Castellum lämnar uppköpsbud på Kungsleden

 


Fastighetsbolaget Castellum har idag lämnat ett uppköpserbjudande på Kungsleden. Erbjudandet är rekommenderat av styrelsen i Kungsleden och de har med sig flera av storägarna med bundet åtagande att acceptera dealen. Budet om cirka 124,9 kronor består av en del cash och en del aktier i Castellum. För Kungsleden innebär det en budpremie om 7,5 procent mot stängningskursen i fredags och kanske kan någon småsparare tänka att det är snålt men det är det nog inte.

Fastigheter är ett tillgångsslag och de har ett visst värde. På börsen är de relativt populära nu och handlas kring sitt faktiska värde eller till och med högre i vissa fall. Detta innebär att eventuella bud inte handlar om feta premier långt över aktiekurs för det är naturligtvis ingen villig att betala. Stor skillnad alltså mot rörelsedrivande bolag där man kanske enkelt kan räkna hem stigande vinster i närtid och en större budpremie.

Mot Kungsledens substansvärde innebär budet en premie om cirka 20 procent. Det är en ganska bra deal för Kungsleden. Drygt en fjärdedel av rösterna i Kungsleden har redan aviserat sin acceptans av dealen med tillhörande bindande avtal. Därtill har Corem Property som äger en slurk Kungsleden ställt sig positiva till dealen. Totalt nära 30 procent av rösterna.

Diverse svenska fondbolag kan nog tänkas acceptera budet medan de amerikanska är lite fyrkantiga i sitt agerande. Det är ofta passivt förvaltat kapital och de har någon representant som är negativ till allt. De utgör dock inget stort problem och såklart är deras mål att generera avkastning och är nog med på tåget i slutändan.

Kungsleden har en fastighetsportfölj som passar utmärkt hos Castellum och dess strategi. Kåkarna ligger i huvudsak i Stockholm, Göteborg, Västerås och Malmö. Fastighetstyper är i runda slängar 73 procent kontor, 17 procent industri/lager samt en liten slurk annat.

Strategier och förutsättningar på fastighetsmarknaden förändras. På senare år har trenden mot "storlek" varit stark. Att fastighetsbolag satsar på att få större bestånd och större kapital under förvaltning. En tydlig faktor i detta är att det är en av pusselbitarna i att nå en stark kredit rating. Något som medför än lägre finansieringskostnader.

Jag tycker att ett samgående mellan Kungsleden och Castellum är rimligt. 

Så här skriver Castellums styrelseordförande Rutger Arnhult i ett pressmeddelande:

"Genom samgåendet med Kungsleden förstärker vi vår position som Nordens ledande noterade kommersiella fastighetsaktör med fokus på de mest intressanta tillväxtregionerna. Tillsammans skapar vi ett bolag med en väldiversifierad fastighetsportfölj, ett starkt kundfokus och en attraktiv projektutvecklingsportfölj. Fastighetsbranschen är inne i en förändringsfas där storlek tillsammans med hållbar och innovativ serviceutveckling spelar en allt större roll. Nu skapar vi en aktör med ett fastighetsvärde om 157 miljarder kronor kombinerat med en stark balansräkning, vilket tillsammans med en bibehållen rating möjliggör attraktiva finansieringsvillkor och därmed förstärkt konkurrenskraft. Fokus för det sammanslagna bolaget är att fortsätta skapa aktieägarvärde och nå vårt långsiktiga mål att växa förvaltningsresultatet per aktie årligen med 10 procent med en bibehållen utdelning om minst 50 procent av förvaltningsresultatet. Jag välkomnar Kungsledens aktieägare möjligheten att ta del av denna tillväxtresa."


2 kommentarer:

  1. Castellum får med detta än tyngre viktning mot kontor. Värt att ha i åtanke

    SvaraRadera
  2. Om det hade varit logistik/industrilokaler man köpte hade det känts bättre. Eller i vart fall att Castellum fått köpa till rabatt, köpa kontorslokaler till en premie känns inte så värst fräscht med tanke på att distansarbete är här för att stanna. Vi kommer såklart fortsatt behöva kontor men ingen konkurrenskraftig arbetsgivare kommer komma undan med att inte erbjuda möjligheter till en hel del distansarbete.

    Jag behåller de aktier jag har i Castellum (om jag säljer ligger aktien på 350 kr styck inom en månad), men att köpa nya på nuvarande nivåer känns galet.

    SvaraRadera

Aktiekurser fladdrar upp och ned medan utdelningar är desto stadigare

 Börsen går upp och den går ned. Ibland går den riktigt uselt under en period vilket vi upplever just nu. Aktiekurser går ned mer för var da...