Latour rapport 6m 2021 - Bättre än index

 


Sedan Latour börsnoterades i mitten av 80-talet har aktien avkastat långt bättre än index. Så har det sett ut nästan vilken tidsperiod man tittar på för bolaget. På senare år har aktien gått urstarkt men inte enkom pga bolagets prestanda. Mätt som substansvärdesutveckling har Latour inte presterat lika saftigt på senare år medan aktien gått betydligt starkare. Detta kallas multipelexpansion. Tidigare i år hade Latour ett kvartal där substansvärdet utvecklades riktigt dåligt medan aktien gick urstarkt. Tillsammans har denna utvecklingen lett till att Latours aktie nu handlas till en rejäl premie kring 70 procent.

Idag presenterade Latour sin rapport per första halvåret 2021 och det är som vanligt för bolaget en hygglig prestanda. Substansvärdet har utvecklats väl under perioden och överträffar breda börsindex med några procentenheter. Latours substansvärde ökade under perioden med 25,4 procent medan breda börsindex (SIXRX) ökade 22,4 procent. 

Det kan låta futtigt med några procentenheter bättre än index men i långa loppet mynnar det ut i en fantastisk avkastning. Långt bättre än breda börsindex när ränta på ränta gjort sitt. Latour brukar prestera bättre än index och förtjänar en hög värdering. Det finns dock gränser och något som kan tyckas vara "för högt". Nuvarande premie bortåt 70 procent kan bli ett riktigt sänke för totalavkastningen härifrån. Det kvittar nämligen om bolaget presterar lite bättre än index om aktien går från skyhög värdering ner till rimlig. Det är många procentenheter avkastning som tas bort när 70 procent premie skall gå ned till 5 procent.

Under halvåret har Latour genomfört och påbörjat en rad förvärv. Detta är något de är utomordentligt duktiga på. De köper bra bolag som direkt går in och levererar stigande vinst och omsättning. Latour har mycket lång och god historik av detta och jag ser ingen anledning att tro att det inte fortsätter.

En annan grej som de verkar duktiga på enligt mina observationer som ägare under många år är anpassning vid sämre tider och dylikt. De har varit snabba att anpassa sig och de har varit väldigt flexibla. Minskat ned bemanning/produktion vid rätt tillfälle samtidigt som de alltid satsar på innovation och utveckling. De har klarat sig bra i kriser och de kommer ut råstarka efter dem.

Den onoterade industridelen visar upp god tillväxt och en stark outlook framåt. Första halvåret ökade omsättningen med 21 procent och rörelseresultatet med 43 procent. Orderingången ökade med 35 procent.

Per den 20 augusti var substansvärdet i Latour 197 kronor.

Jag äger Latour men det är en väldigt liten stek jag har kvar efter att jag sålt pga hög värdering. Det är ett väldigt bra bolag och kanske får jag möjlighet att åter köpa mer aktier till rimlig värdering eller så fortsätter den vara skyhög under en mycket lång tid och jag får trösta mig med den lilla slurk jag fortfarande äger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag har köpt mer storbank

  För en tid sedan skrev jag om min banktrippel och att jag utvärderat mitt ägande i sektorn. Jag kom fram till att om något såg det snarare...