Så här värderar Latour sin onoterade industridel


Idag presenterade Latour sin rapport för det andra kvartalet 2019 som jag också skrev ett inlägg om här på bloggen. En av er läsare flikade in en bra fråga som jag tror att många fler kan uppskatta svaret på varpå jag skapar detta inlägg för ändamålet.

När det kommer till Investmentbolag pratar vi småsparare ofta om substansvärde och använder det för att avgöra priset på aktien. Är Latour dyr eller billig. Substansvärdet är värdet av bolagets tillgångar minus skulder och för ett investmentbolag är tillgångarna andra bolag.
Värdet på de börsnoterade aktierna är ju ganska enkelt att ta fram då de har en aktiekurs och prissätts dagligen. Det är ju bara att ta senaste aktiekursen multiplicerat med det antal aktier Latour äger i tex Securitas.

Värdet på den onoterade delen är ju inte lika solklar för oss utomstående eftersom det inte finns någon aktiekurs/daglig prissättning på de bolagen.

Latour upplyser på ett bra och tydligt sätt i sina rapporter hur de beräknar värdet av den onoterade delen. Bilden ovan är från rapporten och visar siffrorna och nedan är ett citat om hur de får fram dessa. Taget från den senaste rapporten (kvartal 2 2019).

"För att underlätta bedömningen av Latours substansvärde,
redovisar Latour ett uppskattat intervall för värdet (EV-värdet)
på varje affärsområde baserat på EBIT-multiplar. Dessa
multiplar har tagits fram genom att jämföra värderingen av
noterade bolag i närliggande branscher. Eftersom det
förekommer variationer i de noterade företagens värderingar,
återspeglas detta i tabellen genom att respektive affärsområde
värderats i ett intervall."

Så går det till när Latour beräknar värdet på sina onoterade bolag. De tittar på hur liknande bolag värderas på börsen. Läs mer om Latour i mitt inlägg om bolagets senaste kvartalsrapport: https://petrusko.blogspot.com/2019/08/latour-rapport-kvartal-2-2019.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lyft blicken!

  I år har börsen gått uselt men sett över en 2-årsperiod har en vanlig svensk indexfond avkastat 11,5 procent per år. Det inkluderar alltså...