torsdag, mars 21, 2019

Bra att tänka på för dig som gillar utdelningar


Jag kallar mig själv för utdelningsinvesterare och sysslar med något som benämns utdelningsinvestering. Det finns gedigna studier som talar för det här med utdelningsaktier men nu skall vi inte snurra in allt för djupt kring det utan vi skall snarare kolla på en vanlig tabbe.

När jag kallar mig för utdelningsinvesterare så kommer ofta högutdelare på tal och det är också just den typ av aktie som många tänker på i det här perspektivet. Det kan stå dig dyrt för det finns utdelningsaktier som kan ge en bättre totalavkastning än de som ger högst direktavkastning.

Med totalavkastning menas avkastningen från både kurstillväxt och utdelning. Direktavkastning är utdelningen i förhållande till aktiekursen. En aktie som kostar 100 kronor och pyntar 6 kronor utdelning har 6 procent direktavkastning.

Bolagen som har riktigt hög direktavkastning är ofta mogna bolag där tillväxten bromsat in. De har en stabil verksamhet som medger att stor del av vinsten delas ut. Ett exempel är Telia som har en direktavkastning strax under 6 procent. Det är en saftig utdelning men sedan är det inte så mycket mer gött i Telia. Bolaget är moget och är inget tillväxtcase. Aktiekursen har gått sidledes på flera års sikt. Så här kan det ofta vara i högutdelarna, de pyntar saftig utdelning men aktiekursen är ingen raket direkt.

Vad jag vill komma till är utdelningshöjarna. Bolagen som presterar stadigt växande vinster och utdelningar. Ofta har de en lägre direktavkastning och investerar i tillväxt. Med växande vinst och utdelning följer oftast också en stigande aktiekurs. Därför kan tex Lundbergs vara en bättre utdelningsaktie än Telia. Lundbergs har cirka 1 procent direktavkastning men höjer stadigt sin utdelning samtidigt som bolaget växer och genererar mer och mer pengar.

Jag tycker tex att Investor och Latour är mäkta fina utdelningsaktier med cirka 3 respektive 2 procent direktavkastning. De höjer stadigt sin utdelning och de genererar mer värde över tid.

Visst kan högutdelare vara bra men missa inte utdelningshöjarna för då går du miste om något riktigt förträffligt. Det är en tabbe att bara titta efter hög utdelning. De bästa utdelningsaktierna jag känner till är utdelningshöjare. Bolag som Latour, Johnson & Johnson och Castellum som höjt sin utdelning stadigt över tid samtidigt som aktiekursen utvecklats väl.

onsdag, mars 20, 2019

Sampo laddar för extrautdelning


Inför Sampos bolagsstämma har de lämnat förslag där de vill ha bemyndigande att fram till nästa års stämma kunna dela ut upp till 500 miljoner euro i kontanter eller aktier.

Det är inte ristat i sten alltså att det blir en extrautdelning men de ber inte om ett sådant här bemyndigande i onödan så det är väl troligt att det kommer att användas.

Jag tolkar det som att det kan vara aktier i Nordea som skulle kunna vara föremål för en utdelning från Sampo om de väljer att dela ut aktier. I samma pressmeddelande tar de nämligen upp att Nordeaaktierna förändrat Sampos kapitalkrav. Att dela ut en del utav dem vore således inte ett orimligt förfarande.

Den här extrautdelningen rör sig om upp till 0,9 euro per aktie i kontanter eller aktier medan den vanliga utdelningen är 2,85 euro med X-datum 10/4.

När som helst senare under året kan Sampo komma att verkställa bemyndigandet om extrautdelningen. Det är en möjlighet de har men inte en skyldighet.

Jag äger Sampo som jag tycker är ett väldigt bra bolag med bla försäkringsbolaget if och banken Nordea som stora delar. Det är ett finanskonglomerat med lång och angenäm utdelningshistorik. På nuvarande kurs om cirka 43 euro ger utdelningen på 2,85 euro en direktavkastning om 6,6 procent.

Länk till Sampo hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Se upp med detta när du värderar bolag


Bland oss småsparare är det vanligt att titta på nyckeltalet p/e som står för price/earnings. På svenska betyder det priset genom vinsten. När man värderar ett bolag så är det en rad olika faktorer och nyckeltal som skall vägas in men p/e är något som många tittar noga på och därför handlar detta inlägg uteslutande om det.

Nu pratas det allt mer om en inbromsning i konjunkturen och man har anledning att fundera över hur bolagen kommer prestera framöver. Det kanske inte betyder sjunkande vinster initialt utan snarare en lägre ökning. Att jag nämner det här har att göra med EARNINGS i det där p/e.

Earnings, vinsten alltså är lite av ett aber i det här med att titta på p/e för vilken vinst är det vi baserar det på egentligen? När vi tittar hos en mäklare som tex Avanza så uppger de vinsten på rullande 12 månaders basis vilket betyder att den är baserad på en relativt ny kvartalsrapport och 3 kvartal bakåt innan den. Att jag skriver relativt ny är för att det släpar lite med uppdateringen och man skall inte förvänta sig att de har dagsfräscha uppgifter bara för att ett bolag rapporterat i dagarna. De är dock tydliga med vilket datum siffrorna baseras på och det är ju bra. Ett annat sätt är ju när vi själva väntar in en kvartalsrapport och tittar på vinsten i den, det är ju rykande färska data. Det finns en rad sajter som har sådan här info om bolagens vinst, p/e mm.

Men det är ju gammalt. Alltihop det där jag precis nämnde är ju gamla vinster och det är verkligen inte vad man vill betala för. Man kan inte leva på gamla meriter är ett uttryck som kanske gör sig allra bäst vid just bolagsvärdering.

Det är ju framtida vinster som betyder något och som kan motivera ett visst pris för en aktie. Om ett bolag gjorde en vinst om 10 kronor per aktie förra året är ju värdelöst om de kommer göra 3 kronor vinst i år och sedan än lägre åren som följer efter det. Att då använda de där 10 kronorna i vinst när man tittar på p/e blir ju helknas. Anta att du tycker att p/e 14 är rimligt för bolaget. Om du använder föregående års vinst blir din rimliga aktiekurs 140 kronor medan om du använder innevarande års 3 kronor per aktie så är den rimliga kursen 42 kronor.

Med tanke på den där inbromsningen i konjunkturen är det än större anledning att vara försiktig och titta noga kring det här med p/e. När en sådan här inbromsning kommer så är det långt fler bolag som presterar annorlunda/sämre än vad de gjort i närtid. Risken att gå på en mina blir större. När det är goda tider och börsen tickar på bra generellt så är den ganska förlåtande och man kan rent teoretiskt haft tur i många år när man tittat på "gamla" vinster och baserat köp på det. Det kan ju flyta på när det är goda tider men i sämre tider kan det med kraft visa hur olyckligt det kan bli att göra så.

Framtida vinster är det du skall betala för och att räkna fram dem är inte det enklaste för gemene man men det finns genvägar. En sådan kan vara att läsa och lyssna noga vad bolagets VD säger. I vissa fall lämnar de rentav en tydligt prognos och ibland kan det vara i lite rundare termer. Kan man av VD få en uppfattning kan det vara användbart men ett varningens finger för mindre bolag och framförallt sådana av förhoppningskaraktär. Mindre bolag av en annan karaktär än den jag kan tänka mig att investera i kan ofta gödsla med halvsanningar och alldeles för optimistiska prognoser. I stora sunda bolag är det betydligt större chans att det blir på ett ungefär som de säger.
 Ett annat sätt är att ta stöd av andra. I de flesta sunda bolagen finns det analytiker som följer dem och räknar på framtida vinster. Dessa kan man finna i tidningar, sajter och vissa tjänster som säljer denna typ av data. Detta kan vara ett bra utgångsläge i din värdering av bolaget men kom ihåg att även dessa prognoser kan skilja vida mellan olika typer av bolag. I den typen av bolag som passar in på min strategi finns det ofta flera seriösa aktörer som följer och räknar på dem.

Lycka till med dina investeringar och må utdelningstrenden alltid vara i din favör.

tisdag, mars 19, 2019

Grymt innehållsrikt och informativt poddavsnitt


Jag har lyssnat på Aktiepodden avsnitt 69 och det var ett grymt bra avsnitt i mina ögon. De bjuder på väldigt bra och informativ info. De pratar bla om misstaget att titta på GAV när man värderar aktier. Det är info om skillnad ISK vs Kapitalförsäkring. Nordnet har en tjänst med utlåning av aktier i sin kapitalförsäkring och de informerar om hur den funkar.

Något jag tycker är intressant att höra om är hur sparkollektivet agerar. Det här pratar de en hel del om hur Nordnets kunder agerar nu och vid vissa händelser historiskt. Exempelvis pratar de om hur Nordnets kunder agerat i Swedbank som nu är i ropet med penningtvätt och dagliga skriverier i media.

De resonerar kring och poängterar vikten av att äga flera olika värdepapper, att sprida risken. Det här kan inte betonas nog och de för ett bra resonemang kring det.

ETF:er och Nordnets stora utbud av dessa. Det finns ett stort utbud av ETF:er noterade i Europa och dessa kan man handla via Nordnet. Från stora amerikanska ETF-bolag som Invesco, Vanguard och iShares mfl. Vissa populära amerikanska fonder finns noterade som en europeisk version. Fondbolagen har bra info på sina sajter om dessa ETF:er. Tex ishares.se

Jag lyssnar på många olika poddar regelbundet men just den här ifrån Aktiespararna får jag erkänna att jag inte följer. Det får jag ju omvärdera ty det här var bland det bästa jag har hört i poddväg. Så här informativt och laddat med nyttigheter är det sällan man skådar.
 Att jag inte lyssnar på Aktiepodden handlar främst om att jag inte riktigt gett den en chans. Jag har kanske hört något enstaka avsnitt historiskt, jag minns inte men nu blir det prenumeration på den i min poddapp Acast.

This is the pod episode you are looking for.

I nördig Star Wars anda använder jag The Force för att få dig att lyssna på det här poddavsnittet.

måndag, mars 18, 2019

Akelius säljer i Tyskland

I ett led av av bolagets fokus på att gå från en stark BBB kredit rating till en ännu starkare BBB+ säljer de cirka 2800 lägenheter i Tyskland.  Försäljningspriset är 7,2 miljarder svenska kronor och likviden skall användas till att minska belåningen med ovan nämnt syfte.

Det finns flera anledningar att vilja sträva efter det här som Akelius fokuserar på. En hög kredit rating innebär att man får lägre finansieringskostnader i form av lägre ränta. En annan del är att vara starkt rustad och stå stadigt i all slags storm som kan tänkas komma. Ja Akelius har länge haft en stark finansiell ställning av just denna anledning, de vill hålla nere risk och stå stadigt när det stormar.

En annan grej som kan nämnas är det här med preferensaktier och att de påverkar vilken kredit rating ett bolag får. Preffar ger en bättre rating än rena lån men preffar sänker ratingen de också. Så att lösa in preffarna ger en högre rating och tar bolaget vidare på sitt mål om finansiell superstyrka.
 Beträffande preffarna och eventuell inlösen så är det så att i maj i år sänks inlösenkursen till 345 kronor som en del av en trappa där 330 kronor år 2024 är lägst. Med tanke på lägre finansieringskostnader som bolaget uppnår är det inte otänkbart att de väljer att lösa in preffen till 345 kronor. De där 15 kronorna de kan spara på att lösa in preffen år 2024 får de väga mot att det faktiskt är 5 år kvar till dess och det är en lång tid de istället kan åtnjuta lägre finansieringskostnader.

I kallelsen till årsstämman är det en punkt om bemyndigande av nyemission av 500 miljoner stycken stamaktier. Det är väldigt många aktier och skulle kunna vara avsett för en D-aktie liknande de som Sagax och SBB har. De där D-aktierna funkar snarlikt en preferensaktie med den väsentliga skillnaden att de saknar just preferensen och det gör stor skillnad för ratingbolagen. En D-aktie drar inte ned ratingen på samma sätt som en preff gör och därför kan det ligga i korten för Akelius att införa en D-aktie och erbjuda byte från preffarna. Infon kommer uppdateras närmre inpå stämman kring de förslag som är lämnade. Den här biten är ren spekulation från min sida och fler ändringar behövs för att kunna ge ut en D-aktie.

Akelius preffen betalar totalt 20 kronor utdelning per år fördelat om 5 kronor per kvartal. Senast betalt är just nu 345,5 kronor vilket ger en direktavkastning om cirka 5,8 procent. Sett till den låga risken i Akelius så är det rimligt. Man kan till och med räkna hem nuvarande kurs mot en inlösen på 330 kronor om 5 år. Det är 15 kronor kursförlust varpå totalavkastningen blir kring 5 procent per år. Attraktivt sett till den låga risken.

Länk till Akelius preferens hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

lördag, mars 16, 2019

Köpa dippen Vs regelbundna köp


Här har ni en video på 10 minuter som jag verkligen tycker att ni skall spana in. De pratar om att investera regelbundet jämfört med att pricka in de mest ultimata köptillfällena i form av stora nedgångar.

Man får i videon en god uppfattning om det är rimligt eller ej att lyckas med sådan tajming men framförallt belyser de skillnaden. Det bör inte komma som en överraskning men jag hintar ändå om att kontentan är att regelbundna köp är grymt bra. Ja, alltså jag hade inte lagt upp en video där någon argumenterar för att köpa dippen är det man skall göra.

Lägg de här 10 minuterna på denna videon. Jag är övertygad om att du efteråt kommer känna dig mer nöjd eller grymt nöjd med att investera regelbundet.

Vill du grotta ner dig mer i siffrorna kring de påståenden de lägger fram här så finns det ett kompletterande blogginlägg utav Nick Maggiulli. Det är den mörkhåriga killen till höger och det är han som är experten på just det här. Bägge två arbetar på Ritholtz Wealth Management där Nick är Analytics Manager.
Länk till blogginlägget: https://ofdollarsanddata.com/even-god-couldnt-beat-dollar-cost-averaging/

fredag, mars 15, 2019

Videopresentation av Svolders rapport för kvartal 2 2018/2019


Investmentbolagets VD Ulf Hedlundh presenterar rapporten för det andra kvartalet. Han pratar om prestandan, förändringar bland innehaven, generellt kring marknad och en del generellt om investmentbolag.

Svolder har inriktning mot små och medelstora bolag och har historiskt presterat väldigt bra. Dels är det så att småbolag som grupp presterar högre avkastning än breda börsindex och dessutom så är Ulf med sitt team väldigt duktiga på det de gör. Resultatet är en riktigt god avkastning sedan bolagets start 1993.

Videon är på 8 minuter och håller en okej bild och ljudkvalitet. Man skulle kunna pynta 20-30.000 kronor och producera den här korta videon med kickass ljud och bild men för ett litet bolag som Svolder är det helrätt att tänka kostnadseffektivt och välja en rimlig kvalitet som inte kostar skjortan. Bra gjort där Svolder.

Länk till Svolder hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

torsdag, mars 14, 2019

Mycket bra skrivet av Ulf på Svolder


Idag rapporterar Svolder och eftersom substansvärdet är känt är inte själva siffrorna det mest intressanta utan snarare vad de skriver om portföljförändringar och marknad mm. Själva VD-ordet är det jag tycker är mest intressant i just Svolder därför att bolagets VD Ulf Hedlundh skriver väldigt bra sådana.

Ulf är en mycket duktig investerare och skriver bra och informativt om marknadsläge, förväntningar mm. Allt möjligt smart om börs och världsekonomin. I vissa bolag är VD-ord skrivet av någon inhyrd konsult och är av föga intresse men i investmentbolaget Svolder är det högintressant och laddat med skarpa tankar.

I denna rapport ägnade Ulf en del av VD-ordet till att förklara hur Investmentbolag funkar och lite om dess förträfflighet. Han bjuder även på en förklaring av skillnaden mellan förvaltningsbolag som Lundbergs och Latour och investmentbolag som Svolder och Industrivärden.

VD-ordet i Svolders rapport är mycket givande oavsett om man är intresserad av Svolder eller ej. Det här är intressant för alla investerare och just denna gång är det extra intressant för den som gillar investmentbolag. VD-ordet är på cirka 1,5 sida och tar uppskattningsvis 3 minuter att läsa.

Länk direkt till rapporten: https://mb.cision.com/Main/80/2762811/1007171.pdf

Jag gillar Svolder och tycker det är kalasbra men får ta fram skämskudden då jag inte äger den för stunden. Jag påbörjade regelbundna köp i bolaget tidigare i år men sålde mitt lilla innehav tidigt när jag behövde skrapa ihop pengar till en annan affär jag ville göra. Det känns ju inget vidare att inte äga några Svolder men det där rättar jag till snart. Jag tror på Svolder och skall äga dem på sikt.

onsdag, mars 13, 2019

Jag ökade i Latour


Idag köpte jag fler aktier i investmentbolaget Latour. Värderingen är hög med en premie men den är precis på min smärtgräns. Latour är väldigt duktiga på det de gör och förtjänar en hög värdering. Jag har landat i att jag kan tänka mig att öka vid värdering upp till 5 procent premie mot substansvärdet. Fortsätter de prestera som de brukar göra så kommer det ändå bli en betydligt bättre placering än om jag köpt något annat investmentbolag med tex 20 procent rabatt. Det där får framtiden utvisa men jag har stor tro på Latour framåt.

Jag slog till på 119,2 kronor vilket baserat på ett substansvärde strax under 114 kronor blir i runda slängar 5 procent premievärdering.

Latour har en börsportfölj som jag tycker håller mycket hög kvalitet och de har en onoterad del som är en snudd från fantastisk. Den onoterade delen presterar väldigt god lönsamhet och den växer stadigt, både organiskt och via förvärv. Det där med förvärv hör till Latours strategi att stadigt köpa mer bolag som passar befintliga och ibland helt nya affärsområden. De har gjort ett imponerande arbete med de här förvärven historiskt där de köpt bra bolag som går in och bidrar starkt till vinst och tillväxt.

Utdelningen är på 2,5 kronor och betalas i maj. Mot föregående års 2,25 kronor är det en utdelningstillväxt om 11 procent och på kursen 119,2 kronor är det en direktavkastning om 2,1 procent.

Medan direktavkastningen inte är varken hög eller imponerande så är utdelningstillväxten definitivt något att hänga i granen. Latour är en mycket pålitlig utdelningshöjare och det är en egenskap jag verkligen gillar. Bolag som stadigt höjer vinst och utdelning är ofta en bra investering. Aktiekursen hänger ju med upp förr eller senare när vinst och utdelning stiger stadigt.

Länk till Latour hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Fastighetsbolaget Realty Income höjer utdelningen


Ett av mina största innehav är Realty Income eller "The Monthly Dividend Company" som deras slogan är. De meddelar nu en höjning av utdelningen och det är det 86:e kvartalet i följd som de höjer. Ända sedan noteringen 1994 har de höjt sin utdelning flera gånger per år och i år passerar de 25 år av höjningar.

Då de höjer flera gånger per år är höjningarna inte så stora, det brukar bli en lite större höjning per år och några mindre. Det här är en sådan där lite mindre höjning då man höjer från $0,2255 till $0,226 per månad. I årstakt är utdelningen nu $2,712 och på kursen $71,37 är direktavkastningen 3,8 procent.

Realty Income har en mycket smart och väl fungerande strategi. Dels är det hur hyresavtalen är uppbyggda där de har årliga höjningar men framförallt vad som kallas triple net lease. Innebörden av det är att hyresgästen står för i princip alla kostnader förknippade med fastigheten, till och med skatten.
 De har också noga valt ut hyresgäster med avseende på verksamhet och finansiell ställning. Hyresgästerna har generellt sett investment grade rating men framförallt har de cherry pickat sådana med en verksamhet som ej hotas av "retaildöden" A.K.A e-handel. Exempel på några stora hyresgäster är: FedEx, Gym, Biografer, Dollarstores.

Jag är stolt ägare till det här bolaget som är mitt fjärde största innehav efter Axfood, Akelius preferens och Castellum. Kombinationen av finansiellt starka hyresgäster med god outlook och triple ned lease är en utmärkt strategi och under alla år som jag ägt Realty Income har det visat sig tydligt i stadigt stigande utdelning och intäkter per aktie.

Länk till Realty Income hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

tisdag, mars 12, 2019

Höjd avgift för Avanza Global


Den superbilliga globala indexfonden från Avanza har fått höjd avgift. Procentuellt sett är skillnaden stor då den går från 0,1 till 0,11% i total avgift. Det är dock fortfarande en attans billig och bra fond samtidigt är den här förändringen i kostnad varken konstigt eller unikt för just denna fonden.

Sedan nya regler infördes för något år sedan måste fonder redovisa alla avgifter som tas ut ur fonden. Tidigare informerade man bara om förvaltningsavgiften och dolde alla möjliga avgifter i fondens prestanda. Vissa värre än andra och på sina håll är det rejäl skillnad på den totala avgiften och "förvaltningsavgiften" som är det man historiskt redovisat.

Avanza Global har nu en total avgift om 0,11% och det som föranleder förändringen är kostnader som fondbolaget har i samband med handel av aktier i fonden. Förvaltningsavgiften för Avanza Global är 0,05 procent och utöver det belastas alltså fonden med diverse kostnader förknippade med handel och hantering av fonden.

Nedan är info om avgiften från fondfaktabladet för Avanza Global:

"Det belopp för årliga avgifter som anges är en
skattning. Detta beror på att Fonden startade
2018.
Fonden tar ut en förvaltningsavgift på 0,05 procent
och kostnader och avgifter som
mottagarfondföretaget kan debitera Fonden är
0,07 procent.
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för
förvaltning, administration, marknadsföring och
andra kostnader i Fonden. Årlig avgift inkluderar
också mottagarfondföretagets årliga avgifter. Den
årliga avgiften kan variera år från år och minskar
Fondens potentiella avkastning."

Som det uttrycks här skulle man kunna få uppfattning att avgiften kan bli max 0,12 procent totalt men så är det inte, något maxtak finns ej.

Däremot gör jag bedömningen att man inte behöver vara värst orolig för att avgiften kommer sticka iväg kraftigt på sikt. Förvaltningsavgiften är vad den är och det som rör sig från år till år är kostnaderna som fonden dras med. Fonden är superbillig och det baseras också dess existensberättigande på; Att vara en attans billig global indexfond.

För sakens skull lite lull lull kring de totala avgifterna. För Avanza Global kan det alltså hända att avgiften blir både högre eller lägre i framtiden men min bästa gissning är att det inte blir stora skillnader, den kommer fortsätta vara attans billig. Tänk på att kolla till dina fonder och dess avgift löpande. De ändras och för vissa blir skillnaden stor.

Läs mitt inlägg jag skrev vid lansering av Avanza Global.

måndag, mars 11, 2019

Latour säljer resterande innehav i Loomis


Latour meddelar idag att de säljer alla kvarvarande aktier i Loomis och således gör en fullständig exit i det innehavet. Baserat på uppgifter i mitt minne var jag på väg att skriva att de förra året kickade igång den här exiten och sålde B-aktierna.. Det kändes som att det kunde vara lite längre tid tillbaka än så varpå jag dubbelkollade och det var för tre år sedan, i början av 2016.

2016 sålde man alltså av B-aktierna som till kapitalet sett var den största delen av innehavet. De starka A-aktierna behöll man och trots att de stod för en liten del av kapitalet utgjorde de en mycket stor del av rösterna i bolaget.

Köparen som nu slår till på A-aktierna i Loomis har för avsikt att omvandla dem till B-aktier. Det rör sig om  2.528.520 aktier.

Det återstår att se vad Latour gör med köpeskillingen om knappa miljarden men de skulle kunna användas till att lösa obligationer som förfaller inom en snar framtid. Latour har innan den här försäljningen utrymme i sin finanspolicy för förvärv och utökad belåning. Efter den här transaktionen blir utrymmet än större. De har fokus på att göra förvärv. Dels i den onoterade delen men också något nytt i börsportföljen om rätt tillfälle dyker upp.

Jag är inte värst förtjust i Loomis som förvisso tuffat på helt okej men jag gillar inte verksamheten i ett mycket långt perspektiv. Den här exiten tycker jag är vettigt agerat av Latour. De har varit med länge och ridit ut den framgången och kliver nu av i vad jag anser är ett bra läge.

Länk till Latour hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Castellum 3500% totalavkastning


Castellum är fastighetsbolaget som höjt sin utdelning varje år sedan noteringen 1997. Totalavkastningen summerar till cirka 3500 procent. Med totalavkastning avses kursuppgång plus återinvesterade utdelningar, avkastningen från både utdelning och kursuppgång alltså.

Värdet på fastigheterna och Castellumaktien har haft medvind från gynnsamt ränteläge men hur ser det ut om räntan stiger?

Om vi får ett högre ränteläge kan det kortsiktigt sätta press på aktiekursen med anledning av att värdet på fastigheterna kan tänkas backa. Hyresavtalen är dock konstruerade så att hyran höjs årligen oavsett vad. Om ränteläget stiger så höjs hyran i en än högre takt. Castellums intjäning från att äga och förvalta fastigheter är inte hotat av högre ränteläge. Detta har Castellum varit öppna och tydliga med så länge jag kan minnas. Jag har hört både nuvarande VD och förre VDn Håkan Hellström säga "Castellum välkomnar högre räntor". Med tillhörande förklaring ungefär i linje med det jag skriver ovan om hyresavtal och stigande hyror.

En del av Castellums strategi är att stadigt förvärva fler fastigheter och medan ränteförändringar kan ge hack i aktiekursen på kort sikt så är ett stadigt växande fastighetsbestånd en viktig faktor för långsiktigt värdeskapande.

Jag äger Castellum och är inte rädd för högre ränteläge. Om aktien ger 3500 procent totalavkastning de kommande 20 åren har jag svårt att sia om men jag tror på Castellum och att de kommer fortsätta prestera bra.

Länk till Castellum hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Telia återköper aktier - Vad är det här?


Nästan varje vecka kommer det ett pressmeddelande om att Telia har återköpt aktier. Om du inte är väl insatt i Telia kanske du undrar vad det här är för något. Här kommer en kort förklaring.

Som ett sätt att återföra värde till sina ägare beslutade Telia förra året om ett stort återköpsprogram. Aktier för hela 15 miljarder kronor skall köpas åter över en 3-års period fördelat om 5 miljarder kronor per år.

Hur kommer detta aktieägarna till gagn då? Jo det är positivt på främst två sätt. Dels är det bra för aktiekursen att stadigt ha en stor köpare, tillgång och efterfrågan ni vet. Framförallt är det positiva att efter Telias återköp så är det färre aktier kvar som skall dela på bolagets resultat. Telia avser att makulera återköpta aktier.
Det här innebär att alla nyckeltal blir starkare per aktie. Vinsten per aktie stiger pga återköpen och likaså utdelningen. Allt annat lika alltså.

Det här återköpsprogrammet är faktiskt en viktig del i mitt beslut att satsa lite tyngre på Telia just nu. Utöver att bolaget väntas prestera ett starkare kassaflöde och utdelning under 2019 så har jag effekten av återköpsprogrammet i ryggen.

Varje vecka köper Telia mer aktier och det är nästan varje dag som de finns där på köpsidan. Förra veckan köpte de för ungefär 17 miljoner kronor per dag.

Länk till Telia hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

söndag, mars 10, 2019

FIRE - Mr Block och över 10 år av FIRE


Det här är ett inlägg om FIRE och kretsar kring vad man gör efter man uppnått det. FIRE står för Financial Independence Retire Early och det är precis vad Mr Block gjorde. Han var tidigare i skobranschen innan han skjöt ut sig och satsade på att bara vara en go FIRE-gubbe.

Jag betonar att det här inlägget handlar om vad man gör med sitt FIRE och anledningen till det är att Mr Block cashade ut med ett enormt kapital när han gjorde sin exit. Mr Block heter egentligen Kenneth men kallas för Ken. Somliga känner till honom för det han sysslar med nu för tiden i sitt FIRE men här kommer storyn om Kenneth från förr.

I sin ungdom sysslade Kenneth med det mesta som fick adrenalinet att pumpa till max. Han körde motocross, BMX, skateboard mm. Han tyckte inte att det fanns tillräckligt bra skor för att maxa upplevelsen och tricken på skateboard varpå han helt enkelt startade ett eget skoföretag. Kenneth Block grundade DC Shoes som blev väldigt populärt och hajpat. Efter en rad år sålde han företaget till Quicksilver för 87 miljoner dollar. Han hade en partner i bolaget och jag har inte riktigt koll på ägandeförhållandena men antar att de ägde hälften var. I runda slängar var det alltså med 400 miljoner kronor på fickan han gjorde sin exit.

Med kapitalet och FIRE i hamn valde han att jobba vidare ett tag inom företaget men det riktigt intressanta är den här andra grejen han satsade på. Att bli en soffpotatis är knappast drömmen för någon oavsett om man har 400 eller 4 miljoner på fickan. Att bara rulla tummarna blir vem som helst less på ganska snart varpå man sysselsätter sig med annat när man inte längre går till sitt "day job".
Kenneth köpte en fet bil och körde som en tok, han blev Ken Block.

Ken Block som han kallas är nog mest känd för sin fullkomligt galna bilåkning, han är en driftmästare av sällan skådad rang. Adrenalinpumpet från motocross och skateboardåkandet i sin ungdom var precis vad han ville satsa på och levde ut det i bil. Ganska tidigt i den där satsningen så filmade han när han körde som en tok och lade upp på Youtube. På den vägen är det, Ken Block är viral på Youtube och har postat en lång rad videos där han bränner gummi och leker med livet på en skör tråd.

Jag tycker att Ken Block är stenfräsig och är imponerad av hans skills bakom ratten och de olika tuffa fordon han framför. Jag tycker också han är fräsig och inspirerande för den resa han gjort med actionsporter, skoföretag och living the dream i räserbilar på Youtube.

Det här är Ken Blocks story och vad han gjorde med sitt FIRE. Poängen är att alla lär göra något med sitt FIRE. Något nytt, spännande, satsa mer på en aktivitet som alltid fått stå tillbaka. Starta företag, ta ett mycket sämre betalt jobb men syssla med något attans kul/något man brinner för. Listan kan göras oändligt lång. Alla är vi olika men en sak har vi gemensamt: Att göra ingenting suger och därför sysselsätter vi oss.

Du behöver inte 400 miljoner kronor för att uppnå FIRE men om du skall bränna gummi och spränga bilar likt Ken Block så är det nog en bra start. Vill du vara lite mer alldaglig i ditt FIRE så klarar du dig med långt mindre belopp. Om detta finns det mycket skrivet på världsliga vida webben.

fredag, mars 08, 2019

Missa inte den utmärkta men "dolda" infon från Morningstar


Jag tror det är många som missat att Avanza erbjuder rejält med info om respektive bolag via en liten textlänk som är lätt att missa. Själv använder jag den regelbundet och är mycket nöjd och tacksam över den här infon. I bilden ovan kan ni se en del av all info man får fram, snyggt redovisat år för år. Det här är helt suveränt för mig i mitt arbete med att hitta bra bolag och analysera dem.

Den lilla textlänken man klickar på för att komma till allt det här underbara har jag ringat in i bilden ovan. När man är på Avanzas sida för en viss aktie så finns den där infon och länken när man scrollar ned lite. Precis under den rosa rutan med nyheter/pressmeddelanden.
Här är en länk till Axfood hos Avanza där ni enkelt kan scrolla ned lite och finna den där länken jag bubblar om: https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5465/axfood

Det här gäller för den webbaserade sajten, jag är osäker på om de har detta i sin app*. Som vanligt när det gäller information från annan part bör man dubbelkolla med bolagets egna uppgifter innan man tar beslut om det ena eller andra. Det kan hända att andra part har fel info medan den info som ett bolag självt presenterar i sina rapporter osv stämmer.

*Uppdatering: Användare av androidappen säger att man finner det under fliken "Information".

onsdag, mars 06, 2019

Fördelning innehav i portföljen 190306


Jag brukar skriva ett inlägg 1-2 gånger per halvår om hur fördelningen i min portfölj ser ut. Mina innehav kan man alltid se under fliken "Min Portfölj" men fördelningen av dem presenterar jag i sådana här inlägg. Senaste inlägget skrev jag vid årsskiftet och jag har gjort en del ändringar sedan dess. Det rör sig mest om att jag har sålt en del mindre innehav och slagit ihop med något annat. Här är länk till mitt förra inlägg med fördelning per 29/12 2018: http://petrusko.blogspot.com/2018/12/fordelning-innehav-i-portfoljen-q4-2018.html

En förändring är att jag bytt bort sverigefonder och globalfonden mot ett koncentrerat innehav i Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Jag tror potentialen är större där utan nämnvärt högre risk. Visst har jag redan stora innehav i bla Investor och Industrivärden sedan tidigare och jag får det också i den här fonden men jag tycker den är en rimlig investering på sikt. Relativt låg avgift och passiv förvaltning.

För ungefär en månad sedan skrev jag om att jag gjort exit bygg. Jag ägde ju NCC, Skanska och Peab men valde att stå utanför bygg där framförallt utdelningssänkning var en faktor som förändrade min syn på mitt ägande. Länk till inlägget: http://petrusko.blogspot.com/2019/01/jag-tar-hem-vinsten-och-gor-exit-bygg.html

För bara någon dag sedan sålde jag mitt kvarvarande innehav i Klövern preferens då den stuckit iväg och blivit väldigt dyr. Jag äger den gärna igen om värderingen kommer ned men det gör den nog. De brukar röra sig en hel del under året preffarna.

Det är lite färre innehav nu och lite större generellt sett. Jag har satsat lite mer på vissa placeringar och för att göra det fick några stryka på foten. Det är som sagt främst små innehav som fått stå tillbaka till förmån för större. Med det sagt handlar det inte nödvändigtvis om bolaget som fått lämna utan om min portfölj och hur det passar mig nu. Jag tror fortsatt på Pfizer och Svolder men de fick lämna just nu. Jag hade ytterst små positioner i dem och var precis i starten av en potentiell köpsvit över tid och sådana pytteinnehav hänger löst om jag behöver pengar till annat. Det är ju alltid lätt att kicka igång köp i sådana på nytt medan jag inte gärna omplacerar större innehav som jag satsat ordentligt på. När jag omplacerar i större innehav handlar det ofta om bolaget. NCC är ett exempel på det. Det vägde kring 4 procent i min portfölj vilket är betydelsefullt och där sålde jag för en viktig parameter i mitt investeringscase i bolaget förändrades.

Hemfosa preferens dyr och avyttrad


Vänta lite nu, ägde jag Hemfosa preferens? Ja det blev en mycket kort vistelse i portföljen denna gången. Nyligen sålde jag av Pfizer och ytterligare något litet innehav för att kunna slå till på ett rimligt case jag såg i Hemfosa preffen. Jag köpte den för 171 spänn och tyckte att det kan bli en okej affär där jag räknade på en exit kring 178,75 kronor i en förmodad inlösen om några år.

Nu blev det inte som jag tänkte mig, jag siktade på att köpa mer för 171 kronor eller lägre men istället drog kursen snabbt iväg och igår sålde jag mitt innehav på 185 kronor. Det är en väldigt hög värdering och jag vill inte köpa mer till det priset. Direktavkastningen är 5,4 procent och man åker på en kursförlust vid en eventuell inlösen. Ett vettigt läge att sälja.

Jag köpte istället mer Telia och Investor. Igår skrev jag några rader om Telia i samband med att jag sålde Klövern. Länk till mitt inlägg om Telia med resonemang kring kommande utdelningar.

tisdag, mars 05, 2019

Jag sålde mina sista Klövern preferens


Preffar har generellt stigit ganska mycket och de flesta är riktigt dyra nu. Över tid brukar de röra sig lite upp och ned och faktiskt under enskilda år brukar de handlas i ett ganska stort kursspann. Klövern preferens på 342 spänn tyckte jag var ett bra läge att sälja för att stå vid sidan till dess den eventuellt bjuder upp på nytt. På 342 kronor är direktavkastningen 5,85 procent.

Exakt samma direktavkastning erbjuder Telia som jag skiftade över till. Nu är det ju inte så att jag går och tycker att Telia är så himla gött va och att jag tror det är bland det mest fantastiska man kan äga just nu. Näe caset jag ser i Telia är lite annat men det förvånar kanske inte eftersom jag inte är en sådan där investerare som jagar de bästa casen för maximal kursuppgång.

Jag gillar Telias pålitliga kassaflöde och stadiga verksamhet. Nu har de ett par riktigt trevliga faktorer som gör att jag tycker att det här är en intressant investering istället för en skyhögt värderad preff.
Telia har lämnat en prognos om ett fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet per 2019 på en nivå om 11 till 16 procent högre än 2018. Detta är underlag för Telias utdelningspolicy där utdelningen baseras på just fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet. Man kommer också återköpa aktier för 5 miljarder kronor under 2019 och för lika mycket under 2020.

Det här är starka faktorer som driver upp nyckeltalen per aktie. Utdelningen per aktie kommer med stor sannolikhet att bli högre de kommande åren och varje aktie är en större del av totala bolaget. Värdedrivare för mig som aktieägare. Jag gillar det här caset som alternativ till preferensaktier. En skyhögt värderad preff har ingen kurspotential men däremot en stor nedsida (risk för kursnedgång). Telia å andra sidan kan förvisso backa i kurs den med men den har potential att stiga och den kommer ge högre utdelning.  Ett ganska tydligt case i min värld; Ut med Klövern som bara kan backa och in med mer Telia som kommer höja utdelningen och i vart fall har potential att stiga.

Telia pyntar utdelning två gånger per år och höjde utdelningen till totalt 2,36 kronor per aktie fördelat på 1,18 kronor i april och lika mycket i oktober.

Länk till Telia hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

måndag, mars 04, 2019

Bra läge byta SCA A mot B


Ni är nu flera som kommit in i det här med att byta mellan Handelsbanken A och B-aktier när gynnsamt läge uppstår och nu vill jag passa på att flagga för det här läget i SCA.

