NP3 bokslutsrapport 2023

 Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza.

Idag släppte fastighetsbolaget NP3 sin bokslutsrapport för 2023. En kul anekdot kring bolaget är att somliga kallar det för "mini-Sagax". Det är primärt för att de har liknande inriktning och kassaflödesfokus som Sagax. Av en händelse är Sagax näst störst ägare i NP3 också.

Förvaltningsresultatet för 2023 blev 745 miljoner kronor vilket är ungefär som prognosen bolaget lämnade i 9-mån rapporten (740 miljoner var prognosen). Utslaget per stamaktie är förvaltningsresultatet 11,76 kronor. Redovisad vinst per aktie är en förlust om 2,43 kronor men det är inget man skall kolla på i fastighetsbolag. Näe det är missvisande och ointressant redovisat resultat då det innehåller värdeförändringar på fastigheter mm. Därför pratar man förvaltningsresultat i fastighetssektorn.

För 2024 lämnar NP3 en prognos om ett förvaltningsresultat på 820 miljoner kronor. Det är baserat på bolagets fastigheter som de har idag.

Fastigheternas värde är förstås inte ointressant och de har skrivits ned likt många sektorkollegor. Under 2023 skrev NP3 ned värdet på fastigheterna med 372 miljoner kronor.

Under 2023 har NP3 sålt alla preferensaktier som de ägt i Emilshus och de meddelar i den här rapporten att de avser dela ut alla stamaktier i Emilshus till stamaktieägarna i NP3. På den vanliga stamaktien i NP3 kommer utdelningen vara 1,5 kronor i cash samt 1 aktie i Emilshus b per 8 stycken NP3 stamaktier. Som exempel blir det så här då: Om man äger 800 stycken NP3 stamaktier erhåller man 100 stycken Emilshus b i sakutdelning. Aktierna i Emilshus delas ut i samband med NP3s bolagsstämma nu på våren medan de där 1,5 kronor cash delas ut vid 3 senare tillfällen. Apropå Sagax som jag nämnde tidigare så är de storägare i både NP3 och Emilshus och när de nu får fler aktier i Emilshus i den här utdelningen så ökar deras ägarandel rejält där men de går inte över budgränsen om 30 procent. Det ser ut som att de hamnar precis där under. 

På preferensaktien föreslås 2 kronor utdelning precis som vanligt. Den betalas vid 4 tillfällen om 50 öre vardera i maj, augusti, november och februari. Nästa utdelningstillfälle är i maj och då har utdelningen X-dag 29 april och dimper in på kontot den 6 maj.

NP3 har god täckning för utdelningen på preffen och de har en okej finansiell ställning. Det finns 38 miljoner stycken preferensaktier i NP3 varpå den totala preferensutdelningen går på 76 miljoner kronor. De har inga förfall i finansieringen som krånglar till det för dem i närtid. Där är ett mindre obligationsförfall i slutet av året men om det skulle behövas kan bolaget lösa det med befintliga cash och beviljad kredit.

Jag har ökat i NP3 preferens under senhösten/vintern till kurser kring 24-25 kronor men jag finner den attraktiv även här strax under 27 kronor och har i närtid klippt in ett gott gäng kring den kursen. Preferensaktier är inget för den som jagar den ultimata avkastningen på lång sikt. Preffar kommer avkasta sämre än börsen som helhet. Grejen med preffar är hög och pålitlig utdelning. Det finns olika strategier för investeringar och det finns olika syften. Vissa investerar för inkomst och för dem kan preffar vara en komponent att överväga för portföljen.

Länk till NP3 preferens hos Avanza (reklamlänk).

Info om reklamlänkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag har tagit hem en fin vinst i Corem pref

  I höstas tog jag in en stek Corem Property Group preferens när mycket pekade på ett förändrat ränteläge och därmed andra förutsättningar f...