Minskat i Axfood

 


Axfood är ett rackarns bra bolag och de lär prestera mycket bra de kommande åren med en hög matprisinflation och stigande marknadsandelar. Jag tror på bolaget och jag tror på aktien i långa loppet. Värderingen är inte låg men det är den "aldrig" i Axfood.

Idag har jag ändå valt att minska mitt innehav i bolaget och istället viktat upp Investor. Det handlar mer om riskhantering i min portfölj än Axfood specifikt. Värderingen är hög som vanligt i Axfood medan den är rimlig i Investor. Axfood ger en tydlig bolagsrisk som man alltid får när man investerar i enskilda aktier. Här skiljer sig Investor en aning då den i egenskap av ett stort väldiversifierat investmentbolag ger en riskspridning i sig självt. Det är ju ingen nackdel heller att Investor historiskt har avkastat bättre än både börsen och Axfood.

I Investor har jag fortsatt god potential medan mitt totala risktagande ändå får anses bli lägre via dagens manöver. Axfood är fortfarande ett hyggligt stort innehav i min portfölj med en vikt en bit under 5 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Cibus förvärvar 6 livsmedelsfastigheter

  Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza. Idag meddelade fastighetsbolaget Cibus att de förvärvar 6 stycken fastigheter ifrån kr...