SCA A har stuckit iväg och skapat ett stort glapp till SCA B. Skillnaden mellan de två aktieslagen är röststyrkan i dem och den bryr du dig som småsparare inte om. Dessutom har investmentbolaget Industrivärden ett starkt grepp om makten i skogsbolaget SCA.

Nu kostar SCA A 98 kronor mot SCA B som handlas på 86,2 kronor. B-aktien är alltså 12 procent billigare och genom att sälja sina A-aktier och köpa SCA B istället kan man i ett nafs få betydligt fler aktier för pengarna eller om man så vill samma antal aktier plus en hygglig pott pengar att använda till annat.

söndag, mars 03, 2019

OT. Streamingtjänster och annat


Förr hade vi flera olika streamingtjänster men nu vid årsskiftet bestämde vi oss för att skala ned det där och hålla oss till en åt gången samt SVT Play. Till att börja med vill jag säga att vi faktiskt hittat en del guldklimpar på SVT. Dels någon dokumentär men också några olika serier med Jesper Rönndahl som är väldigt rolig.
 Vid årsskiftet sade vi upp både HBO och Netflix och körde vidare på C-more men nyligen stötte vi på patrull...

För några veckor sedan började vi titta på serien Parenthood. En gammal serie med flera säsonger och massvis avsnitt tillgängliga. Vi fattade tycke för serien och var en bit in i säsong 2 när den plötsligt försvann från C-more. Hur kan de göra så mot oss?!
 Ja ja, efter lite googling fann jag att streamingtjänsten Prime Video har alla säsonger av serien så jag skaffade ett abonnemang direkt för att kunna se vidare på vår serie.

Det här Prime Video är en väldigt trevlig bekantskap än så länge. Appen och videokvaliteten är mycket god men ett stort minus är att det inte går att streama från appen till en Google Chrome. Det funkar dock att streama från en dator. Moderna TV-apparater har Prime Video inbyggt i sig och så använder jag tjänsten, via min TV.
På sätt och vis är den väldigt lik Netflix då utbudet är jättestort. Den har inte det bästa innehållet precis som Netflix men kör ett stort utbud av vettig kvalitet precis som Netflix. En stor skillnad mot Netflix är priset där Prime Video bara kostar runt 65 kronor per månad efter ett första halvår till specialpris 33 spänn per månad. För er med barn är det värt att känna till att utbudet med svenskt ljud  inte är så stort hos Prime. Länk till Prime Video: https://www.primevideo.com

I fredags var det som vanligt taco för familjen petrusko och jag vill kort delge vårt senaste experiment. Vi skippade köttfärs och köpte vegetariskt alternativ från frysdisken och det blev toppenbra. Prismässigt tror jag den vegetariska färsen är ungefär liknande eller billigare jämfört med kött. Smakmässigt är det gött bägge två. Känslan efter man har ätit är klart fräschare när man ätit den vegetariska varianten. Är ni lite wild and crazy kanske det är läge att testa vegetarisk färs om ni inte redan gjort det. Jag brukar köpa en säck på 1 kg för 50-60 kronor och märket är Anamma eller något liknande. När jag handlade härom dagen hade Willys kampanj på liknande säck av märket Hälsans Kök så jag köpte den istället. Smakade likadant.

I veckan har våren kommit. Blå himmel, sol och värme nästan hela veckan har onekligen fått mig att tänka på vår och det har varit riktigt gött på mina träningsrundor med lite mindre kläder och att götta sig i solskenet. Jag har sprungit och cyklat i det härliga vädret. Kanske är våren här på allvar eller så får vi ett bakslag med mer kyla och vinter. Vi får se hur det blir men jag minns med glädje ett år för 10-15 år sedan när det redan i slutet av mars var så varmt, soligt och gött att vi grillade och njöt i det goa vädret.

För några dagar sedan skrev jag om att jag köpt mer i fonden Xact Högutdelande och som vanligt blev det stort intresse i form av kommentarer. Ofta när jag skriver om denna så blir det just så och jag snappar upp lite här och var ett stort intresse för den. Många som redan äger den och flera som tackar för att jag nämnt den då de finner den intressant. Så har du inte riktigt koll på vad det är för fond jag pratar om nu så spana in mitt senaste inlägg om den för att snabbt sätta in dig i den. Länk till inlägget: http://petrusko.blogspot.com/2019/03/igar-kopte-jag-mer-hogutdelande.html

Apropå TV-tittande och finans som jag i huvudsak skriver om så är det säsongstart för Billions den 17 mars. Serien med den karismatiske Bobby Axelrod har blivit omåttligt populär, framförallt bland aktieintresserade då handlingen kretsar kring just det. Här i Sverige kan man se serien via HBO Nordic och de brukar ha avsnitten ungefär samtidigt som de sänds i USA. SVT köper också in den här serien men jag är lite osäker på hur de ligger till tidsmässigt, om de har avsnitten ungefär när de släpps i USA.

Ja det var nog allt för denna gången. Jag gillar ju att hålla inläggen ganska korta så att man snabbt och enkelt kan "konsumera" dem. OT i rubriken står för Off Topic och signalerar att det här inlägget avviker från mitt normala innehåll som främst är finans/börsrelaterat.

fredag, mars 01, 2019

Igår köpte jag mer Högutdelande


Det har varit månadsskifte och för mig betyder det att jag fått in ränta från mina investeringar hos Lendify. En del av den slanten har jag nu använt till att köpa mer Xact Högutdelande. Jag tycker att den här fonden är en suverän långsiktig placering. Den innehåller sunda bolag och den är konstruerad på ett bra sätt. Hyggligt lika viktade 45 olika nordiska bolag med god utdelningshistorik. Det finns gedigna studier som visar på att utdelningsaktier som grupp presterar bättre avkastning än breda börsindex. Det finns amerikanska studier som sträcker sig väldigt långt bak i tiden. I Sverige kan man titta på de index som finns och är baserade på det här med utdelningen.

Det index som Xact Högutdelande följer är relativt nytt men man får fram historik genom att applicera reglerna som det följer på bolag bakåt i tiden. Indexets regler är ju vad det är så i ett sådant här fall går det utmärkt att göra en så kallad "back trade".


På 5 år har indexet presterat 87,7 procent avkastning. Att jämföra med Spiltan Aktiefond Investmentbolags avkastning om 79,13 procent och Avanza Zero 38,78 procent.

Jag gillar den här fonden och det index den följer allra bäst men det finns ytterligare en fond och index som har fokus på utdelning och det är Aktiespararna Direktavkastning som följer SIXDIV15SWGI. Fonden har funnits ungefär 3 år och den är inte det intressanta här utan det är det index den följer. Det har nämligen funnits sedan tidigt 2000-tal och har gjort mos av breda börsindex sedan dess.

De här indexen är ju inte så där stendumma att de köper in vad skit som helst som pyntar hög utdelning utan de har en uppsättning smarta regler som leder in dem till generellt sett sunda bolag med en god utdelningstrend.

Xact Högutdelande är en börshandlad fond och innebörden av det är att den handlas över börsen precis som en aktie. Man kan alltså köpa och sälja på sekunden, ingen seg väntan på en dag eller två som det är med vanliga fonder. Den skillnaden medför också att man betalar courtage till sin mäklare vid köp/sälj av fonden. Normalt sett pyntar inte vanliga fonder utdelning men det gör den här och det är ännu en skillnad mot vanliga fonder. Xact Högutdelande pyntar utdelning en gång per år och det sker vanligtvis i maj. De har under hösten/vintern utvärderat om de skall fördela utdelningen på fler tillfällen efter önskan av ett antal investerare. Vi får se om det blir någon förändring där nu i maj när de presenterar årets utdelning. Om de delar ut allt i maj eller om det delas upp på fler tillfällen. Förra året pyntade fonden 5 kronor utdelning vilket på nuvarande kurs kring 117 kronor ger en direktavkastning om 4,3 procent.

Länk till Xact Högutdelande hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

torsdag, februari 28, 2019

Warren Buffett intervju med Becky Quick på CNBC


Becky Quick på CNBC och hennes senaste intervju med Warren Buffett. Hon har länge varit Buffets "go to guy.. girl" inom media och den som regelbundet gör intervjuer med honom. Hon gör det riktigt bra och i sann Buffettanda håller han sig till det han vet funkar och är bra. Han gör nämligen så med mycket annat. Äter samma frukost på McDonalds varje dag. Äter samma stek på samma restaurang i hela sitt liv.

Nog om det. Är du nördig likt mig kommer du gilla den här intervjun på två timmar med Warren Buffett. Han är alltid värd att lyssna till och säger intressanta saker. Vad man tror om potential osv kring Berkshire Hathaway är ju skitsamma. Får man möjlighet att lyssna till världens främsta investerare så är det en god ide att göra det.

Själv tror jag inte på fantastisk potential i Berkshire Hathaway framöver. De har sin bästa tid bakom sig och framåt är det svårt att prestera överavkastning när en stor del av bolaget består av cash. Jag tror dock på Buffett och hans förmåga.

tisdag, februari 26, 2019

Månadsutdelaren EPR Properties bokslut 2018


Igår presenterade EPR Properties sin bokslutsrapport och det såg ju bra ut. Det är ett stadigt bolag som tickar på med sina skolfastigheter, biografer och allt vad det är. De släpper en fin presentation ihop med varje rapport och den är inte publicerad på sajten ännu. Jag räknar med att den dyker upp inom kort. Så for now har jag läst den vanliga "tråkiga" rapporten men jag ser fram emot presentationen som innehåller trevlig text, fina grafer och annat gött. Sådant som man skall vara mycket skeptisk till i förhoppningsbolag mfl men i ett sådant här stadigt bolag kan jag uppskatta en sådan där presentation.

AFFO växte 22 procent till $6,1 per aktie för helåret 2018. Detta täcker gott och väl utdelningen som nu ligger på $4,5 i årstakt.

För 2019 guidar man om en AFFO på $5,3 - $5,5 och det är ju en bit lägre än dundersiffrorna för 2018. Jag skall spana mer på detta i dagarna men jag är inte orolig. Dels vet jag att de har preffar som konverteras till stammisar under året och det späder ju ut det här. Ja ja, jag skall spana mer på det som sagt men lugna puckar.

Antaget att AFFO landar på $5,3 per aktie under 2019 så betyder det en värdering på nuvarande kurs om $74,34 på 14 gånger AFFO. Det finns gott utrymme att höja utdelningen även nästa vinter.

Läs mer: Så här skrev jag om EPR Properties när jag ökade i januari 2019.

Swedbank kastar ut sin utredare


Om du inte varit helt avskärmad den sista veckan så har du knappast missat alla skriverier om Swedbank och penningtvätt. Häromdagen meddelade banken att de anlitat bolaget EY för att göra en extern utredning av banken. Det blev inte riktigt som banken tänkt sig eftersom media snabbt lyfte fram att det där EY själva utreds för inblandning i Danske Banks härva.

Ännu mer skit i media till Swedbank alltså för det mindre lyckade valet av företag för den externa utredningen.

Idag meddelar Swedbank att de kastar ut EY och istället anlitar Forensic Risk Alliance för den externa utredning som skall göras. Lyhört och rimligt. Bra agerat av Swedbank. Ja det får man ju ge dem nu när de hanterade dett kass från första början och fått sig en rejäl skopa för det. Vanliga media kommer knappast lyfta fram det här bytet och säga att ja men vad bra att Swedbank agerade snabbt och bytte bort det där företaget.

Vi får se vad utredningen mynnar ut i. Jag fattade det som att Swedbank siktar på att presentera något i anslutning till sin årsstämma om cirka en månad. Oavsett vad hela den här grejen slutar med så är det inte jordens undergång för Swedbank. De kan ta en fet bot och lära sig att så här gör man inte. På kort sikt kan dock aktiekursen vara lite hämmad av hela den här grejen.

måndag, februari 25, 2019

Vet vad du äger och varför du äger detOm du äger enskilda aktier har du förmodligen läst på och har koll på vad det är du äger. Det är också sannolikt att det finns en eller några kriterier som var avgörande/ytterst viktiga i ditt beslut att investera. De här sakerna kan vara bra att skriva ned och stämma av då och då. Om något händer i bolaget är det verkligen läge att stämma av det där. Är det samma case som när jag köpte? Är de viktiga kriterierna de samma?

Ett par exempel:
Förra året köpte jag in mig i NCC igen efter en tids frånvaro i portföljen. Byggbolaget presterade dåligt och jag köpte det med vetskap om detta och en tro och förhoppning om framtida potential. Ett av mina viktiga kriterier i det beslutet var en tro om att de skulle behålla sin utdelning. Alltså att de inte skulle bli tvungna att sänka. Nu blev det ju så att NCC valde att sänka sin utdelning och mitt case förändrades kraftigt. Jag har samma tro om framtida potential men den sänkta utdelningen var en deal breaker för mig. Jag sålde.

Här är ett rent hypotetisk exempel. Du har köpt Latour med tro på bolaget och ett utav dina viktiga kriterier är din enorma tilltro och förtroende för bolagets VD Jan Svensson. Nu när Jan skall sluta under 2019 behöver du se över caset igen. Ett av dina viktiga kriterium är inte längre där. Ny utvärdering och agera därefter.

Om du vet varför du äger ett bolag är det också enkelt att följa löpande så att bolaget också lever upp till detta. Genom att göra det kan du kanske fånga vissa händelser tidigt eller agera väldigt snabbt på vissa.

söndag, februari 24, 2019

Svenska kronans utveckling på lång sikt mot dollarn


Den svenska kronan är svag just nu och man kan se folk beklaga sig hitan ditan över detta. På vissa låter det som om nuvarande nivå vore konstant framöver eller försämras än mer. Vi tappar köpkraft och blir så fattiga...

Valutan går upp och ned över tiden och så kommer det bli även denna gången. I bilden ovan ser ni kronans utveckling mot dollarn sedan 22/2 1999, en period om 20 år.

Man kan ha åsikter om vår penningpolitik men den är inte konstant. Just nu är den vad den är vilket resulterar i den kronkurs vi har för stunden. I framtiden kommer det se annorlunda ut.

lördag, februari 23, 2019

Hur risktålig är du? Video med tips för olika riskvilja


Det här är en video på ungefär 6 minuter och handlar om maximal nedgång för olika portföljsamansättning. Enkelt uttryckt visar den exempel på olika portföljer hur mycket de backat som mest över en tid som finanskrisen. Så här gör man för att simulera hur mycket risk man utsätter sig för.

De olika portföljerna är från 100 procent aktier till olika andelar aktier/obligationer över till 100 procent obligationer. Tanken är att man utifrån en sådan här genomgång enklare kan ta ställning till hur mycket risk man är villig att utsätta sig för.

Det finns gedigna studier och artiklar mm som menar på att 60/40 är en bra mix. 60 procent aktier och 40 procent obligationer.

Den här videon är inte djupgående och inte heller avancerad utan ger en snabb inblick i det här upplägget. Om man fastnar för hela grejen kan man enkelt i efterhand söka och läsa vidare.
När jag tittade på videon tyckte jag de var lite tjötiga som pratade i mun och avbröt varandra men det var inte värst ändå och i sin helhet tycker jag att videon är bra. Enkel och bra.

I videon pratar de om en supersimpel portfölj bestående av två komponenter och det är en billig globalfond och den andra delen är en fond för obligationer. Det räcker med två komponenter på detta viset faktiskt för att bygga en sådan här portfölj. Smart och effektivt. För oss svenskar tänker jag att Avanza Global är en utmärkt komponent för aktiedelen om man vill välja det här spåret med globalfond. Det man skall tänka på då är att en globalfond består nästan helt av aktier i utländsk valuta. Som svensk utsätter man sig då för en valutarisk och man kan fundera kring om en svensk indexfond är mer lämplig eller kanske ett bra tillägg. Sedan behöver man en komponent för att utgöra obligationsdelen och där är utbudet inte lika roligt här i Sverige. Många sådana fonder presterar dåligt nu i lågräntemiljön och indexfonderna som finns går knappt plus. Man får spana här och hitta sin egen lösning. En tänkbar komponent är Spiltan Högräntefond.

Om jag själv skulle sätta samman en sådan här portfölj skulle jag inte låta en globalfond stå för hela aktiedelen utan lägga till en sverigefond också. Aktiedelen skulle då vara max hälften globalfond och resten sverigefond. För en amerikan är en globalfond rimlig då den består till cirka 60 procent av dollarnoterade aktier. För oss svenskar blir det därför något helt annat där vi utsätter oss för en stor valutarisk jämfört med amerikaner som alltså har 60 procent i sin egna valuta via en globalfond.

fredag, februari 22, 2019

Bra från Latours portföljbolag


Investmentbolaget Latour har redan rapporterat för det fjärde kvartalet och helår 2018. Den helägda industrirörelsen presterar riktigt bra och de innehav i börsportföljen som redan rapporterat innan dem presterade generellt sett bra de också.

I dagarna har ytterligare några av Latours innehav rapporterat och nu är rapportsäsongen i princip över för denna gången. Igår rapporterade bolagets näst största innehav Tomra och det snurrar på bra där också. Den ordinarie utdelningen höjdes och de pyntar även en bonusutdelning. Förra året var utdelningen 2,35 norska kronor medan den i år blir 2,5 + 2 norska kronor.

Idag var det Alimak Groups tur att rapportera och de pratar om en okej marknad och uppvisar ett gott resultat med en fin organisk tillväxt. Utdelningen föreslås höjas från 2,3 kronor till 2,75 kronor. Det innebär en utdelningstillväxt om 19,5 procent.

Generellt sett är Latours innehav bra utdelningshöjare. Det är naturligtvis inte en slump utan kommer sig av väl valda bolag de investerar i samt bra styrning av dem. De höjda utdelningarna från portföljbolagen kommer slutligen Latours ägare tillgodo i reda cash. Latours utdelning baseras nämligen på att man distribuerar vidare mottagna utdelningar från portföljbolag samt att man delar ut 40-60 procent av resultatet efter skatt i den helägda industrirörelsen.

De här goa utdelningarna som Latour tar emot under året är alltså grunden för den utdelning som de själva betalar till sina ägare nästa vår. Man samlar på sig utdelningar innevarande år och skickar vidare dem året efter.
Bilden här är en utdelningsgraf sedan mitten av 80-talet och för en utdelningsinvesterare som mig är det en ytterst vacker syn. Totalavkastningen är än mer imponerande och faktum är att den är den bästa utav alla bolag på hela Stockholmsbörsen. Med otroligt mäktiga 125.000 procent avkastning slår Latour alla andra bolag och ja du läste rätt, etthundra tjugofem tusen procent.

Att Latour avkastat astronomiskt bra historiskt betyder inte att de kommer prestera lika bra de kommande 35 åren. Vad man däremot kan dra för slutsats är att de verkar duktiga på det de gör. De är duktiga på att styra bolag, att investera i rätt bolag och att göra bra förvärv i den helägda industrirörelsen. Historiken hintar absolut om det och läser man mer om Latour förstärks det intrycket.

