Wednesday, January 03, 2018

Samhällsbyggnadsbolaget uppdaterar finansiella mål


Samhällsbyggnadsbolaget har uppdaterat två av sina finansiella mål med målet att ytterligare stärka sina finansiella muskler. Uppdaterade finansiella mål är:

Att upprätthålla en belåningsgrad under 60% (från 65%)
och

Att ha en räntetäckningsgrad på minst 1,8 gånger (från 1,5 gånger).

”-Våra hyresintäkter förbättras och överstiger nu 1,5 miljarder kronor på årsbasis. SBB redovisade justerad soliditet på 36% i slutet av Q3 2017 och vi känner oss nu trygga i att skärpa våra finansiella mål. Dessa mål syftar också till att vi i slutet av 2018 ska uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ledande kreditvärderingsinstitut.” säger Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Ur ett preferensägarperspektiv är detta positivt. En lägre finansiell risk minskar risken för utebliven utdelning på preferensaktien. En investment grade rating från kreditvärderingsinstitut är också positivt då vi har ett stort trovärdigt intyg för bolagets risknivå. Ett bra mål som bolaget siktar på, en investment grade rating och de kommer nå den det är bara en tidsfråga. Det funkar som så att de får på papper vad de behöver uppvisa för finansiella nyckeltal/finansiell ställning för att erhålla ratingen. Bolaget kämpar förändrar sig och när de uppfyller kraven kan de betala kreditvärderingsinstitutet för att göra genomlysning och ge dem en rating.

Länk till Samhällsbyggnadsbolaget preferens hos Avanza (affiliatelänk)

Info om affiliatelänkar.

No comments:

Post a Comment