tisdag, maj 24, 2016

Volati rapport kvartal 1 2016

Nyligen rapporterade Volati för kvartal 1 2016 och det såg ganska hyggligt ut. Det är kassaflödet som ser lite sådär ut men utan att gräva i det tror jag att en delförklaring är lageruppbyggnad i Lomond som har en tydlig säsongspeak över sommaren. Bolaget förvärvades 2015 och var ej med och påverkade kvartal 1 förra året varpå kassaflödet var starkare.

Nettoomsättningen ökade till 661,3 miljoner kronor upp från 404,7 miljoner kronor. En ökning med 63%. Återigen en del av förklaringen är förvärvet av Lomond som nu är bolagets största innehav och påverkar också omsättningen kraftigt.

EBITA ökade till 38,4 miljoner kronor upp från 33,6 miljoner kronor. (EBITA är resultat före skatt, nedskrivningar och räntekostnader)

Avkastningen på eget kapital på rullande 12 månader var 22,2 procent.

Efter kvartalets utgång har Volati genomfört ett par kompletteringsförvärv varpå vi sannolikt kommer se fortsatt ökad omsättning och resultat framöver. Med så god avkastning på eget kapital som Volati visar upp nu och historiskt kan vi känna oss trygga i att deras förvärv snabbt skapar värde och ännu större kassaflöden.
Just nu är bara deras preferensaktie noterad men en notering av stamaktien ligger i korten. Min bedömning är att en sådan notering inträffar inom cirka 3 år. Bolaget har beslutat att preffen skall flyttas till den riktiga börsen från First North där den nu är noterad.  Man arbetar nu för att lösa detta och det är ju ett steg i riktningen mot en notering av stamaktien. När den noteras vill man vara på finlistan och vara "tillgänglig" för alla typer av placerare. Många större aktörer kan av olika anledningar inte investera i Volati när de är listade på First North.

Nog om mina spekulationer i en notering av Volatis stamaktie, nu vidare kring rapporten för det första kvartalet. Volati har gjort en videopresentation med VD Mårten Andersson som ni måste checka in nedan. Den är bara på dryga 4 minuter så det går fort. Jag har lyssnat till Mårten flera gånger nu vid olika tillfällen och jag gillar honom, han verkar vara en riktigt bra gubbe. Videon verkar vara filmad i Volatis lokaler och jag fick lite allergiutslag när jag såg guldpläterad och lyxig inredning men men, skenet bedrar nog. Man kan ha det fint och propert utan att det kostat en förmögenhet.Disclaimer: Jag äger Volati preferens.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar