Jag har minskat lite i Northwest Healthcare Properties

 


Jag har ägt Northwest Healthcare Properties i några år och det har inte varit en fantastisk investering. Den har dock varit okej. Till rimlig risk har jag fått en vettig årlig avkastning. När jag ursprungligen investerade för några år sedan var ambitionen från bolagets sida att växa förvaltningsresultat och utdelningen över tid. Detta har de inte levererat på men det har inte stått stilla utan det har hänt saker.

Först och främst; Jag äger fortsatt lejonparten av min investering i NWH. Jag har bara sålt en liten slurk för att finansiera min investering i Emilshus preff samt ett lite större uttag ur portföljen än vad jag brukar göra varje månad.

NWH har stärkt upp sina finanser och tagit sikte på ett starkare kreditbetyg. De har fått ned finansieringskostnaderna och de har ökat substansvärdet. Faktorer som kan bidra till höjd utdelning på sikt men jag förväntar mig att de kommer premiera att växa beståndet och fortsatt stärka finansiell ställning framför att höja utdelningen. 

De har inte levererat på det jag förväntade mig när jag köpte men jag tycker det är okej vad de faktiskt levererat. Belåningsgraden är lägre och de skall sänka den ytterligare. Att ha en stark finansiell ställning är aldrig fel och jag gillar prioriteringen från bolaget.

Att jag sålde just NWH för att finansiera Emilshus preff är två faktorer. Dels så är min stek i bolaget precis i överkant av vad jag siktat på. Okej läge att trimma lite alltså. Det beror också på totalavkastningen som kommit in lite i underkant där jag nu får en högre direktavkastning i Emilshus till en rimlig kursrisk ifrån teckningskursen. Jag var beredd att sälja hela steken i NWH om jag mot förmodan skulle få full tilldelning i Emilshus preff och jag kan komma minska på sikt för att finansiera andra investeringar. I dagsläget har jag inte plan att göra exit. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Utdelningshistorik Franklin European Dividend

  Jag har tittat en vända till på hur den börshandlade fonden FLXD presterat historiskt. Utdelningen har varit stabil och trenden är stigand...