igår. På en dags sikt har det varit en riktigt bra affär men jag ser det ju inte på det viset. Ett sådant synsätt förutsätter att man tar hem eller åtminstone är beredd att ta hem vinsten efter en dag och det är jag inte. Jag är en långsiktig ägare i bolaget. Skulle SEB stiga betydligt mer än nuvarande kurs kan jag komma att sälja lite utav innehavet för att hålla nere vikten i min portfölj och kontroll på risken.

onsdag, november 27, 2019

Alm Equity preferensaktie


Under 2017 smög det sig på, marknaden för Alm Equity och dess verksamhet såg allt mer osäker ut. Jag sålde mina preffar i bolaget och har följt det noga sedan dess. Det var efter det som det blev rejält sämre och vi har läst om problem för bolag i sektorn regelbundet i media. Ett bolag som är högaktuellt nu är Oscar Properties, de kämpar för sin överlevnad i spåren av den här tuffa tiden.

Sedan jag sålde mina preffar har jag följt sektorn och Alm Equity. Jag har bevakat marknaden för dess verksamhet och det har verkligen varit tuffa tider. Tuffa tider som nu börjar se ljusare ut igen. Under hela den här tuffa perioden har jag gång på gång fått en positiv syn på Alm Equitys agerande. De har gått igenom den här tuffa perioden med ett gott facit. De har kommunicerat öppet och inte hymlat om att det är tuffa tider och de har anpassat sig. Verksamheten har förändrats för att bättre passa marknaden och för att hitta ny business. Man har bla ändrat vem man säljer till och vad man säljer. En viktig förändring som nu är ett tydligt framtida fokus är att man  även bygger för egen förvaltning. Egna fastigheter som tickar in hyresintäkter till bolaget. Ett otroligt viktigt och bra kassaflöde att ha.

Idag rapporterade Alm Equity för det tredje kvartalet 2019 och det var ännu ett kvitto på bolagets förnämliga hantering av den svåra tiden som ännu inte är över men som ser ljusare ut. Dagens rapport blev det sista lilla kvittot jag behövde för att åter äga preffen. Det är en riskfylld verksamhet men bolaget presterar rimligt och har nu ett kvitto på att de hanterat den tuffa tiden väl. Jag viktar den inte tungt men tycker nu att det är en attraktiv risk/reward i den.

Alm Equity preferens pyntar kvartalsvis utdelning som summerar till 8,4 kronor per år. Aktien handlas nu i 101,5 kronor och inlösenbeloppet är 120 kronor. Inget speciellt datum för inlösen föreligger utan den kan lösas in när som helst men det är inte troligt att det händer i närtid. Direktavkastningen på den här preffen är 8,3 procent vilket speglar risken i bolaget. Mindre riskfyllda preffar handlas kring 5-6 procent direktavkastning.

Jag har köpt en liten slurk Alm Equity preferens och ser fram emot nästa utdelning som pyntas i januari. Nu äger jag alltså åter Alm Equity och jag är imponerad av hur de hanterat hela den här grejen. Bra jobbat av bolaget med VD Joakim Alm i spetsen.

Länk till Alm Equity preferens hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

tisdag, november 26, 2019

Mina senaste aktieaffärer


För ett tag sedan meddelade fastighetsbolaget Akelius Residential Properties att de kommer att lösa in sina preferensaktier i december för totalt 347,5 kronor per aktie. Det här skapade en del "huvudbry" för mig då det var mitt största innehav med en vikt kring 12 procent i portföljen. Jag konstaterade snabbt att jag inte skulle komma ersätta det med 1 enda nytt innehav utan att det skulle få bli flera olika för att hantera risken. Akelius preferensaktie var ju en investering med mycket låg risk.

Well, jag har till stor del funderat klart och även agerat. Jag har sålt hela mitt innehav i Akelius preffen för 346 kronor över börs. Visst är det sura pengar i de där sista 1,5 kronorna jag skulle fått om jag väntat på inlösen men jag väljer att fokusera på potential i de nya investeringarna. Jag har ju klurat klart och ser mitt läge varpå jag vill agera.

Jag har istället ökat i Peab och jag har gjort en för mig stor satsning i SEB. Jag ägde en liten slurk i banken sedan tidigare men nu har jag gjort en rejäl investering med en vikt kring 5 procent av min portfölj. SEB backade rejält på börsen för ett par veckor sedan då de skickade ut ett pressmeddelande om att SVT kommer nämna dem i ett program om dåligt hanterade fulpengar i öst.

SEB har kommunicerat bra kring detta och jag är övertygad om att banken tar saken på största allvar och lägger rejält krut på att hantera det.

Hela banksektorn är under press och har varit det en längre tid. Jag förväntar mig ingen ändring utav det i närtid men i det långa loppet tror jag på storbankerna. Deras tjänster kommer att efterfrågas även i framtiden och de har resurser och marknadsposition att fortsatt vara stora starka aktörer. Visst dyker det upp konkurrens från nya små uppstickare men det är ingen nyhet och det är inget stort hot i mina ögon. Det är snarare positivt att det finns småaktörer som driver på utveckling och tvingar storbankerna vara på tå. Man kan raljera om storbankerna och dess digitala närvaro men de är på pucken. De lägger enorma belopp på sina digitala satsningar och den främsta kundkontakten de har nu för tiden är just via digitala kontaktytor.

På rullande 12 månader har SEB gjort en vinst per aktie om 8,76 kronor. Det är även i runda slängar mitt antagande om vinst för helåret 2019. Analytikers snittestimat är 8,86 kronor.

Jag räknar med en utdelning om 6 kronor per aktie och analytikers snittestimat är 6,52 kronor. Den senaste utdelningen var på 6,5 kronor där 0,5 kronor var en extrautdelning. Jag tar inte den där extrautdelningen för given utan räknar försiktigt på 6 kronor. SEB har en lång historik av stigande utdelning och de har en finansiell ställning som tillåter högre utdelning än mina förväntningar.

Hela slanten från Akelius preffen är inte investerad ännu och jag siktar på att "shoppa" upp resten de närmsta veckorna.

Imorgon onsdag sänder SVT programmet där SEB kan komma att nämnas. Det kan komma påverka aktiekursen imorgon men jag lyfter blicken och tittar på flera års sikt där jag bedömer banken lågt värderad sett till prestandan.

Länk till SEB hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

måndag, november 25, 2019

Börsnotering av K-Fastigheter


Fastighetsbolaget K-Fastigheter med den rent av legendariske finansmannen Erik Selin som storägare är på väg till börsen. Erbjudandet att teckna aktier startade förra veckan och sista dag för vanligt folk att teckna är 27/11, nu på onsdag alltså.

Jag går inte in på djupet utan går rakt på sak vad jag tänker om den här.

Teckningskursen är 105 kronor per aktie medan substansvärdet är en bra bit under 100 kronor. Det är en hög värdering men jag tror starkt att man kommer räkna hem den här investeringen till detta priset. Det är inte riktigt så enkelt att kolla vad redovisat substansvärde var tidigare i år utan man måste blicka framåt. Bolaget uppvisar en mäktig tillväxt och allt pekar på att den kan hålla i sig i många år framöver.

Verksamheten är kickass-bra! De bygger hyresbostäder för egen förvaltning. Ett annat bolag som kör en liknande strategi är Walllenstam. Ett fantastiskt fint bolag och en attans bra strategi. Man har koll på allt från första spadtag till att förvalta och håva in hyror. Ja, jag tycker det här är en grymt bra verksamhet.

K-Fastigheter lär fortsätta bygga nya bostäder att hyra ut och de lär göra förvärv för att komplettera och boosta beståndet.

Jag tror att K-Fastigheter kommer vara ett bra långsiktigt innehav. Ett bolag man kan få väldigt bra betalt för om man håller det 10-15 år. Det blir ju ränta på ränta-effekten inom bolaget som växer rejält för varje år som går. Sett till framtida potential tycker jag inte att K-Fastigheter är dyrt, det är attraktivt.

För egen del kommer jag inte teckna i min vanliga portfölj där jag lever på utdelningar. Jag deltar normalt sett inte i noteringar utan brukar avvakta och följa bolagen en längre tid innan jag ev slår till. Det kan bli så att jag tecknar ett gäng i min IPS. Ett pensionspar där jag inte bryr mig om utdelningar.

Länk till K-Fastigheter hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Att lyckas med aktiesparande


Jag har läst ett recensionsexemplar av boken "Den enkla vägen för nybörjare Att lyckas med aktiesparande". Längsta titeln ever på en bok men det är för att de gjort en serie böcker med grundtitel "Den enkla vägen".

Den här boken är inte för dig som redan är lite insatt i aktier och börsen. Om du är det så skippar du den här och spanar hellre in någon av de andra böckerna i serien.

För nybörjare däremot är det här en kalasbra bok. Det är ju dessutom målgruppen för boken. Oinsatta får med denna bok enkla förklaringar på termer och begrepp. Man får sunda tips och tankar om spar på börsen. Tidigare har det inte funnits en bok med så här tydlig profil mot nybörjare och de skorna fyller den väl.

Författare är Marcus Hernhag och Jan Sterner. Det är de båda glada farbröderna som pryder framsidan av boken.

Om du själv är helt ny på aktier är detta boken för dig. Än bättre är ju att ge den till någon "ny" och så fröet till ett aktieintresse. Kan man få en ung person att bli intresserad av spar och börs så har man starten på något bra. Ett livslångt spar på börsen växer till något riktigt stort. I vart fall om man håller sig till de enkla tips som denna bok innehåller.

Länk till boken hos Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/att-lyckas-med-aktiesparande-den-enkla-vagen-for-nyborjare-9789198406894

Länk till boken hos förlaget: https://sternersforlag.se/produkt/att-lyckas-med-aktiesparande/

Julklappstips - Upp till 28 år

Här har ni ett stekhett julklappstips för under 500 kronor. Det är Unga Aktiesparare som kör en julkampanj där man kan ge bort ett medlemskap men i paketet ingår också några fysiska ting. Två böcker om aktiespar samt två tidningar som kommer löpande under året. Så man har något att faktiskt slå in och ge bort. Den ena boken som ingår har jag läst och den tycker jag är suverän. Speciellt för unga då den på ett bra sätt förklarar investeringar samt vikten av tiden och ränta på ränta.

Ett intresse för  spar och investeringar i ung ålder kan göra enorm skillnad på lång sikt. Den som i ung ålder regelbundet sparat en slant i fonder eller aktier kan senare i livet ha en rejäl slant tack vare ränta på ränta. Det är just tiden som är nyckeln. Ju längre tid man sparar desto rejälare summa blir det i slutändan. Det är alltså bättre att spara en liten slant en lång tid än att på ålderns höst spara en stor slant varje månad. Effekten av ränta på ränta gör den lilla slanten till något riktigt stort med tiden.

Länk till Unga Aktiesparares julkampanj:  https://www.ungaaktiesparare.se/jul

fredag, november 22, 2019

Enkelt att flytta aktier mellan banker

Min fru hade tidigare aktier hos några olika banker. Det var ett riktigt gammalt innehav hos Handelsbanken och ett hos Nordnet. För att få en smidig överblick tänkte vi oss att det är nice att samla hennes innehav hos en aktör. Vi spanade på denna möjlighet hos Avanza där hon gör alla nya investeringar.

Hos Avanza kan man med bara några enstaka klick begära att aktier skall flyttas från annan bank till dem.

Handelsbanken var väldigt snabba och de aktierna har redan kommit in hos Avanza efter en sisådär 5 dagar medan Nordnet ännu inte kommit. De dyker nog upp inom kort för det stod att det skulle ta kring 10 dagar tror jag.

Jag är övertygad om att min fru inte är ensam om att ha aktier lite här och lite där. Ni vet hur det är; man har bytt bank några gånger genom åren och man har skaffat nätmäklare. Med det här inlägget vill jag upplysa hur smidigt det är att flytta innehavet. Vissa aktörer kan ta en avgift för flytten det får man kolla med den bank man flyttar ifrån. Avanza tar alltså ingen avgift utan den bank du flyttar ifrån kan göra det. Vill man hellre flytta till Nordnet så har de en likadan funktion för detta.

Några enstaka klick och sedan fixar Avanza resten. Smidigt smidigt.