torsdag, februari 15, 2018

Latour bokslutsrapport 2017


Latour presenterade idag sin bokslutsrapport för 2017. Rörelseresultatet ökade 12 procent till 1181 miljoner kronor och koncernens resultat exklusive realisationsvinster ökade med 7,1 procent till 4,36 kronor per aktie. I det här "koncernens resultat" ingår både värdeförändringar i börsportföljen och rörelseresultat från den onoterade delen.
Substansvärdet per 31/12 var 95 kronor per aktie vilket är en ökning med 11,6 procent från året innan (87 kronor). Att jämföra med SIXRX som ökade 9,5 procent under samma perioden.
Per 14/2 var substansvärdet 93 kronor per aktie.

Utdelningen föreslås bli 2,25 kronor vilket är lite lägre än jag hoppats på baserat på mina egna beräkningar och antaganden. Från föregående år är detta en utdelningstillväxt om 12,5 procent vilket är klart godkänt. I rapporten meddelar även Latour att utdelningarna de hittills mottagit under 2018 innebär att mottagna utdelningar ökar med 17 procent. Det är underlag för nästa vårs utdelning från Latour och det bådar ju gott.

Nedan är en bild som visar hur de olika börsnoterade innehaven bidragit till värdeökningen 2017.

I VD-ordet beskriver Jan Svensson en marknad som generellt är ganska välmående och Latours onoterade innehav verkar ha en ganska god outlook. Den noterade delen vet vi redan att den ger Latour 17 procent mer i utdelning för 2018 och industrirörelsen bör kunna bidra den också med tanke på en god outlook. Jag var för optimistisk inför detta årets utdelning där jag räknade med att den onoterade delen inte skulle sänka utdelningstillväxten som börsportföljen uppvisade. En gissning inför nästa vår blir en utdelningstillväxt mellan 12,5 och 17 procent.

Länk till Latour hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

1 kommentar: