NP3 löser in gamla obligationer och ger ut nya

 Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza.

Idag skickade fastighetsbolaget NP3 ut ett pressmeddelande om att de avser emittera obligationer för 300 miljoner kronor. Sådana här obligationer har en löptid och i detta fallet förväntas de ligga på 3,5 år. När de där åren har gått ger man tillbaka pengarna till obligationsinnehavarna, man löser in dem. Det gör man genom att ge ut nya obligationer. Precis så är det nu man tar in nya pengar via obligationer för att lösa in gamla obligationer som snart löper ut.

En helt vanlig dag i ett fastighetsbolag. Det är en kapitalintensiv verksamhet och man arbetar konstant med belåning för att få till en effektiv avkastning.

Länge var obligationsmarknaden i princip stängd då det fanns få investerare och framförallt gick det inte att få en ränta som var acceptabel för fastighetsbolagen. I närtid nu har ett flertal bolag gett ut obligationer och obligationsmarknaden har inte bara mjuknat upp lite grand, den är i gång igen.

Nyligen tog fastighetsbolaget Cibus in 567 miljoner kronor via obligationer och jämförelsevis blev räntan där strax under 8 procent (EURIBOR 3m +400 punkter). NP3s befintliga obligationer löper till en högre ränta än så där generellt sett och man kan avrunda och säga att de ligger kring 10 procent ränta ungefär. Det låter högt men man finansierar fastigheter med en mix av olika lösningar. Det är eget kapital, banklån, obligationer mm. Mixen gör att finansieringen totalt sett ligger med god marginal under fastigheternas direktavkastning och man har en positiv affär. NP3 har en obligation som löper till lägre ränta och den löper ut senare i år, den ligger på drygt 7 procent ränta. Obligationerna de avser lösa in är en mix av de som ligger på dryga 7 procent ränta och de som ligger på 10,5 procent.

Jag äger NP3 preferensaktie och tar inte del av bolagets framgångar på lång sikt då min preferensutdelning är fast om 2 kronor per aktie. Jag måste ändå följa bolaget noga för att se så de kan betala min preferensutdelning. Medan utdelningen aldrig kan bli högre än 2 kronor så kan den bli lägre. Den kan bli noll och aktierna kan bli värdelösa. Det är absolut inga säkra pengar att investera i preferensaktier. Man måste hålla sig uppdaterad och väga in hur bolaget kan komma utvecklas i framtiden. NP3 släppte sin bokslutsrapport häromdagen och det såg klart rimligt ut. De förslår full utdelning på preferensaktien precis som väntat. Jag har passat på att öka i NP3 preferens det senaste halvåret och innehavet väger nu cirka 4 procent i portföljen. Utdelningen som betalas kvartalsvis om 50 öre per aktie innebär en direktavkastning om 7,4 procent på kursen 26,9 kronor.

Länk till NP3 preferensaktie hos Avanza (reklamlänk).

Info om reklamlänkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag sålde mina Tele2 och ökade i Cibus

  Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza. Idag presenterades en affär där Tele2s största ägare säljer hela sitt innehav i etappe...