Jag äger Latour och tycker deras börsportfölj består av väldigt attraktiva bolag. Det är riktigt starka bolag i bra branscher och jag är glad att känna mig delaktig och ägare till dem via Latour. Den helägda industrirörelsen är ett imponerande kluster av många olika företag. Den presterar god lönsamhet och tillväxt. Man gör löpande förvärv i den här delen och generellt sett imponerar dessa lika mycket. De gör bra förvärv som ofta går rakt in och presterar bra med goda bidrag till resultat.

Latour handlas just nu med en premie mot substansvärdet om cirka 8 procent och medan de är värda en premie för sin utmärkta prestanda och bevisade skicklighet så tycker jag att den nu är lite högre än jag vill betala. Normalt sett vill jag inte köpa något till premie men just Latour kan jag tänka mig att betala premie för och smärtgränsen går nog kring 5 procent. Den här värderingen går lite upp och ned över tiden. Ibland handlas bolaget till en rabatt mot substansvärdet och visst är det långt mer attraktivt än en premie. Med regelbundna köp över tid kan man dock jämna ut det där.

Länk till Latour hor Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

torsdag, februari 21, 2019

Swedbank -21% - Äga? Köpa/sälja?

Få har nog missat gårdagens stora nyhet om att Swedbank misstänks använts av bovar att tvätta fulpengar i öst. Aktien har backat kraftigt och det skrivs och pratas här och var om Swedbank. Nuvarande aktiekurs kring 166 kronor är en nedgång om cirka 21 procent sedan häromdagen då aktien handlades runt 210 kronor.

Många är ni som undrar nu hur skall man göra med aktien Swedbank? Hur gör petrusko?
Ja några av er har frågat hur jag gör men framförallt är ju undran där ute hur man skall göra. Hur jag gör skiter naturligtvis många i.

När vi ändå är inne på det så börjar jag med att nämna att jag inte har sålt mina aktier och att jag lutar åt att sitta lugnt. Med det sagt menar jag varken att det är så man skall göra eller att det ens är smart.
Näe, det smarta kan mycket väl vara att stå utanför. Just nu är det svårt att greppa omfattningen av det här. Stämmer det ens? Vad är risken? Det kan bli tal om förlorat tillstånd i öst och det kan bli saftiga böter mm men just nu vet man ju inte öht omfattning och risk. Därför är det svårt också att säga att det är rimligt att äga den eller att köpa nu.

Om man nödvändigtvis skall dra ur mig en åsikt om hur man skall agera så säger jag som så att det är ingen tokig ide att stå utanför. Att avvakta till dess det är tydligare vad risk osv är och det kan dröja länge.

Realty Income bokslutsrapport 2018


Det amerikanska fastighetsbolaget Realty Income rapporterade igår för det fjärde kvartalet och helår 2018.

AFFO för kvartal 4 2018 landade på $0,79 vilket var en bit över förväntan. För helåret blev det $3,19 och i bägge fallen är det cirka 4 procent mer än året innan.

Guidningen för 2019 var något jag hajade till lite över men jag behöver förmodligen inte vara orolig. De guidar om en AFFO per 2019 på $3,25 - $3,31. Det är den nedre delen av spannet jag reagerar på, jag vill helt enkelt väldigt ogärna att den landar där. Analytikers förväntningar är $3,31 och där är jag helt bekväm. Det skulle innebära en tillväxt på cirka 4 procent. Ja ja, vi får se under året hur det utvecklas, de brukar uppdatera och snäva in spannet under året.

Realty Income är ett amerikanskt fastighetsbolag och sådana har oftast en bolagsstruktur som kallas REIT. Innebörden av det är att bolaget inte betalar någon skatt utan skatten får amerikanska staten in då den beskattar bolagets ägare. Ett sätt att göra fastighetsinvesteringar tillgängliga för gemene man. När man pratar REITs så pratar man inte vinst per aktie då det nyckeltalet inrymmer flera saker som inte påverkar den riktiga intjäningen och riktiga pengar i kassakistan. Man pratar AFFO och enkelt förklarat så är det ett bättre sätt att titta på "vinsten" då den bla talar om vad som faktiskt går att dela ut till ägarna. Så när du hör AFFO tänk vinst och krångla inte till det.

The Monthly Dividend Company är en slogan som bolaget lagt till med och medan vissa tycker det är töntigt med utdelningar så tycker jag att det är kickass. Ett bolag finns till för sina ägare och att pynta utdelning till dessa är fullt normalt. Det är ju hela grejen med ägande och verksamheter att de skall generera värde till ägarna. Vissa verksamheter är mer mogna och redo för utdelningar än andra. Den här verksamheten går att bedriva på ett effektivt sätt och samtidigt pynta fin utdelning till ägarna. Det är också en viktig del i grundtanken med bolagsformen REIT; att stadigt pynta utdelning till ägarna. Att generera inkomst från fastigheter. En REIT är tvungen att betala minst 90 procent av beskattningsbara intäkter i utdelning för att klassas som och behålla sin bolagsstatus som REIT. Hela upplägget kräver alltså utdelningar och anledningen är ju att det är så amerikanska staten får in skatteintäkter på den här bolagsformen.

Realty Income har en attans smart strategi och därför gillar jag dem så mycket. Den består av en rad faktorer som jag gillar och jag skall försöka rada upp dem nedan fritt taget från mitt huvud utan ranking.

  • Cherry pickat hyresgäster med hög kredit rating.
  • Hyresgäster med verksamhet som ej hotas av E-handel, ex: Gym, FedEx, biograf mm.
  • Triple net lease avtal vilket innebär att hyresgästen står för i princip alla utgifter förknippade med fastigheten, även skatt. Det ger ett pålitligt och förutsägbart kassaflöde.
  • God geografisk spridning av fastigheter.
  • God riskspridning bland hyresgäster. Ingen enskild hyresgäst står för värst stor del av intäkter.

En grej som brukar kunna komma på tal när svenskar tittar på dessa REITs är det här att de stadigt ger ut fler aktier. Något som i Sverige är förknippat främst med dåliga bolag. I USA är det en vanlig form av finansiering för de här bolagen, att ge ut fler aktier. Viktigt att ha med sig då är att de brukar ha lägre andel traditionella lån än vi är vana vid i våra svenska fastighetsbolag men framförallt:

De bra sådana här bolagen ger ut nya aktier men ökar stadigt AFFO per aktie. Men uuuutspädning då? Utspädning... ja så lyder ofta kommentarer när jag skriver om detta. Ja what about utspädning? Det du skall bry dig om är att din utdelning och ditt värde per aktie stadigt ökar. Det där med utspädning handlar då främst om makt och någon makt i bolaget har du inte att tala om. Näe den där makten handlar om miljardbelopp i dollar räknat och vore du en sådan mäktig investerare visste du sannolikt det redan och för den delen läser sådana sannolikt inte min blogg heller. Nej mäktiga miljardinvesterare hänger inte på min blogg och det är just de som har någon utspädning att fundera på. Om de inte deltar i nyemissioner så minskar ju deras andel av totala antalet röster i bolaget. SÅ nu har vi rett ut det här med utspädning och konstaterar:

Om du inte har miljardbelopp investerat så skiter du i din röstkraft i bolaget och fokuserar främst på att AFFO och utdelning per aktie stadigt ökar.

Jag äger Realty Income och har gjort det i många år. Det är ett av mina största innehav i portföljen. De noterades 1994 och har höjt utdelningen flera gånger per år varje år sedan dess. I snitt har utdelningstillväxten varit 4,6 procent per år sedan noteringen. Just nu är utdelningen i årstakt $2,706 och på kursen $68,63 är direktavkastningen cirka 4 procent.

Länk till Realty Income hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

onsdag, februari 20, 2019

Swedbank anklagas inblandade i penningtvätthärva


Det har stormat en hel del kring Danske Bank och en jättestor härva i öst där stora belopp "fulpengar" tvättats. Swedbanks VD Birgitte Bonnesen gick tidigt ut och sade att bankens ägare kan vara cool-lugna för Swedbank har minsann kontrollerat ytterst noga att de inte släppt igenom några fulpengar och absolut inte är inblandade i någon härva.

Så där kan man inte säga utan att verkligen ha sitt på det torra tänkte jag som en del i mitt investeringsbeslut när jag köpte Swedbank för några månaders sedan.

Idag går stora trumman om Swedbank och motsvarande 40 miljarder kronor som skall ha tvättats via dem.

Det är SVTs Uppdrag Granskning som grävt ram detta. De kommer sända ett program klockan 20:00 ikväll om det här. Nu har de en stor artikel på sajten: https://www.svt.se/special/swedbank/

Om det här stämmer är det ju helt förkastligt. Dels att de har sådana brister och dessutom VDs uttalande där hon med handeln på bibeln lovar att det inte finns någon risk för sådant här i banken.

En sidonot värd att hålla koll på är vilken valuta fulpengarna omsatts i. Jag har inte snappat upp uppgifter på detta men jag kan ha missat. Anyhow, grejen är att om pengarna omsatts i dollar så kommer USA skicka på dem en fet bot i miljardklassen.

Ett enkelt förhållningssätt till sådana här grejer är att inte äga bolag inblandade i härvor osv. Själv sålde jag tex mina Öresund för en evighet sedan när HQ-kraschen var under lupp och skulle drivas i domstol. Jag stod utanför under hela processen och nu är den helt avslutat och jag är åter öppen för att äga Öresund. Jag har inte bestämt mig för hur jag skall göra med Swedbank men jag är riktigt matt över hela grejen. Jag skall ta in mer kring Swedbank och ta ställning till det. Bortsett från hela den här påstådda penningtvätthärvan är ju Swedbank nice men någonstans måste man ta ställning till vad man tror om härvan och hur den påverkar ens investering.

Akelius preferens - Blir det inlösen i år för 345 spänn?

Akelius Residential är den bästa svenska prefernsaktien i min bok och det är mitt näst största innehav. Risken är rimlig till en god avkastning. Bolaget har en relativt låg belåningsgrad och de äger den bästa sortens fastigheter i form av hyreslägenheter. Dessa är förknippade med mindre risk än andra fastighetstyper som lager, industri, handel mm. Dessutom är Akelius fastigheter generellt sett belägna i starka storstäder utspritt över världen, exvis; Paris, Berlin, Stockholm, New York mm.

Igår svarade jag på en fråga om Akelius preferens och eventuell inlösen. Jag tänkte att den här frågan är av intresse för många fler varpå jag lyfter den i detta inlägg. Akelius har ett upplägg med en sjunkande inlösenkurs som just nu är 375 kronor för att i maj i år sjunka till 345 kronor och senare år 2024 bli 330 kronor som lägst.

Beträffande Akelius så blir jag inte förvånad om de löser in den i år för 345 kronor. De fokuserar på att få en starkare credit rating och med en sådan får man billigare finansiering. Nu har de redan en bra rating men än starkare ger än lägre finansiering så de kan säkert räkna hem en inlösen i år för 345 kronor framför att vänta till 2024 och lösa in för 330 kronor.

Å andra sidan är det en trevlig livlina och möjlighet i att ha en preff och snabb tillgång till finansiering den vägen. Vid behov kan bolaget ta in pengar den vägen och man kan tom ta in pengar mycket snabbt via ett riktat erbjudande då man kan gå förbi hela grejen med prospekt och diverse ting som tar tid. Ja, inte ett helt solklart läge alltså.

Vi får se hur det blir. Jag hoppas på att den inte löses in före 2024 då jag gärna äger den över tid och tar emot utdelningar.

Länk till Akelius Residential preferens hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

tisdag, februari 19, 2019

Klövern preferens och inlösenkurs på 500 kronor


Jag får regelbundet mail och meddelanden om Klövern preferens och dess inlösenkurs på 500 kronor. Ibland handlar mailen om Corem Property preferens som har samma upplägg men anyhow. Mailen är ofta i stil med att "varför är Klövern preferens så billig i förhållande till sin inlösenkurs".
Så här är det:

Inlösenkursen i Klövern preferens säger ingenting om värderingen. Den är satt högt för att de en gång drömde om att kunna emittera nya aktier på en kurs över 350 kronor (som inlösenkursen ursprungligen var men sedan höjdes till 500 kr av just denna anledning). Det man kan utläsa av inlösenkursen är att man skall tolka preffen som evig. Klövern kommer aldrig göra en bred inlösen på 500 kronor utan kommer gå till vägs ände innan dess. De kommer köpa aktier över börsen till lägre nivåer och göra allt de kan innan endast ett litet antal aktier kvarstår att lösa in för 500 kr. Om de någon gång får för sig att lösa in dem alltså.

De kommer göra allt de kan för att inte betala 500 kronor för sin preferensaktie och det finns mycket att göra för att runda det. Så lägg ingen värdering i den där inlösenkursen. Du kommer inte få 500 kronor och aktien kommer inte stiga dit heller. Klövern preferens är inget fynd för att den handlas långt under inlösen. Ja nu hoppas jag att du är med på grejen.

Ofta när jag skriver om detta (och jag har skrivit flera gånger om exakt det här) kommer kommentarer som: Får de verkligen göra så? Får de köpa till lägre kurs över börs? Och allt vad det nu kan vara runt det här ämnet. Ja Klövern och alla andra bolag kan göra så, köpa sina egna aktier till rådande börskurs.

När vi ändå är inne på det här så bränner vi av det här med utköp. En väg att bli av med preferensaktier är utköp. En budgivare har inga som helst krav på sig att förhålla sig till ett bolags inlösenkurs på en preferensaktie. Budet baseras på rådande aktiekurs och vad inlösenkursen är för preffen är skitsamma, betydelselöst.
För Rutger Arnhult tex som är storägare i Klövern och en rad andra fastighetsbolag är en tänkbar manöver att flytta pengar från höger till vänster ficka genom att göra utköp i bolag han äger via annat bolag i sfären.

Allt det här är exempel på vad som skulle kunna hända. Jag säger inte att det kommer spela ut på exakt det här sättet eller att Arnhult med sina bolag är peggade att göra på detta vis i dagsläget. Det är dock utfall som är mer troliga än att du får 500 kronor i inlösen för dina preffar.

Det här inlägget har jag skrivit för att sprida infon och enkelt kunna hänvisa till när jag får frågor kring detta.

Läs mer:
Så värderas och så fungerar preferensaktier

Läs mer:
Inlösenkurs för svenska preferensaktier

Rich Dad Poor Dad


Jag har lyssnat på boken Rich Dad Poor Dad och jag fann den faktiskt på Youtube av en händelse när jag tittade på en finansvideo. Boken har blivit något av en klassiker inom finanstemat och är skriven av Robert Kiyosaki. Den har funnits ute i många år och jag har hört talas om den väldigt många gånger genom åren. Först nu tog jag tillfället att plöja igenom hela boken.

Boken är på sitt sätt ganska käck men den är jobbig på det viset att budskapet den vill nå fram med förmedlas direkt i början och sedan upprepas samma sak om och om igen igenom hela boken.

Det viktiga budskapet den vill få fram är att man skall låta kapital arbeta åt en själv. Man skall inte arbeta för kapitalet. Starta företag, äg aktier, fastigheter osv. Det är grejen med den här boken i korta ordalag.

Är han på riktigt? Är en fundering som poppar upp i mitt huvud när jag läser den här boken. Han berättar de mest klyschiga berättelserna som inträffade för 60 år sedan. Han berättar dem in i minsta detalj på rena "Rain man" sättet. Kanske han är Rain man vad vet jag. Jag får i vart fall ingen genuint intryck av Robert Kiyosaki och hans story.

Den här boken kan man skippa helt och hållet.

lördag, februari 16, 2019

OT Diverse funderingar


Så igår gjorde jag en smoothie och det var längesedan sist. En sådan där nyttighetssmoothie alltså och att det var längesedan sist blev väldigt tydligt när jag uppenbarligen glömt vilka grönsaker jag brukar ha i. Jag tog fel sorts spenat och bär ur frysen vilket resulterade i att nyttigheten smakade uselt. Jag drack den ändå, urk!
 En annan sak angående min smoothie är att min blender verkar ha gjort sitt. Något lager eller så verkar ha gått hädan för den låter väldigt högt nu. Den gör sitt jobb men oljudet från den är outhärdligt. Dröjer det lika länge till nästa gång jag använder den så är det ju iof inget problem. Mnja, jag klurar på en ny. Jag googlade lite på det och hittade en som verkar bra. Märket är Hamilton Beach och jag har länkat till den i länken "Bildcreds" uppe till höger. Ja ja, vi får se om jag lägger en halv förmögenhet på en ny fin blender eller om jag helt enkelt behåller min oljudsmaskin och kompletterar den med hörselskydd.

Idag kickstartade familjen petrusko dagen med en cykeltur hela familjen. Snön är borta sedan en vecka och idag var det varmt och soligt varpå en cykeltur verkade rimligt. Jag cyklade på min gubbcykel och smajlade gött när jag tittade på mina barn på sina fräsiga cyklar.

Väl färdigcyklade och hemma igen så lagade jag mat till familjen. Potatis, fiskbullar och hela 4 sorters grönsaker. Stolt som en tupp över den fina maten blev jag en aning matt när den fick stora tummen ned av barnen. All in på makaroner är tydligen devisen. Ikväll har jag planerat en fin sötpotatisgratäng och gissa om den blir godkänd av de små...

Den senaste tiden har jag funderat mycket kring mina nya investeringar och min portföljsammansättning. Jag har landat i att jag gärna vill ha en större "bas" i portföljen, något att stå stadigt på som jag kan vikta tungt utan att vara "rädd". Det är bolagsrisk jag har stor respekt för och den kan man ju slippa genom att investera i indexfonder. Jag är helt öppen för att vara fullt investerad på börsen och är alltså bekväm med den marknadsrisken det innebär. Nu låter det kanske som att jag gått och blivit en indexfantast och skall köra "all in" på det. Nej, inte i närheten men jag vill ha en större bas i portföljen där jag är fri från den där bolagsrisken och till det har jag satsat på Xact Högutdelande som är en börshandlad fond som pyntar cash utdelning varje år. Just nu väger den 4 procent bara och jag tänker att en sådan här "bas" som jag pratar om borde vara den största komponenten i portföljen. Nu har jag ju ett par väldigt tunga poster i Castellum och Akelius preff på cirka 15 procent vardera och på sikt ser jag gärna att den här Xact Högutdelande väger mer än så. Jag har dock inga planer på att sälja något och omplacera i den varpå det för stunden ser ut att komma ta väldigt lång tid för mig att nå upp till en så tung viktning. Ja ja, tiden får ha sin gång och jag köper mer Xact Högutdelande och bygger upp en stadig bas med den i portföljen.

Nu har jag druckit en kopp te och tidsoptimist som jag är skall jag klippa mig (japp jag klipper mig själv och kör buzz cut/snagg) träna och duscha innan vi får gäster här om 50 minuter. Jag hade egentligen mer gött att skriva om men nu lade jag för mycket tid på att surfa blender och tjöta om Xact Högutdelande att tiden rann iväg för mig.

Ha en riktigt härlig lördag hörrni.