Introduktion till preferensaktier

Jag får mycket frågor kring preferensaktier och jag har noterat att det generellt verkar finnas oklarheter i vad det är och hur det fungerar. Här är ett inlägg där jag försöker räta ut det hela. Jag uppdaterar det löpande vid behov.

En preferensaktie är en speciell aktie med begränsade rättigheter till vinst/utdelning men premierad före stamaktier vid bolagets upplösning/konkurs. Vinstdelning som sagt är vinstdelningen för en preferensaktie begränsad och det på viset att utdelningen är förutbestämd tex 20 kr per år. Oavsett hur bra bolaget går så är utdelningen "bara" 20 kr per preferensaktie. Utdelningen till preffägarna betalas in i det sista och vid en eventuell konkurs är man berättigad till kapitalet före stamaktieägarna men man är ändå i princip bara näst sist i kön så det är ingen guldsits direkt.

Värdering Vi har konstaterat att utdelningen är konstant och att man ej tar del av ev högre vinster men hur värderar man då en preff? Stamaktier stiger ju som bekant när vinsten blir högre.
Preferensaktier värderas i huvudsak på två ting: Risk och det allmänna ränteläget. Det där med risk är nog ganska lätt att förstå och dra kopplingen till att högre risk skall ge högre direktavkastning. Och med risk är det främst bolagets förutsättning att stå för sina finansiella åtaganden däribland utdelningen till preffarna. Verksamhet med stabilt och pålitligt kassaflöde brukar resultera i lägre direktavkastning än verksamhet med svajiga intäkter. Exempel här är Akelius med stabila intäkter från sina bostadsfastigheter vs Oscar properties där resultatet snabbt kan vända beroende på konjunktur, ett projekt som gått dåligt osv.
Den andra parametern är för vanliga aktiesparare mer oklar, kopplingen till ränteläget. Detta kommer sig av den ränteliknande strukturen på en preferensaktie. Utdelningen är känd och fixerad, inte olikt en obligation. Det är på denna vägen ränteläget spelar in, obligationer och liknande sparformer värderas utifrån det allmänna ränteläget och likaså preffar.

Så vi summerar alltså att preffar värderas främst på risk och det allmänna ränteläget. Därför påverkas inte aktiekursen i en preff om det kommer ett positivt PM om ditten eller datten.

Preferensaktier har en begränsad rösträtt, ofta en tiondel eller hundradels röst. Således har man som preffägare inget direkt inflytande över bolaget.

Inlösen: Preferensaktier har ett förutbestämt inlösenbelopp om bolaget vill lösa in dem. Detta belopp fungerar som ett teoretiskt kurstak, normalt sett vill man ju inte betala mer än vad man maximalt kan få vid en eventuell inlösen. Inlösenkursen är känd för alla preffar och det åligger varje investerare att hålla koll på denna info. Vissa preffar handlas över sin inlösenkurs som en följd av det extremt låga ränteläget. I USA är det i de flesta fall så att en preff har ett visst år och  datum som den tidigast kan lösas in men så är det inte i Sverige. Våra preffar kan i de flesta fall lösas in när som helst. Ofta är inlösenkursen i en trappa för att ge signaler när en inlösen kan tänkas komma. Sjunkande trappa talar för att inlösen kommer tidigast när vi är längst ned i trappan (billigaste inlösenkursen). Omvänt finns det några (ofta små bolag) som har en stigande trappa för att signalera att den här preffen kommer lösas in innan inlösenkursen stiger. Mitt råd är att aldrig betala mer än lägsta inlösenkursen för en preferensaktie. Kolla in mitt inlägg med info om inlösenkurser för preffar: http://petrusko.blogspot.se/2015/01/inlosenkurs-for-preferensaktier.html

Det finn vissa preffar som har en trappa även för utdelningen där utdelningen höjs vid ett förutbestämt tillfälle. En eller flera gånger till en bestämd maxnivå. Det här skall också ses som en signal för inlösen av preffen. Bolaget undviker ju helst ökade kostnader. Tex så höjer Ratos sin utdelning år 2017 samtidigt som inlösenkursen sänks. En tydlig signal att man ämnar lösa in den då.

