lördag, maj 21, 2016

Industrivärden utdelningspolicy


Inför vårens utdelning 2016 uppdaterade Industrivärden sin utdelningspolicy vilket resulterade i att utdelningen faktiskt sänktes i år.

Så här lyder Industrivärdens utdelningspolicy:
"Industrivärdens utdelningspolicy är att bolaget skall generera ett positivt kassaflöde före portföljförändringar och efter lämnad utdelning. Detta för att bygga investeringskapacitet över tid och kunna stödja innehavsbolag vid behov. Utdelningen skall vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk."

För oss vanliga småsparare är denna utdelningspolicy inte helt solklar vad den betyder och vad man skall vänta sig för utdelning. Låt oss reda ut vad den egentligen säger.
"bolaget skall generera ett positivt kassaflöde före...." Ja, med det där menar man att man inte kommer dela ut alla pengar de får i utdelning från sina innehav. De kommer behålla en del för att bygga upp kassan på sikt.
För totalavkastningen är detta inget negativt, snarare tvärt om. På sikt kommer det resultera i ett större kapital för Industrivärden att skapa avkastning på.

Vad skall man förvänta sig då?
Ja, här är det lite svårare men en höftning är att den kommer ge lägre direktavkastning än Stockholmsbörsen. Precis som de gjorde i år då Industrivärden C gav cirka 3,4% och Stockholmsbörsen 3,8%.

I år fick man 5 kronor mot 6,25 kronor året innan. Man skall inte ta för givet att utdelningen bibehålls eller inte sänks nästa vår! I år pyntade nämligen Handelsbanken en fet extrautdelning och då det är Industrivärdens största innehav med en vikt om 24% har den stor inverkan på utdelningen för dem. Nästa vår väntas Handelsbankens utdelning inte bli lika stor, kanske hela 17% lägre.

Disclaimer: Jag äger Industrivärden.


2 kommentarer:

 1. Ja, jag får se hur med Industrivärden framöver. Känns inte helt fantastiskt just nu.

  SvaraRadera
 2. Jag gillar Industrivärdens nya policy, tror att detta kommer att leda till högre totalavkastning på sikt. Det är gissningsvis Fredrik Lundberg som ligger bakom denna nya mer återhållsamma policy.

  Vad du skriver om utdelningspolicyn bör också läsas tillsammans med följande som går att läsa i bolagets årsredovisning från 2015:

  "Industrivärdens affärsidé är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägarna ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen."

  På sikt tror jag att det kommer att vara riktigt gynnsamt att vara ägare i Industrivärden.

  SvaraRadera