onsdag, mars 21, 2018

NCC bygger studentlägenheter i Luleå

Illustration: Tirsén & Aili

NCC bygger 199 stycken studentlägenheter i Luleå till ett ordervärde om 118 miljoner kronor.
Så här skriver NCC i ett pressmeddelande om projektet:

"NCC:s uppdrag är en totalentreprenad där ett E-format hus ska uppföras med både fyra
och fem våningar och bestå av 132 stycken ettor om drygt 25 kvadratmeter samt 67
stycken dubblettlägenheter om 41-44 kvadratmeter. Totalt kommer 266 studenter och
forskare att kunna bo i huset.
Bostadshuset kommer att heta Polstjärnan och placeras centralt inne på campus, med
närhet till Luleå tekniska universitets verksamheter samt kommunikationer och service.
Huset kommer att ha en platsgjuten betongstomme och fasaden bestå till största del av
träpanel och fasadskivor.
– Bostadshuset Polstjärnan kommer med sitt centrala läge bli ett campusnära boende
och en naturlig mötesplats. Det kommer dessutom att bidra till att området blir mer
attraktivt med liv och rörelse dygnet runt, säger Andreas Rydberg, projektchef på NCC."

Arbetet är redan igång och inflyttning väntas ske första kvartalet år 2020. Uppdragsgivare är Akademiska Hus som tecknat avtal med NCC om totalentreprenad.

Länk till NCC hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar