torsdag, september 18, 2014

American Realty Capital Properties

Realty Income meddelade häromdagen att de löser in sin preferensaktie av serie E för 25$ i oktober. Jag väntar inte tills dess utan sålde idag. Resultatet blev en fin totalavkastning. Dels pga utdelningarna men även pga den stärkta dollarn. Jag köpte dem till en aktiekurs strax under det jag sålde dem för idag, dock var dollarn avsevärt lägre vid köptillfället.

Detta för mig direkt in på American Realty Capital Properties pref. Jag har kollat på den många gånger under en längre tid. Att jag aldrig köpt har berott på att jag funnit Realty Income pref E mer lockande då jag bedömt risken lägre i den. American Realty Capital Properties eller ARCPP som tickern för preffen heter är en ung REIT och har bara funnits några år. De har förvärvat i en rasande takt och ökat intäkterna i samma tempo. När jag tittar på siffrorna är det främst FFO jag kollar på så att den täcker utdelningarna och det gör den. De har en väldigt hög utdelning på vanliga stamaktien också men innan utdelningen på preffen är hotad har de alltså en fet utdelning på stammen att nalla av först.

Avsaknaden av historik tycker jag är riktigt besvärande då jag lägger så stor vikt till just historiken när jag tar mina investeringsbeslut. Av denna anledningen tycker jag att det är en högriskplacering jag gjort och blev lite skakig direkt efter köpet gick igenom.
Finanserna ser dock goda ut i ett preffaktie-perspektiv, de har kassaflöde så de täcker upp utdelningar osv men även om det skulle minska så bör inte preffens utdelning vara hotad i närtid.

Jag pyntade 23,56$ för ARCPP idag.
Utdelningen är ca: 1,675$
Direktavkastning: Ca 7,1%
Utdelningen betalas månadsvis.
Lösenpris på preffen är 25$ (som är det vanligaste lösenpriset på USA-preffar)
Lösendatum eller call date som det heter i staterna är tidigast 3/1 2019.

Låt hoppas att de stadigt betalar utdelning på denna preffen så jag med glädje kan behålla den till när de löser in den. =)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar