tisdag, augusti 12, 2014

Industrivärden prognos utdelning

2009 var utdelningen 3 kr och sedan dess har Industrivärden höjt den med 0,5 kr varje år fram till och med 2013. Flera av Industrivärdens portföljbolag kommer sannolikt höja utdelningen 2014 och dessa två faktorer tillsammans gör att ett antagande om 6 kr för Industrivärden 2014 känns klart rimligt.

Det skulle innebära en utdelningstillväxt om 9% mot föregående år. På dagens stängningskurs om 123,2 ger det en direktavkastning om knappt 4,9%. Klart attraktivt! De senaste fem åren har direktavkastningen varit i snitt 4,1% och på tio år är siffran 5,3% så ur ett historiskt perspektiv med utdelningen i fokus är värderingen lockande. Den stora frågan är om utdelningen höjs även 2015, 2016 osv. Så länge börsen går bra och Industrivärdens portföljbolag i synnerhet så är det troligt att utdelningen fortsatt höjs. När surbörsen kommer bör man dock förvänta sig att utdelningen kan sänkas.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar