tisdag, februari 09, 2016

Nytt innehav K2A preferens

Jag har tagit in K2A preferens i portföljen. Detta är ett lite speciellt bolag, preffen noterades i april 2015 och verksamheten är egen produktion av hyreslägenheter för långsiktig förvaltning. Verksamheten brukar ofta vara antingen eller, antingen tillverkar man och säljer fastigheter eller så äger man och förvaltar fastigheter.

K2A har inte många år på nacken och de har inte så många förvaltningsfastigheter ännu men det går snabbt framåt. Jag deltog inte i introduktionen av denna preffen då de endast ägde någon enstaka fastighet vid tillfället och hade en vision om att bygga fler. Nu har de förvärvat ett antal fastigheter och de har en hel del i byggnation/projekt. De har snabbt fått ett bättre kassaflöde och i takt med att de får färdigt fler fastigheter kommer kassaflödet stiga.

Verksamheten tycker jag är suverän, att bygga fastigheter för egen förvaltning. K2A bygger hyresrätter och det är ur ett risk och kassaflödesperspektiv den bästa sortens fastighet att äga.

Bolaget är fortsatt i ett tidigt skede och man håller på att bygga upp sina förvaltningsportfölj. Risken är förhållandevis hög men på kurs 230 kronor och därunder tycker jag denna är intressant. Utdelningen är på totalt 20 kronor fördelat om 5 kronor per kvartal och på kursen 230 kronor är direktavkastningen 8,7%.

Jag har ett snitt på strax under 230 kronor och planerar att köpa en liten slurk till den närmsta tiden givet att jag får den kring den kursen.

K2A preferens betalar utdelning i mars/juni/september/december och nästa X-datum är 9:e mars.

18/2 kommer bolaget med sin årsrapport.

Mer info om K2A hos Avanza

4 kommentarer:

 1. Känns lite väl låg ränta för risken; Akelius ligger på 7.5% och ses som så säker det går och då endast 1 procent enhet mer i ränta för extra risken känns lite väl litet. SAS pref. ligger i sådant fall bättre till för en relativt hög risk pref.

  SvaraRadera
 2. Jag hittar inte vad som händer om Akelius inte lämnar någon utdelning på pref aktierna. Ackumuleras detta då till framtida prefutdelning med ränta som det gör i Klövern mfl?

  SvaraRadera
 3. "Om ingen vinstutdelning lämnats på preferensaktier, eller om endast
  vinstutdelning understigande preferensaktieutdelningen lämnats, skall
  preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida preferensutdelning
  erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande
  skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp
  (”Innestående Belopp”) innan värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får
  ske. Innestående belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig
  räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den
  kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller borde
  ha skett, i det fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Även vinstutdelning
  av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning."

  Taget från https://www.akelius.com/sites/akelius.com/files/prospekts/prospekt_akelius_residential_property_ab_preferensaktier_september_2014.pdf

  I praktiken så är chansen ganska stor att du inte får något om de måste ställa in p.g.a. företagsrekonstruktion etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En företagsrekonstruktion känns ganska avlägsen med hänsyn till gårdagens bokslut. Mvh

   Radera