Så kom ihåg: Stigande räntor ger sjunkande aktiekurs i preffar. Räntan du skall hålla koll på är det som kallas marknadsräntor eller tioåringen. Det är räntan på en tioårig svensk obligation. Bra att hålla koll på svenska, tyska och amerikanska räntan då det ger en bredare bild av ränteläget.

28 kommentarer:

 1. Pedagogiskt skrivet. Det som påverkar kursen på preffen är också utbudet av preffar som på sista tiden har ökat lavinartad. Introducras det en ny preff som har t.ex. 7% i avkastning och jag har 6% på min nuvarande så ligger det nära till hands att jag säljer och köper den nya (om nu den nya inte är högrisk, typ eniro).

  Trevlig Kväll

  //Krusse

  SvaraRadera
 2. Men om räntan går uppåt, och preffen tappar värde. Om då inlösenskursen är densamma så tjänar man väl rätt ordentligt på att priset går ner och man köper och håller till inlösen?

  SvaraRadera
 3. Vid vilka tillfällen är det vettigt att äga preffar?

  Om man nu antar att börsen riskerar att gå ned inom det närmaste året eller två, så kan man anta att det vore bra att köpa preffar istället för "vanliga" aktier, då priset på preffarna bör hålla sig ganska bra eftersom utdelningen är förutbestämd samt att räntan bör inte gå upp vid en kraftig börsnedgång. Håller ni med om det här resonemanget?

  Tack för ett bra inlägg.

  /Peter

  SvaraRadera
 4. Att man betalar på sina preffar in i det sista vet jag inte om jag håller med om eller förstår innebörden av. Som du skrev så är preferensaktier de som står näst sist i kön vid ekonomiska trångåmål så slutsatsen är väl att man åker näst först i betalkedjan, eller? Dessutom är inte heller alla preffar lika, utan kan ha specialvilkor och inlösendatum som gör bilden komplex.

  Handlar man amerikanska preffar bör man läsa på speciellt då de har en rad olika typer som kan göra att riskprofilen varierar.

  SvaraRadera
 5. Vad finns det för övriga risker i preffar. Vad händer vid en global börskrasch? Kan utdelningarna upphöra t.ex?

  SvaraRadera
 6. Hjälp mig förstå det här med hur den svenska tioårsräntans höjning sänker kursen på preffarna.

  Räntan nu är ungefär som kring årsskiftet men generellt har preffarna tappat mer än så och vi hade även en mindre uppgång av tioårsräntan i början av mars. Är det den psykologiska effekten att vi på senare tid gått från en fallande trend till något som verkar vara en stigande som också spelar in? Vi har ju inte sett att räntestegringen lett till varken högre bolåne- eller inlåningsrätnor.

  SvaraRadera
 7. Hej Leif,
  Jag vet inte var du kollar men enligt mitt minne samt när jag nu kollar grafen så stämmer ej det du säger.

  Räntan var inte på dessa nivåer vid årsskiftet och den har stigit brant på sistone ändock från låga nivåer. Googla fram räntan på svensk tioårig obligation och kolla grafen sedan årsskiftet så förstår du nog.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 8. petrusko, i fall såsom tex akelius och klövern då jag ej tror att de kommer ställa in utdelning till sina preffar och jag tror på att de kommer lösa in preffarna även.

  Borde det då inte vara fördelaktigt om priset på preffarna går ner ännu mer och jag ökar eftersom jag då får mer tillbaka vid en inlösen då lägsta inlösenbeloppet är kring 333kr resp 500kr?

  Eller kan de lösa in preffarna för ännu lägre belopp? Varför blir folk då så rädda och säljer till förlust? Borde väl bara vara att köpa och hålla till inlösen?

  /Regnmolnet

  SvaraRadera
 9. Hej, det var den här grafen från Avanza som jag refererade till.

  https://www.avanza.se/index/om-indexet.html/18995/10-ars-ranta

  Om man väljer att titta på utvecklingen sen årsskiftet är dagens nivå inte så väldigt mycket högre än den vid årsskiftet (2,15% högre). Lyckas inte hitta någon kursinformation om svensk tioårig statsobligation men den kanske är helt annorlunda?

  /Leif

  SvaraRadera
 10. Förutom fastigheter har jag en del svenska preffar, vissa bostadspreffar andra inte. Efter den senaste tidens kraftiga rekyler i preffarna så är jag lite kluven ang min investeringsstrategi. Jag sparar på kort- och medellång sikt och då känns det som att det kan bli svårt att räkna hem mina investeringar eftersom räntan
  säkerligen bottnat nu och i princip bara kan gå upp även om räntemarknaden fortsättningsvis dopas. Hur tänker du kring detta? Jag antar att det inte spelar någon roll om en sparar långsiktigt och tänker behålla placeringarna till inlösen?

  SvaraRadera
 11. Jag tecknade aldrig volati men jag är nyfiken på vad introduktionskursen var?
  Mvh

  SvaraRadera
 12. Hej Bangkok,
  Volatis teckningskurs var 106 kr.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 13. Till Petrusko: Du som är insatt i det här med preffar, har du någon kommentar till inlägget som "Regnmolnet" skrev? Jag sitter i samma tankar som "Regnmolnet" och kan inte först varför man säljer med förlust om man inte räknar med att bolaget kommer ställa in sina utdelningar.

  //Calimero

  SvaraRadera
 14. Hej! Läste något om inlösen av preffar över börsen, hur fungerar det rent tekniskt? Kan vilket företag som helst lösa in till rådande aktiekurs låter det ju livsfarligt om kursen backar rejält vid ett ev ras

  SvaraRadera
 15. Hej Calimero,
  Det finns många anledningar att sälja och när investerare säljer till förlust som händer just nu i Volati kan ju vi lite mer långsiktiga titta på och undra men så är det på börsen. De som säljer till förlust kanske ändå blir vinnare, de kanske köper något som går ännu bättre. Oro för inställda utdelningar är en anledning att sälja men den är mycket avlägsen i de flesta preffarna.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 16. Hej Anonym,
  Alla företag kan återköpa aktier via börsen och det är mycket troligt att vissa gör det innan de gör en officiell inlösen. Eniro är en sådan, de kommer dammsuga marknaden innan de långt senare gör en riktig inlösen. Inlösen för Eniro är förutbestämd till 480 kr men när de gör återköp via börsen är det vanlig börskurs som gäller.

  Klövern är ett annat exempel, de kommer förmodligen aldrig lösa in den preffen till 500 kr. De kommer köpa åter via börsen när de vill minska kostnaden för preffarna.

  Livsfarligt vet jag inget om. Det som kan hända är att bolaget driver upp kursen om de dammsuger marknaden på aktier. Om man håller sig till de hyggligt stora/seriösa bolagen bör det inte vara någon större fara för skumrask kring preffarna.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 17. Hej!
  Tack för en bra och intressant blogg. Jag har en liten fundering kring fastighetspreffar (är inte så insatt i preferensaktier), men det verkar ju som att vi har en bostadsbubbla. Vilket gör att det känns ganska farligt att köpa just fastighetsbolag, men hur tror du att just fastighetspreffar kommer att reagera då bubblan spricker? Bolagens värde kommer ju att minska vilket medför att även en aktiekurs kommer att minska, men är det samma sak i preffarna?

  Tack på förhand,
  Mvh.

  SvaraRadera
 18. Hej Anonym,
  En bostadsbubbla har inget med noterade fastighetsbolag att göra. När man pratar bostadsbubbla är det villor och bostadsrätter man syftar till.

  De noterade fastighetsbolagen äger tex: Hotell, lager, kontor, hyresbostäder osv.

  Bostadsbubbla bör inte påverka fastighetsbolagen specifikt som grupp.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 19. Jag har ett par funderingar om preffar som jag hoppas du kan svara på.

  Vet du om Akelius(eller annat bolag) har rätt att köpa på sig Preffar över börsen? Det kan ju vara en väldigt bra affär för bolaget när kursen handlas så mycket under lösenkursen.

  Kan bolaget sälja av alla tillgångar till ett annat bolag och sedan dela ut pengarna till stamaktieägare och likvidera bolaget och på det sättet göra sig av med preferensaktierna som blir värdelösa?

  SvaraRadera
 20. Hej
  Jag ligger rätt tungt i fastighetspreffar och funderar på att snitta ner på dagens låga nivåer. Men vad säger du om risken i länken med återköp vid en lägre kurs?
  http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2012/november/Preferensaktier---ulvar-i-faraklader/

  SvaraRadera
 21. Hej Peter.
  Det är fritt alla bolag att köpa sina egna aktier över börsen. Detta gör bolaget om/när de vill minska kostnaden för preffarna, inte för att kursen är under inlösen.

  Ett bolag kan inte dela ut pengar till stamaktierna eller likvidera bolaget utan att betala preffaktieägarna först.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 22. Hej Tobbe,
  Inget nytt i den artikeln du länkar till. Allt de nämner i artikeln bör man känna till när man köper aktier/preffar.

  Är du orolig över att bolaget skall köpa tillbaka aktier över börsen så ska du nog inte ha några preffar för den möjligheten kommer alla bolag utnyttja den dag de väl vill lösa in preffen om det är gynnsamt. Att köpa aktier i retur för halva priset händer bara de värsta skitbolagen så är det vad du är rädd för är det bara att hålla sig till de stora/seriösa preffarna.

  Mvh petrusko

  SvaraRadera
 23. Hej Petrusko,

  Ok tack för svaret jo jag har mestadels Akelius och Hemfosa så de borde vara seriösa.
  Blir inte klok på hur kursen påverkas. Vad säger du om denna artikel? Kursen kan ju inte sjunka allt för mycket för då blir ju avkastningen högre och högre.
  http://www.borstjanaren.se/borst/borstArticleDetails/article_id/11466

  Mvh Tobbe

  SvaraRadera
 24. Tack för svaren, bara för att förtydliga så ligger mina farhågor vid likvideringen eller försäljning av tillgångar att bolaget gjort rätt för sig historiskt. Bolaget har betalat preffarnas utdelning enligt plan och haft vanlig utdelning. Men ponera följande scenario.
  Bolaget säljer av alla tillgångar och ger en extrautdelning till stamaktieägare och står därefter med en tom balansräkning och således likvideras/begärs i konkurs vid nästa förfallodag för utdelning av preferensaktierna.

  Är inte det ett enkelt(men fult) förfarande att göra sig av med preffarna och fortsätta i ett nytt bolag?

  SvaraRadera
 25. Tjena!

  Det här kommer ganska sent men hoppas du inte har något emot att svara ändå.

  Själv sparar jag en del i preferensaktier för att på sikt köpa bostad och ser det som ett skapligt säkert sätt att få lite avkastning utan att riskera en större kursdipp när jag väl behöver pengarna. Själv är jag (som investerare) i nuläget helt ointresserad av differens mellan ex bankränta och preffarnas avkasting. Jag har gjort en kalkyl där jag kommer nå fram till mitt sparmål ett visst datum om jag följer min spar- och investeringsplan. Såklart finns risk för försening om något av bolagen "faller ur", men i övrigt är det bara eventuell kursrisk som ligger mellan mig och mitt sparmål.

  Man har ju förstått att hela prefmarknaden kommer gunga till om/när räntan höjs men jag har haft extremt svårt att förstå hur mycket. Jag kan inte begripa mig på hur man ska räkna och jag har inte hittat något skrivet om det heller riktigt. Jag har försökt titta på hur ex. obligationsfonder påverkats historiskt av räntenivåerna men har egentligen inte kommit fram till nånting.

  Jag antar att en räntehöjning skulle föregås av att inflationen börjat ta sig. Det borde också påverka investerares avkastningskrav och påverka kursen negativt. Antagligen skulle också nya preffar emitteras med högre utdelning.

  Skulle en höjning kunna orsaka, säg, en 6%-ig permanent kursreduktion (och därmed svepa bort ett helt års utdelningar)?


  Ytterligare en fråga: Folk tycks oroa sig för pref-bolagens möjligheter att köpa tillbaka preffar över börsen. Det höjs varnande fingrar över detta även i en och annan finansartikel. Jag kan inte för mitt liv förstå vad problemet är; man kan väl alltid välja själv om man vill sälja eller inte? *förbryllad*

  SvaraRadera
 26. Hej Petrusko.

  Hur ser du på långsiktigt ägande av svenska preffar i dagens ränteläge?

  Tror du att det i ett framtida scenario när räntan söker sig uppåt går bra att sitta still i båten och återinvestera eller är det bättre att ominvestera när så börjar ske i produkter som följer med ränta och inflation?

  Vilken strategi anser du man bör använda sig av i sitt preff-ägande?

  SvaraRadera

Corem vill göra nyemission av stamaktier av serie B

  Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza. Efter börsens stängning idag meddelade fastighetsbolaget Corem att de utreder förutsät...