Höjd avgift för Avanza Global


Den superbilliga globala indexfonden från Avanza har fått höjd avgift. Procentuellt sett är skillnaden stor då den går från 0,1 till 0,11% i total avgift. Det är dock fortfarande en attans billig och bra fond samtidigt är den här förändringen i kostnad varken konstigt eller unikt för just denna fonden.

Sedan nya regler infördes för något år sedan måste fonder redovisa alla avgifter som tas ut ur fonden. Tidigare informerade man bara om förvaltningsavgiften och dolde alla möjliga avgifter i fondens prestanda. Vissa värre än andra och på sina håll är det rejäl skillnad på den totala avgiften och "förvaltningsavgiften" som är det man historiskt redovisat.

Avanza Global har nu en total avgift om 0,11% och det som föranleder förändringen är kostnader som fondbolaget har i samband med handel av aktier i fonden. Förvaltningsavgiften för Avanza Global är 0,05 procent och utöver det belastas alltså fonden med diverse kostnader förknippade med handel och hantering av fonden.

Nedan är info om avgiften från fondfaktabladet för Avanza Global:

"Det belopp för årliga avgifter som anges är en
skattning. Detta beror på att Fonden startade
2018.
Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,05 procent
och kostnader och avgifter som
mottagarfondföretaget kan debitera Fonden är
0,07 procent.
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för
förvaltning, administration, marknadsföring och
andra kostnader i Fonden. Årlig avgift inkluderar
också mottagarfondföretagets årliga avgifter. Den
årliga avgiften kan variera år från år och minskar
Fondens potentiella avkastning."

Som det uttrycks här skulle man kunna få uppfattning att avgiften kan bli max 0,12 procent totalt men så är det inte, något maxtak finns ej.

Däremot gör jag bedömningen att man inte behöver vara värst orolig för att avgiften kommer sticka iväg kraftigt på sikt. Förvaltningsavgiften är vad den är och det som rör sig från år till år är kostnaderna som fonden dras med. Fonden är superbillig och det baseras också dess existensberättigande på; Att vara en attans billig global indexfond.

För sakens skull lite lull lull kring de totala avgifterna. För Avanza Global kan det alltså hända att avgiften blir både högre eller lägre i framtiden men min bästa gissning är att det inte blir stora skillnader, den kommer fortsätta vara attans billig. Tänk på att kolla till dina fonder och dess avgift löpande. De ändras och för vissa blir skillnaden stor.

Läs mitt inlägg jag skrev vid lansering av Avanza Global.

1 kommentar:

3 favoriter bland investmentbolagen

Jag fick en fråga vilka mina favoriter bland investmentbolagen är och det tycker jag är en intressant fråga. Här kommer 3 favoriter bland...