måndag, oktober 09, 2017

Wallenstam bygger hyreslägenheter istället pga svag marknad


Idag skickade Wallenstam ut ett pressmeddelande om att ett påbörjat projekt om bostadsrätter i Solberga, Stockholm görs om till hyresrätter på grund av en svag marknad för bostadsrätter. Helt okej för Wallenstam som har finansiella muskler att göra så här men för mindre bolag vore det en smärre katastrof. Efterfrågan på hyreslägenheter är extrem och när dessa kåkar står färdiga kommer de från dag 1 vara full uthyrda och generera ett fint kassaflöde till Wallenstam.

Detta är ännu ett tecken på en avmattad marknad för bostadsrätter. Det är inget bra tecken alls för marknaden och aktörer som huvudsakligen på ett eller annat sätt lever på den.

Jag äger Wallenstam som jag tycker är ett mycket fint bolag med sitt sunda risktagande och starka finanser.

Så här skriver Wallenstam själva i sitt pressmeddelande:

"Wallenstam omvandlar den första etappen av bostadsrättsprojektet Orangeriet i Solberga med 90 lägenheter till hyresrätter. Lägenheterna är nu under byggnation och beräknas vara klara för inflyttning till våren 2018.

– Vi upplever att marknadsläget på bostadsrättsmarknaden i Stockholm just nu är lite osäkert. Vi väljer därför att göra om första etappen av Orangeriet till hyresrätter efter att ha gjort ett marknadstest av projektet där vi noterar att bostadsrättsmarknaden har svalnat av. Tack vare vår kostnadseffektiva nyproduktion och vår finansiella styrka kan bostadsrättsproduktioner ställas om till hyresrätter och bidra positivt till resultatet, säger Hans Wallenstam, VD Wallenstam AB.

– Behovet av hyresrätter är enormt och fortsatt stigande. Det står cirka 590 000 personer i kö hos Stockholms Bostadsförmedling och cirka 30 000 personer i Wallenstams kö för nyproducerade hyresrätter i Stockholm och Uppsala, säger vice VD Mathias Aronsson, regionchef Stockholm."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar